Зарубіжна література. 8 клас. Ніколенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Коран

(Огляд)

  • За допомогою Інтернету підготуйте презентацію про визначні пам'ятки мистецтва ісламу в Україні та за її межами.

Слово Коран з арабської кур'ан означає «читання». Мусульмани називають цю пам'ятку також «фуркан» («розрізнення добра і зла»), «Ель-Кітаб» («Священне Писання»), «Ас-Сухуф» («Благородний сувій»). Мусульмани вважають, що Коран через посередництво Мохаммеда потрапив до людей як «слово й голос» Аллаха.

Хто ж такий Мохаммед? Уважається, що він народився приблизно 571 р. в м. Мецці. Рано втративши батьків, йому довелося самому заробляти на життя. Мандруючи в пошуках кращої долі, він спілкувався з юдеями, християнами та представниками інших вірувань. 595 р. Мохаммед узяв шлюб із Хадіджею, яка мала караванну торгівлю. У зрілому віці він присвятив себе світоглядним шуканням, усамітнившись на горі Хіра неподалік від Мекки. Там йому було видіння про те, що він мусить стати провідником волі єдиного Бога (Аллаха). Невдовзі видіння повторилося, і Мохаммед повірив у свою місію, ставши пророком ісламу. Про одкровення, які він отримував від Аллаха, став розповідати іншим. Невдовзі в Аллаха й у високе покликання Мохаммеда повірили його рідні, друзі й усі, хто з ним спілкувався.

Крім Мекки, ще одним священним містом, пов'язаним із діяльністю Мохаммеда, є Медіна (з арабськ. місто пророка). У давнину там жило багато євреїв і представників інших вірувань, через що виникали численні конфлікти й навіть релігійні війни. Арабське населення Мекки й Медіни повірило в учення Мохаммеда й допомагало пророкові утверджувати іслам серед інших племен.

Мохаммед поклав «чорний камінь» в основу священного храму Кааба в Мецці. А в Медіні відбулася зміна кибли — напрямку, у який мусульмани мали повертати обличчя під час молитви: якщо раніше вони поверталися до Єрусалима, то тепер — це мекканський храм Кааба. У 632 р. Мохаммед помер.

Табріз. Мохаммед закладає «чорний камінь» у Каабу. Мініатюра. Персія. 1315 р.

Мекка й Медіна є духовними центрами ісламу, куди щороку прибувають прочани з усього світу вклонитися пророку та святим місцям.

Учення Мохаммеда міститься в Корані, який до сьогодні вважається священною книгою для всіх тих, хто сповідує іслам. Прихильників ісламу називають мусульманами, мовою їхніх богослужінь є класична арабська.

Коран містить міфологічні сюжети, регламентації релігійних обрядів, моральні приписи й правові настанови, визначає життя та традиції мусульман. Його тексти стосуються різних сфер людської діяльності. У Корані дуже багато сторінок присвячено обов'язкам віруючих. Різні розділи Корану, залежно від нагоди, виголошують під час публічних і приватних молитов, державних і сімейних урочистостей.

Розділи Корану (а їх 114) називаються сурами. Слово сура означає «ряд» (камені, з яких складають стіну). Вона містить від 3 до 286 віршів, які називаються аятами (з арабськ. аят — диво). Сури не мають хронологічної послідовності, вони розміщені у вільному порядку. За місцем виникнення виокремлюють сури мекканські (їх 90, вони створені до 622 р.) і медінські (їх 24, вони створені протягом 622-623 рр.).

У Корані утверджується сила єдиного Бога — Аллаха. Його прославленням починається кожна із сур. У Корані є позитивні й негативні міфологічні персонажі, між ними, як і в Біблії, триває запекла боротьба. Багато текстів присвячено моральному вдосконаленню людини, нормам її поведінки в суспільстві, стосункам із Богом.

Сприйнятий як слово Аллаха, Коран став джерелом формування єдиної літературної мови арабських народів і стимулом її поширення в країнах Азії, Африки й інших континентів.

Перший український переклад Корану здійснив О. Абраньчак-Лисенецький у 1913 р. Переклад окремих сур Корану зробив відомий український сходознавець А. Кримський. Деякі розділи Корану переклав Я. Полотнюк.

  • 1. Що вам відомо про життя та діяльність Мохаммеда?
  • 2. Розкажіть про побудову Корану. Якою мовою він написаний?
  • 3. На формування якої релігії вплинув Коран?

Робота в групах. 1. Визначте подібність Біблії та Корану. 2.Назвіть відмінності між Біблією та Кораном. Висновки оформіть у таблиці в зошиті.

УЗАГАЛЬНЮЄМО

• Веди, Біблія та Коран стали основою для різних релігій (Веди — індуїзму, буддизму, брахманізму, джайнізму, Біблія — християнства, Коран — ісламу).

• Образи й сюжети священних книг стали вічними для світового мистецтва та літератури.

• Веди, Біблія та Коран містять відгомін давніх історичних подій, уявлення давніх людей про світ, норми моралі та поведінки, роздуми про ідеал.