Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

§ 39. КАНАДА

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

Якими є природні особливості північних районів Північної Америки?

На які природні ресурси багата Північна Америка?

• Місце країни у світі та регіоні. Канада розташована на півночі Америки і численних прилеглих островах Арктичного архіпелагу. Її десять провінцій і три території простягаються від Атлантичного до Тихого океану, а на північ - до Північного Льодовитого океану (мал. 81).

Країна має величезну територію, за розмірами якої посідає друге місце у світі, площа Канади становить близько 9,9 млн км2. Єдиним її суходільним сусідом є США, кордон з якими є найдовшим у світі двостороннім кордоном землі.

Канада разом із США належить до сімки найрозвинутіших постіндустріальних держав. Це багата, з високим рівнем життя населення країна. ВВП Канади у 2016 р. становило близько 1,7 трлн дол., тобто понад 46 тис. дол. США на душу населення. Канада має один з найліпших показників тривалості життя — понад 79 років для чоловіків і майже 85 років для жінок.

Канада має значні природні багатства. Країна посідає третє місце у світі за запасами нафти і шосте — за обсягами її видобутку. Значні площі в країні займають родючі землі, у водах Канади багато риби, а в лісах - хутрового звіра.

Мал. 81. Місцеположення Канади у світі та регіоні

Канада стала самоврядованим домініоном ще в 1867 р. і при цьому зберегла традиційні економічні й політичні зв’язки з Великою Британією. Країна є членом Співдружності націй.

• Населення. Сучасне населення Канади утворилося внаслідок імміграції. Наслідки цього й до сьогодні відчуваються в країні, що є однією з найбільш етнічно різноманітних і багатонаціональних держав. У Канаді нині проживає понад 250 етнічних груп.

Більшість сучасних канадців вважають своїми предками вихідців з Британських островів, Франції, Німеччини, Італії. Найбільші етнічні меншини Канади - це колишні мешканці Південної Азії (5,6 %), китайці (4,6 %), чорношкіре населення (3,5 %). Корінне населення Канади - індіанці, ескімоси (інуїти) й інші — становить менше ніж 5 % від загальної кількості мешканців. Майже 4 % населення Канади має українське походження.

Історія географії

На канадських картах також можна побачити кілька Одес, Балаклави, міста Хортиця, Снятин, Нью-Київ і навіть містечко з незвичайною назвою Мирнам. Та на звання першого українського поселення в Північній Америці претендує місто Трембовля, що має назву на честь села Требовля на Галичині.

Канада є двомовною. Державними мовами в країні є англійська, якою розмовляє близько 60 % населення, і французька (менше ніж 20 %).

Канада має порівняно нечисленне населення - 36,3 млн осіб у 2016 р. Розміщене воно по території вкрай нерівномірно. При цьому Канада характеризується дуже низькою густотою населення - 4 особи/км2. Найгустіше заселена найсприятливіша для життєдіяльності людини порівняно вузька смуга півдня Канади, яка простягається вздовж кордону зі США. Тут у зоні мішаних лісів, лісостепу і степу замешкує близько 90 % населення. Малозаселеними є території в центральній частині країни в широкій зоні тайги й у тундрі. Крайня Північ, що характеризується суворим арктичним і субарктичним кліматом, а також високогір’я мало придатні для життя людей і є подекуди зовсім безлюдними.

Природний приріст населення Канади становить менше від 1 % (0,73 %). Адже для країни характерні низька народжуваність (10,3 народжень на 1 тис. мешканців) і «старіння» населення. Через зростання тривалості життя (нині 82 роки) в Канаді спостерігається неухильне зростання частки людей похилого віку, на яку нині вже припадає близько 19 % населення країни. Тому найголовнішим чинником формування населення країни є імміграція.

Останнім часом щорічно до країни прибуває понад 260-270 тис. мігрантів. Канада посідає 8-ме місце у світі за чисельністю іноземців, що мешкають на її території (7,5 млн). Якщо в минулому близько 3/4 іммігрантів прибували з Європи, то нині більшість іммігрантів - це вихідці з країн Азії. Помітно зросла й частка іммігрантів, що прибувають до Канади з Африки. Більшість іммігрантів була прийнята Канадою, з огляду на їхню освіту, знання і професійні навички, що можуть бути корисні для економіки країни. При цьому найбільшу частку становлять мігранти у віці від 25 до 35 років.

