Зарубіжна література. 8 клас. Паращич

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підсумуємо знання з теми. До колиски європейської літератури

 • 1. Що означає термін античність?
 • 2. Дайте визначення міфології. Укажіть відмінність міфу й казки, міфу й релігії.
 • 3. Кого з давньогрецьких драматургів уважають «батьком трагедії»?
 • 4. Які драматичні жанри беруть початок і досягають значного розвитку в театральному мистецтві давніх греків?
 • 5. Поясніть суть гомерівського питання.
 • 6. У чому полягає своєрідність драматургії Есхіла? Які сценічні нововведення приписують драматургові? Як сам «батько трагедії» ставився до своєї творчості?
 • 7. Назвіть характерні ознаки римської літератури.
 • 8. Завдяки творчості яких митців «золота доба» римської літератури набула такої гучної слави?
 • 9. Наведіть приклади популярності поезій Горація в Україні.
 • 10. Коли і з якою метою Верґілій створив «Енеїду»? Якими є головні тема та ідея цього твору?
 • 11. Окресліть основну тематику творчості Горація.
 • 12. Назвіть твори Овідія. Розкрийте їх загальний зміст.
 1. 1. Спираючись на конкретні приклади, доведіть, що культура й література Риму розвивалися під потужним грецьким впливом.
 2. 2. Чи можна всіх письменників античної доби вважати класиками світової літератури?
 3. 3. Виконайте завдання у зошиті. Доберіть до слів відповідні за змістом крилаті вислови з грецької міфології.
 • Підступні дари — ... .
 • Слабке місце — ... .
 • Безцільна робота — ... .
 • Труд, що триває нескінченно,— ... .
 • Зникнути з пам’яті, піддатися забуттю — ... .
 • Ключ до розв’язання проблем — ... .
 • Предмет будь-якої суперечки — ... .
 • Сильна запущеність у справах — ... .

Накресліть у зошиті кросворд (за зразком, наведеним у підручнику) та розв’яжіть його.

По горизонталі

1. Одна з трьох частин будинку давньогрецького театру (спочатку — приміщення, де перевдягалися актори).

2. Основна частина театральної споруди.

3. Місто, у якому побудували перший кам’яний театр.

4. Бог, якому було присвячене капище найдавнішого театру Греції.

5. Особливе взуття давньогрецьких акторів на високій підошві.

6. Трагік, за часів якого у театр було введено другого актора.

По вертикалі

1. Один із трьох найвизначніших трагічних поетів класичної Греції.

Грецькі терміни в науці

1. Назва хімічної науки з’явилася ще в Давній Греції. Яким чином?

2. На згадку про який грецький міф хіміки назвали один з металів ніобієм?

3. На згадку про яку подію, оспівану в грецькій міфології, люди почали носити каблучки з камінням?

4. Звідки походить сучасна емблема медицини?

5. У сучасній мові — засіб, що може вилікувати будь-що, ліки від усіх хвороб та лих. Що це за чудесний засіб і чому його пов’язують із грецькими міфами?

6. Відомо, що травлення в організмі відбувається за допомогою ферментів, багато з яких є протеїнами. Чому, на вашу думку, їм дали саме таку назву?

7. Як називається наука про павуків? Чому вона дістала таку назву?

8. Походження слова ліцей пов’язують з Аполлоном. Поясніть, чому.

За зразком накресліть у зошиті таблицю та заповніть її.

Боги давніх греків

Ім’я бога

Сили природи, які він уособлює

Заняття, покровителем яких він є

***

***

***

Ми подорожували у віртуальному світі Давньої Греції та Давнього Риму. Завдяки цій мандрівці маємо цінний скарб — знання про:

 • гармонію тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, катарсис у творах античних письменників;
 • давньогрецьку міфологію;
 • Гомера і його знамениті поеми «Іліаду» й «Одіссею»;
 • особливості давньогрецького театру і «батька трагедії» Есхіла, вічний образ Прометея;
 • пам’ятник як символ вічності поезії у творі Горація;
 • життя і творчість поета-вигнанця Овідія, що першим доніс до нащадків у своїх «Метаморфозах» міфи давніх греків і римлян;
 • величезний вплив античної літератури на розвиток світової літератури й культури в усі часи, включно з нинішніми.