Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Мокрогуз

§ 28. Узагальнення теми 4 «Мій край та його історія»

Вивчаючи тему 4, ви усвідомили, що історія кожної сім’ї та родини, кожного міста, села і територіальної громади є частиною історії українського народу і нашої держави — України. Яскраві її сторінки — діяльність історичних осіб і видатних людей рідного краю.

Становлення людини, пізнання нею світу і себе розпочинається в сім’ї. Тут вона отримує турботу і підтримку, вчиться спілкуватися і почувається захищеною. Щирі стосунки, взаємна довіра, спільна праця і наповнені особливою теплотою сімейні свята, дозвілля в колі рідних людей роблять сім’ю міцною і щасливою. Важливі ознаки сучасної сім’ї — рівноправні стосунки, справедливий розподіл домашніх обов’язків, взаємодопомога, турбота про благополуччя кожного.

Рівність прав у сім’ї та їх захист гарантують закони України. Права дитини захищають Сімейний кодекс України і Конвенція про права дітей.

Первісні люди спочатку брали все необхідне для свого життя у природи — збирали плоди, корінці, мед, молюсків, комах, потім уже полювали, рибалили. Оскільки вони нічого не вирощували, не виробляли, спосіб їхнього господарювання був привласнювальним. З часом вони навчилися вирощувати рослини і приручили тварин. Їхнє господарство стало відтворювальним. Згодом зайнялися ремеслами — вручну виробляли знаряддя праці, інші вироби. Таке виробництво називають кустарним. Із часом люди почали замість ручної праці використовувати машини, створювати фабрики та заводи. Так розпочалося промислове виробництво, яке прискорило розвиток торгівлі. Завдяки цьому сформувалося ринкове господарство.

Первісні люди пристосовували для свого житла печери, рельєф місцевості, облаштовували його тим, що було доступне. Подібним було життя і скотарів-кочівників, які мандрували вслід за тваринами. Жили вони в тимчасових стоянках — кочовищах. Як тільки люди зайнялися землеробством, вони почали засновувати постійні поселення — села. Зосередження в місцях розвитку ремесел і торгівлі зумовило виникнення міст.

Мешканці постійних поселень завжди мають однакові потреби. Їх, як правило, вирішують спільно — громадою. Для узгодження інтересів багатьох людей та забезпечення спільних потреб вони створювали органи самоврядування. За таким принципом діють і сучасні територіальні громади. Першочергові їхні завдання — безпека людей і середовища життя, охорона здоров’я, освіта, культура, благоустрій спільного простору.

Для повноцінного життя людина має працювати. Усім людям, які працюють, потрібен відпочинок. Час дозвілля (не зайнятий роботою, відновленням фізичних сил) людина організовує на власний розсуд. Здебільшого його віддають улюбленим заняттям. Улюблене заняття, яке переросло в захоплення, — це хобі. Для того щоб усе встигати, потрібно правильно розподіляти свій час.

Невід’ємними в житті людини є свята. Кожне свято має свою історію і зобов’язує людей до відповідної поведінки. В українського народу є свої традиції, звичаї та свята, які формувалися багато століть або й тисячоліть. Їх називають народними. З утворенням держави запроваджено державні свята. Їх установлюють на честь видатних осіб, подій. Кожна сім’я, громада має свої звичаї, традиції і свята. Вони також є особливими подіями.

Історія є процесом зміни подій, явищ та їх учасників — людей, народів і держав. Учасниками історичного процесу, історичних подій є історичні особи. Видатними вважають осіб, які своєю діяльністю залишили помітний слід в історії свого народу і світу.

Основною цінністю будь-якого краю є люди, які там народилися, проживали і прославили його своєю діяльністю. Люди, які живуть і працюють на благо своєї батьківщини, є патріотами. Патріотизм — це усвідомлення цінності своєї країни, любов до неї і свого народу, праця для спільного блага, готовність захищати рідну землю.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Розглянь фотоколаж. Що на зображеннях для тебе було несподіваним? Який тип сім’ї, на твою думку, можна ще зобразити?

2. Розглянь ілюстрації. Назви елементи українського національного одягу. Чому одяг сучасних людей відрізняється від зображеного на ілюстраціях?

3. Визнач, до якого циклу належать свята, виконавши вправу: https://learningapps.org/watch?v=pwq9izg4a22.

4. Розглянь ілюстрації. Склади розповідь про українське село XIX ст. Чи такими є сучасні села в Україні? Поміркуй, чому українське село помітно змінилося в процесі історичного розвитку.

5. Розгадай кросворд, у якому зашифровано заняття давніх людей. Усі слова слід записати в ньому за горизонталлю, вони закінчуються літерою «о».

6. Яку людину називають патріотичною? Поясни вислів Василя Сухомлинського: «Патріотизм — це сплав почуття й думки, осягнення святині-Батьківщини — не тільки розумом, а й передусім серцем... Патріотизм починається з любові до людини. Патріотизм починається з колиски».

7. Які асоціації викликає в тебе вираз «моя територіальна громада»? Занеси їх до схеми.

8. Поєднай термін та його визначення, виконавши вправу: https://learningapps.org/view23735137.

Відповіді до кросворда на с. 147

1. Оберіг. 2. Сестра. 3. Україна. 4. Дерево. 5. Родина. 6. Реліквія. 7. Біографія. 8. Герб. 9. Батьківщина. 10. Я. У виокремлених клітинках — генеалогія.