Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

Ви стали помітно дорослішими, а коло ваших інтересів - ширшим і глибшим. Утім географія є важливим предметом і на цьому етапі вашого навчання. Адже нині у світі відбуваються значні перетворення, що пов’язані насамперед із процесами всеохопної глобалізації. Суспільство перейшло на новий постіндустріальний етап розвитку з потужною інформатизацією, новою конфігурацією сил на політичній карті. Виникає необхідність кардинального переосмислення ролі регіонів і держав у сучасних геопросторових процесах, у виявленні їхнього соціально-економічного, культурологічного потенціалу. З огляду на це вкрай важливо визначити місце України на міжнародній арені, пріоритети її зовнішньоекономічного й зовнішньополітичного розвитку. Саме тому вивчення курсу «Географія: регіони і країни» є надзвичайно актуальним.

Вступ

§ 1. Що вивчає курс «Географія: регіони і країни»

§ 2. Джерела знань про регіони та країни світу. Політична карта світу

Розділ 1. Європа

Тема 1. Загальна характеристика Європи

§ 3. Особливості економіко-географічного положення Європи. Склад регіону

§ 4. Сучасна політична карта Європи. Типи країн. Європейська інтеграція

§ 5. Природні умови і ресурси регіону

§ 6. Населення Європи

§ 7. Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки

§ 8. Вторинний і третинний сектори економіки

Тема 2. Країни Європи

§ 9. Німеччина: загальна характеристика країни

§ 10. Німеччина: особливості розвитку секторів економіки

§ 11. Франція: загальна характеристика країни

§ 12. Франція: особливості розвитку секторів економіки

§ 13. Велика Британія: загальна характеристика країни

§ 14. Велика Британія: особливості секторів економіки

§ 15. Італія: загальна характеристика країни

§ 16. Італія: особливості розвитку секторів економіки

§ 17. Польща

§ 18. Росія і Білорусь

Розділ 2. Азія

Тема 1. Загальна характеристика Азії

§ 19. Особливості економіко-географічного положення Азії

§ 20. Природні умови і ресурси регіону. Населення Азії

§ 21. Особливості економіки країн Азії

§ 22. Вторинний і третинний сектори економіки країн Азії

§ 23. Економічний розвиток субрегіонів Азії. Зв’язки України з країнами Азії

Тема 2. Країни Азії

§ 24. Японія

§ 25. Японія. Особливості економічного розвитку

§ 26. Китай

§ 27. Китай. Особливості економічного розвитку

§ 28. Індія

§ 29. Індія. Особливості економічного розвитку

Розділ 3. Океанія

Тема 1. Австралія

§ 30. Австралія у світі та регіоні. Система розселення

§ 31. Особливості сучасного розвитку Австралії

Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія

§ 32. Особливості Океанії

Розділ 4. Америка

Тема 1. Загальна характеристика Америки

§ 33. Особливості географічного положення Америки. Політична карта регіону

§ 34. Природні умови і ресурси Америки. Населення регіону

§ 35. Особливості економіки країн Америки. Первинний і вторинний сектори економіки

§ 36. Особливості економіки країн Америки. Третинний сектор економіки

Тема 2. Країни Америки

§ 37. Сполучені Штати Америки. Загальна характеристика. Населення

§ 38. Сполучені Штати Америки. Економіка країни

§ 39. Канада

§ 40. Бразилія

Розділ 5. Африка

Тема 1. Загальна характеристика Африки

§ 41. Загальна характеристика Африки

§ 42. Економіки країн Африки

§ 43. Економічний розвиток субрегіонів Африки

Тема 2. Країни Африки

§ 44. Єгипет

§ 45. Південна Африка

Розділ 6. Україна в міжнародному просторі

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі

§ 46. Геополітична структура сучасного світу

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин

§ 47. Місце України в системі глобальних економічних відносин