Канада є дуже урбанізованою країною, у містах проживає понад 82 % населення країни. Найбільші міста - Торонто (2,7 млн) (мал. 82), Монреаль (1,7 млн) (мал. 83), Калгарі (1,2 млн). Інші міста, зокрема й столиця Оттава, мають чисельність населення менше за 1 млн. Та якщо зважати на утворені містами агломерації, то чисельність мешканців значно більша. Так, наприклад, міська агломерація Торонто налічує близько 6 млн осіб, а Монреаля - 3,5 млн.

Мал. 82. Торонто

Мал. 83. Монреаль

• Економіка. Економіка Канади багато в чому подібна до США, зокрема за структурою господарства. Більша частина ВВП Канади (70,8 % у 2016 р.) також створюється у третинному секторі господарства, у сфері послуг. А більшість працюючих (76 %) зайнято у сфері надання різних послуг.

Сектор послуг у Канаді величезний і багатогранний. Найбільшим роботодавцем є роздрібна торгівля, зосереджена здебільшого в торговельних центрах. Друга за величиною частина сектору послуг - це фінансові послуги, нерухомість і зв’язок. До найбільших належать також сектори освіти й охорони здоров’я. Дедалі більшого значення набуває туризм.

Промисловість забезпечує 27,5 % ВВП, а на сільське господарство припадає лише 1,7 %. Натомість міжнародну спеціалізацію Канади визначають саме ці сектори, продукція яких, зокрема нафта й газ, електроенергія, чорні й кольорові метали, деревина, папір, будівельні і пакувальні матеріали, є найважливішою часткою канадського експорту. У машинобудуванні Канади провідна роль належить виробництву автомобілів і запчастин, літаків, електронного й електричного обладнання. За обсягами експорту окремих видів цієї продукції Канада належить до провідних країн світу.

Завдяки розвинутому аграрному виробництву Канада є одним із найбільших у світі виробників і експортерів сільськогосподарської продукції, зокрема пшениці, ячменю, картоплі, сої, яловичини, свинини.

• Зовнішні економічні зв’язки. На сучасну економіку Канади дуже впливає сусідство із США. Ці дві країни перебувають у тісних економічних зв’язках, чому сприяє спільна зона вільної торгівлі. Зокрема, понад 3/4 канадського експорту призначено для США. Канада є найбільшим іноземним постачальником енергії до США, включаючи нафту, природний газ і електроенергію, а також основним джерелом імпорту урану.

У 2016 р. на США припадало понад 76 % усього імпорту канадської продукції. Інші країни відіграють в імпорті продукції Канади значно меншу роль: Китай - 4 %, Велика Британія - 3 %, Японія - 2 %, Мексика - 1,5 %, Південна Корея - 0,8 % й ін. Канада, своєю чергою, є основним імпортером американських товарів і послуг.

Низку угод про співпрацю підписано між Канадою і Україною. Останнім часом економічне співробітництво Канади й України отримало нові можливості після завершення у 2016 р. перемовин щодо створення зони вільної торгівлі між двома державами.

Канада є учасником численних міжнародних організацій - ООН, Світової організації торгівлі, Організації Американських держав, Міжнародного валютного фонду й ін. Вона належить до країн-засновниць НАТО.

ГОЛОВНЕ

Канада - одна з найрозвинутіших постіндустріальних держав із високим рівнем життя населення.

Канада - одна з найбільш етнічно різноманітних і багатонаціональних держав. Провідною в економіці Канади є розгалужена сфера послуг.

Міжнародну спеціалізацію Канади визначають видобувна і обробна промисловість, а також високопродуктивне сільське господарство.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Яким чином особливості географічного положення Канади впливають на ведення господарської діяльності в країні?

2. Визначте особливості розселення населення Канади.

3. Поясніть структуру економіки Канади і США, визначте спільні й відмінні риси.

4. Доведіть, що Канада є розвинутою постіндустріальною країною.