Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

• знати основні показники, які визначають місце країн Європи в регіоні й світі; домінуючі складники секторів європейських країн;

• уміти складати комплексну економіко-географічну характеристику Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, Білорусі, Росії; картосхему просторової організації економіки цих країн;

• показувати на карті найбільші міста зазначених країн, світові міста, промислові райони, найбільші морські порти, аеропорти, їхні фінансові й туристичні центри;

• використовувати тематичні карти для обґрунтування особливостей системи розселення і розміщення виробництва товарів і послугу межах кожної з країн;

• обґрунтовувати особливості експорту й імпорту товарів і послуг країн Європи;

• прогнозувати перспективи розширення економічних зв’язків України з країнами Європи в межах Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

§ 9. НІМЕЧЧИНА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇНИ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

До якого європейського субрегіону належить Німеччина?

До якої групи країн за рівнем економічного розвитку належить Німеччина?

• Місце країни у світі та регіоні. Офіційна назва країни - Федеративна Республіка Німеччина, площа - 357,04 тис. км2, населення - понад 82 млн осіб. Німеччину називають європейським велетнем і не лише за економічними показниками, а й за географічними особливостями. Так, за площею вона перебуває на шостому місці в Європі після Росії, України, Франції, Іспанії та Швеції. За кількістю населення посідає перше місце серед країн Західної Європи і друге - серед усіх європейських держав. А її середня густота населення є однією з найвищих у Європі і становить 233 особи/км2.

Німеччина - парламентська республіка за формою правління і федеративна держава за формою державного устрою. Вона поділяється на 16 федеральних земель (мал. 16). Найбільшою із земель є Баварія, а найзаселенішою - Північний Рейн-Вестфалія. Три із шістнадцяти земель є фактично містами. Це столиця ФРН Берлін, північне портове місто Гамбург і промислове місто Бремен. Німеччина є одним з ініціаторів створення ЄС, членом НАТО й ООН.

Німеччина розміщується на сході Західної Європи в оточенні добре розвинених європейських країн - її економічних і політичних партнерів. На півночі вона межує з Данією, на сході її сусідкою є Польща, на південному сході має протяжні кордони із Чехією, на півдні ФРН має спільні кордони

з Австрією і Швейцарією, на заході - з Францією, а на північному заході - з країнами Бенілюксу. Окрім того, на півночі територія Німеччини виходить до Північного і Балтійського морів.

Історія географії

До І тисячоліття до н. е. на теперішній території Німеччини поселилися кельтські й германські племена, які потрапили сюди зі сходу. У V ст. н. е. германське плем’я франків перемогло римлян, які вели боротьбу за контроль над цією територією. У IX ст. н. е. Римська імперія тут була відроджена. Після остаточного розпаду Римської імперії територією Німеччини володіли австрійські Габсбурги. Упродовж XVI ст. у країні розвивався рух Реформації, який призвів до війни і розділив Німеччину на дві держави: протестантську і римо-католицьку. У 1871 р. Німеччина об’єдналася під владою прусського прем’єр-міністра О. Бісмарка. Протягом XX ст. Німеччина програла дві світові війни. Після Другої світової війни була розділена на дві держави - Східну Німеччину - НДР і Західну - ФРН. У 1990 р. Німеччина знову стала єдиною державою.

Німеччина є однією з найрозвиненіших постіндустріальних країн світу, а також одним із лідерів світової і європейської економіки. Саме це і засвідчують показники розвитку економіки країни. У 2016 р. за показником ВВП (3,8 млрд дол.) країна посідала четверте місце у світі після США, Китаю та Японії. Німеччина має один із найвищих (понад 43 тис. дол.) показників ВВП на душу населення у Європі, поступаючись деяким країнам Північної і Західної Європи.

За обсягом промислового виробництва Німеччина посідає четверте місце у світі після Китаю, США та Японії. А за обсягом експорту, імпорту і загальним товарообігом зовнішньої торгівлі розташувалася на третьому місці після США і Китаю.

• Чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Це насамперед адекватна державна політика щодо розвитку країни і визначення пріоритетних сфер економіки та її міжнародної спеціалізації, інтенсивна зовнішня торгівля, раціональне використання ресурсного потенціалу, використання досягнень науково-технічного прогресу, а також людський чинник.

Німеччина є країною-лідером за розвитком наукової діяльності, результати якої постійно впроваджуються в економіку. Найбільшими секторами наукових досліджень є автомобілебудування, екологія, енергетика, науки про життя і здоров’я, фармацевтика і біотехнології тощо (мал. 17).

Німеччина має різноманітні природні ресурси, проте повністю всіх її потреб вони не забезпечують. Серед корисних копалин слід виділити значні запаси високоякісного кам’яного і бурого вугілля (Рурський, Саарський, Лаузицький, Середньонімецький басейни), калійної солі (поблизу Гарца). З паливних ресурсів заслуговують на увагу родовища природного газу на півночі Німеччини, загальний обсяг яких оцінюють у 340 млрд м3. Крім того, в Німеччині є значні поклади сировини для виробництва будівельних матеріалів, керамічних виробів і скла, родовища залізної руди і кам’яної солі.

Мал. 16. Поділ Німеччини на федеральні землі

Мал. 17. Частка від загальносвітових витрат секторів наукових досліджень Німеччини

Німеччина багата на бальнеологічні ресурси, зокрема лікувальні мінеральні води, що інтенсивно використовуються в рекреаційному господарстві. Туристична привабливість країни визначається також річками (Рейн, Дунай, Одер, Ельба), морськими узбережжями на півночі, гірським рельєфом Баварського плоскогір’я та Альп на півдні і мережею національних природних парків.

