Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

• знати основні регіони й країни - торговельних партнерів України; країни-інвестори та великі ТНК в Україні, райони транскордонного співробітництва, приклади міжнародних науково-технічних проектів за участю України; напрямки товарного експорту з України, міжнародні транспортні коридори на території України, основні туристичні потоки до України;

• уміти характеризувати місце України на світових ринках товарів та послуг, капіталу;

• оцінювати зміни міжнародної спеціалізації України у зв’язку з інтеграцією в Європейський економічний простір;

• пропонувати способи оптимізації зовнішньоекономічної діяльності України в контексті сталого розвитку.

§ 47. МІСЦЕ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

Яка роль ЄС в Європейському регіоні?

Який вплив на економіку здійснюють ТНК?

• Місце України у світовій економіці. Економіка України посіла 2016 р. 50-те місце серед інших країн світу з ВВП обсягом 353 млрд дол. США. Разом із тим за ВВП на душу населення наша країна опинилася лише на 147-му місці. Останніми роками економічна ситуація в Україні була вкрай важкою. За показником економічної конкурентоспроможності Україна 2016-2017 рр. втратила 6 позицій і посіла 85-те місце серед 138 країн світу. Експорт товарів і послуг у країні загалом скоротився 2016 р. на 4 % порівняно з попереднім роком.

Однією з вагомих причин такого погіршення є геополітичний конфлікт на теренах України, який розпочався 2014 р., - анексія Автономної Республіки Крим, воєнні дії та зруйнована інфраструктура на Сході України, зупинка певного кола експортоорієнтованих підприємств, загальне посилення напруги в зовнішньоторговельних відносинах з донедавна основним партнером - Російською Федерацією та призупинення нею дії Договору про зону вільної торгівлі з Україною з 1 січня 2016 року. Однак, незважаючи на надскладні умови, у яких опинилася Україна впродовж останніх років, країна поступово вийшла з кризи, і 2016 рік став роком відносної стабілізації та відновлення зростання економіки.

• Зовнішня торгівля. З метою розвитку міжнародної торгівлі в Україні був розроблений важливий документ - «Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі на період 2017-2021 рр.». У цій стратегії, зокрема, відображено географічну переорієнтацію в міжнародній торгівлі. Якщо 2015 р. головним ринком для української продукції була Росія, то нині головним торговельним партнером України названо країни ЄС, експорт до яких зростає. Крім того, були визначені країни, що є потенційно привабливі для більшості секторів економіки України. Загалом таких країн двадцять - це Туреччина, Китай, Індія, Єгипет, Саудівська Аравія, Канада, ОАЕ, США, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Молдова, Японія, Індонезія, Таїланд, Бангладеш, Ліван, Філіппіни, Нігерія та Швейцарія.

У 2016 р. експорт товарів і послуг перевищив 49 % від ВВП, або 46 млрд доларів США, з них майже 73 % припадає на експорт товарів, решта - експорт послуг (27 %). Найбільшим торговельним партнером України сьогодні є ЄС. Частка країн ЄС в обсязі українського експорту товарів зросла з майже 26 % у 2008 р. до понад 37 % у 2016 р., зокрема, внаслідок отриманих Україною торговельних пільг і початку дії Угоди про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (табл. 1).

Таблиця 1. Основні країни-партнери України в експорті товарів, 2016 р.

Експорт

Імпорт

Країна

млн дол. США

Частка від загального експорту, %

млн дол. США

Частка від загального експорту, %

Росія

3592,9

9,9

5149,3

13,1

Єгипет

2266,5

6,2

48,7

0,1

Польща

2200,0

6,1

2693,3

6,8

Туреччина

2049,1

5,6

1098,6

2,8

Італія

1929,6

5,3

1358,2

3,3

Індія

1903,1

5,2

486,1

1,2

Китай

1832,5

5,0

4687,7

11,9

Німеччина

1432,7

3,9

4318,4

11,0

Угорщина

1053,1

2,9

802,0

2,0

Іспанія

1004,5

2,8

500,9

1,3

Нідерланди

995,3

2,7

546,8

1,4

Франція

453,7

1,1

1530,5

3,9

Інші країни

15648,7

43,3

16029,3

41,2

Усього

36361,7

100

39249,8

100

Частка країн ЄС у загальному обсязі експорту товарів України в 2016 р. перевищила 35 %. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини, Іспанії та Нідерландів. Щодо власне продукції, то загалом вона має здебільшого сировинний характер. Майже 70 % експорту товарів становлять переважно сировинна продукція - зернові культури, жири й олії, руди, шлак, зола, мінеральні продукти, деревина, сировина для легкої промисловості тощо.

Ще більша частка країн ЄС у загальному обсязі імпорту товарів - майже 44 %. Найбільші імпортні поставки серед країн ЄС здійснювались із Німеччини, Польщі, Франції, Італії, Угорщини. При цьому Україна купувала здебільшого механічні та електричні машини, продукцію хімічної промисловості, природний газ, товари АПК і харчової промисловості.

Експорт послуг в Україні представлений, головним чином, транспортними послугами (близько 54 % експорту послуг), з яких ледь не половина припадає на транспортування природного газу та нафти. Важливість експорту транспортних послуг визначається, зокрема, проходженням через територію України чотирьох міжнародних транспортних коридорів (табл. 2). Крім того, наша країна експортує послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні й інформаційні, а також ділові послуги тощо.

Таблиця 2. Міжнародні транспортні коридори на території України

№ коридора

Маршрут

3

Брюссель - Аахен - Кельн - Дрезден - Вроцлав - Катовіце - Краків - Львів - Київ

5

Венеція - Трієст/Копер - Любляна - Марибор - Будапешт - Ужгород - Львів - Київ

7

Дунайський (водний) (Австрія, Угорщина, Югославія, Болгарія, Румунія, Молдова, Україна)

9

Гельсінкі - Виборг - Санкт-Петербург - Псков - Москва - Калінінград - Київ - Любашівка/Роздільна - Кишинів - Бухарест - Димитровград - Александруполіс

Частка країн ЄС в експорті становить 30,5 %. Основними торговельними партнерами України в експорті серед країн ЄС є Німеччина, Велика Британія, Кіпр і Польща. Серед інших країн значна частка українського експорту послуг припадає на Росію, США, Швейцарію і Туркменістан.

У структурі імпорту послуг переважають державні й урядові послуги, транспортні, ділові, туристичні, фінансові послуги, а також послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні й інформаційні послуги. У 2016 р. найвагоміші обсяги послуг серед країн ЄС одержувалися від Великої Британії, Німеччини, Кіпру, Польщі й Австрії. Серед інших країн вирізняються США, Росія, Туреччина і Швейцарія.

Таблиця 3. Основні країни-партнери України в експорті послуг, 2016 р.

Експорт

Імпорт

Країна

тис. дол. США

Частка від загального експорту, %

тис. дол. США

Частка від загального експорту, %

Росія

3077441,8

31,2

499904,0

9,4

США

717286,7

7,3

693629,3

13,0

Швейцарія

676668,1

6,9

191238,3

3,6

Німеччина

488444,8

4,9

364093,4

6,8

Велика Британія

462868,1

4,7

563136,6

10,6

Туркменістан

348344,3

3,5

40457,3

0,8

Кіпр

239038,5

2,4

250001,1

4,7

Польща

220571,0

2,2

138649,8

2,6

Австрія

138259,5

1,4

111387,9

2,1

Інші країни

3499076,9

35,5

2474015,0

46,4

Усього

9867999,7

100

5326512,7

100

• Прямі іноземні Інвестиції. Обсяг прямих інвестицій в економіку України станом на 2016 р. становив 37,7 млрд дол. США. Це менше рівня попередніх 5-ти років, оскільки через уже зазначені геополітичні виклики інвестиційна привабливість України знизилася.

Обсяг прямих інвестицій в економіку України станом на 2016 р. становив 37,7 млрд дол. США, зокрема з країн ЄС - 26,1 млрд дол. США (69 % загального обсягу інвестицій в Україну).

Прямі іноземні інвестиції надходили з 93 країн світу, серед яких найголовніші інвестори: Кіпр - 9,7 млрд дол. США, Нідерланди - 5,7 млрд дол. США, Російська Федерація - 4,3 млрд дол. США, Велика Британія - 2,1 млрд дол. США та Німеччина - 1,6 млрд дол. США (мал. 99).