Німеччина вирізняється висококваліфікованим працересурсним потенціалом. Одним з основних чинників забезпечення високої конкурентної позиції країни у виробничій сфері є професійне навчання молоді, у якому теоретичні заняття поєднуються з виробничою діяльністю. Насамперед це практикується у машинобудуванні і хімічній промисловості.

• Система розселення і роль федеральних земель. Із 82 млн мешканців Німеччини близько 74 млн осіб мають німецьке громадянство, решта — це іноземці, які мешкають у країні і мають право на проживання і працю. За даними ООН, Німеччина на третьому місці у світі, після США і Саудівської Аравії, за чисельністю іноземних мігрантів (понад 11 млн осіб у 2016 р.).

Населення країни розміщене нерівномірно, проте характеризується меншою нерівномірністю, ніж у країнах із домінуванням одного міського центру. Понад 75 % населення проживає в містах і міських агломераціях (табл. 1).

Найгустонаселенішою територією є так звана Рейнська вісь, що простягається від Рурської агломерації до агломерації Франкфурта-на-Майні, а також включає Штутгарт і Мюнхен. Це найбільша вісь концентрації населення не лише Німеччини, а й усієї Західної Європи. Пересічна густота населення сягає тут понад 500 осіб на км2.

Таблиця 1. Найбільші агломерації Німеччини (2016 р.)

Місце серед найбільших агломерацій країни

Назва

Земля

Населення (млн осіб)

Примітка (включає міста)

1

Рур

Північний Рейн-Вестфалія

5,6

Ессен, Дортмунд, Дуйсбург

2

Кельн-Дюссельдорф

Північний Рейн-Вестфалія

4,85

Бонн,

Вуперталь

3

Берлін

Берлін

4,5

-

4

Франкфурт-на-Майні

Гессен

3,125

Вісбаден, Майнц, Дармштадт

5

Гамбург

Гамбург

2,75

-

Інша важлива вісь розселення населення Німеччини тягнеться на схід від Рурської агломерації через Ганновер, Брауншвайг і Магденбург і далі з відгалуженням на південь до індустріального району Галле. Підвищена густота населення спостерігається також у Берліні і в економічних зонах навколо таких міст, як Гамбург, Бремен, Нюрнберг.

У сільських районах за межами основної осі розселення густота населення не перевищує 200, а подекуди - 100 осіб/км2. Малозаселеними також є Північногерманська низовина, землі Мекленбург-Передньої Померанії, Баварського лісу, Верхнього Пфальцу.

• Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Німеччина входить до країн «Великої сімки». Економічна модель розвитку країни представлена соціально-ринковою системою, яка є компромісом між економічним зростанням і рівномірним розподілом багатства. Досить часто Німеччину називають «локомотивом» європейської економіки, що, не в останню чергу, пов’язано з досить високим, порівняно з іншими постіндустріальними країнами, показником промисловості - 30 % у структурі ВВП. На сферу послуг припадає понад 69 % ВВП, а на аграрний сектор - лише близько 1 %.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись офіційним сайтом Євростату http://ec.europa.eu/eurostat, підберіть актуальну інформацію про розвиток економіки Німеччини.

Завдяки виваженій державній політиці спостерігається тенденція суттєвого зростання німецької економіки. У 2016 р. економіка Німеччини зросла найбільше за останні п’ять років.

Німецькі ТНК посідають провідні позиції у світових рейтингах. До списку Global 500 входять 30 компаній із сумарним доходом понад 1,8 млрд дол. (табл. 2).

Таблиця 2. ТНК Німеччини у списку Global 500, 2016 р.

Місце компанії*

Компанія

Сфера діяльності

Дохід (млн дол.)

Прибуток (млн дол.)

1/7

Volkswagen

Автомобілебудування

236600

-1520

2/16

Daimler

Автомобілебудування

165800

9345

3/32

E.ON

Енергетика

129277

-7774

4/34

Allianz

Страхування

122948

7339

5/51

BMW

Автомобілебудування

102248

7065

6/71

Siemens

Промисловий конгломерат

87660

8338

7/87

Robert Bosch

Машинобудування

78323

3542

8/88

BASF

Хімічна промисловість

78147

4423

9/90

Deutsche Telecom

Телекомунікації

76793

3610

10/101

Metro

Торгівля

71266

769

* Перше число - місце в країні, друге - місце у списку Global 500.

ГОЛОВНЕ

ФРН - це країна Західної Європи, яка за географічними й економічними показниками є лідером у Європі і світі.

Понад 75 % населення проживає в містах і міських агломераціях.

Основні чинники розвитку країни - це державна економічна політика, використання наукових досягнень, інтенсивна зовнішня торгівля, раціональне використання наявного ресурсного потенціалу, висококваліфіковані трудові ресурси.

Німеччина - це високорозвинута постіндустріальна країна Європи і світу, що входить до «Великої сімки».

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які показники економічного розвитку Німеччини визначають лідерські позиції країни в Європі і світі?

2. Яке місце займають ТНК Німеччини в Європі і світі?

3. Чим обумовлений сучасний розвиток Німеччини?

4. Поясніть роль федеральних земель Німеччини в розселенні населення.

5. Користуючись картами атласу, порівняйте забезпеченість ресурсами західних і східних земель ФРН.

6. Складіть візитівку Німеччини.