• Транснаціональні корпорації в Україні. Розвиток України в сучасних умовах глобалізації неможливий без взаємодії з транснаціональними корпораціями (ТНК). Прямі іноземні інвестиції з боку ТНК є практично доцільнішими для економіки країни, ніж державні кредити та позики.

В Україні діють понад 30 світових транснаціональних корпорацій. На основну увагу заслуговують ТНК, які займаються виробництвом продукції на території України і, як наслідок, розвивають промисловий потенціал країни та створюють нові робочі місця.

Серед тих, що вкладали найбільші інвестиції в дочірні компанії і спільні підприємства в Україні, - McDonald’s Corporations (США, харчова промисловість) з обсягом інвестицій у 7,4 млн дол. США, Nestle S.A. (Швейцарія, харчова промисловість) - 6,7 млн дол. США та BritishAmerican Tobacco (Велика Британія, тютюнова промисловість) - 6,2 млн дол. США. Ці міжнародні компанії позитивно вплинули, зокрема, на ринок товарів харчування, оскільки значно розширили товарний асортимент.

Значного поширення в українській економіці набули також Alcatel, British Petroleum, CocaCola, Danone, HewlettPackard, Huawei, Metro Cash&Carry, Nestle, Nokia, PepsiCo, Procter&Gamble, Samsung, Shell, Siemens, Toyota та ін.

Мал. 99. Прямі іноземні інвестиції в Україну за країнами у 2016 р., %

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись Інтернетом, з’ясуйте спеціалізацію вищезазначених ТНК та основну їхню продукцію.

• Міжнародні науково-технічні проекти за участю України. Упродовж 2016 р. в Україні було зареєстровано 192 нові проекти міжнародної технічної допомоги на загальну суму понад 0,5 млрд евро. Більшість з них реалізується через національні та регіональні програми допомоги ЄС.

Прикладом участі України в процесах європейської інтеграції є, зокрема, програми прикордонного співробітництва на 2014-2020 рр.: «Україна - Румунія», «Україна - Угорщина - Словаччина - Румунія», «Україна - Польща - Білорусь», «Басейн Чорного моря». Виконання цих програм передбачає обмін досвідом і найліпшими практиками з країнами-партнерами, залучення додаткових ресурсів для підвищення конкурентоспроможності прикордонних регіонів України тощо. Розвитку європейської інтеграції сприяє так звана програма Twinning, спрямована на поліпшення функціонування органів влади країн в умовах стандартів ЄС.

Досить відомою в Україні є й освітня програма ЄС Tempus, яка сприяє встановленню і зміцненню співпраці у сфері вищої освіти між країнами-членами ЄС і країнами-партнерами через університетські проекти.

На сьогодні продовжується реалізація й інших міжнародних програм/ проектів. Серед них - проект «Підтримка ЄС України у відновленні її економіки (EU SURE). Проект технічної допомоги EU SURE» (донор - ЄС) проект «Програма підтримки “зеленої” модернізації української економіки» (донор - Уряд Німеччини); проект «Програма лідерства, сприяння експорту, залучення інвестицій і розвитку» (донор - Уряд США); проект «Експертна підтримка врядування й економічного розвитку» (донор - Уряд Канади) та ін.

ГОЛОВНЕ

Економіка України, порівняно з провідними країнами світу, нині вирізняється слабкою конкурентоспроможністю.

Попри негативні наслідки геополітичного конфлікту, Україна поступово завойовує нові позиції на світових товарних ринках.

Головним торговельним партнером України є країни ЄС, звідки надходить і більшість прямих іноземних інвестицій.

В Україні діють понад 30 світових транснаціональних корпорацій, які помітно впливають на економіку країни.

Україна є активним учасником міжнародних науково-технічних проектів/програм, більшість з яких реалізуються за сприяння ЄС.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Охарактеризуйте сучасне місце України у світовій економіці.

2. Що і чому змінилося в міжнародній торгівлі України впродовж останніх років?

3. Назвіть країни, з якими Україна здійснює найбільші експортні й імпортні операції.

4. Продукція яких ТНК в Україні вам відома? Чи можна її, на вашу думку, замінити вітчизняною продукцією?

5. Визначте, чим відрізняється експортна й імпортна продукція України.

6. За додатковими джерелами інформації визначте, у торгівлі товарами чи послугами експорт більший за імпорт.

7. Що, на вашу думку, слід зробити, щоб інвестиційна привабливість України зросла?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст