Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 29. Порівняння типів розмноження рослин

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

 • нестатеве розмноження;
 • статеве розмноження (утворення насіння в покритонасінних);
 • вегетативне розмноження.

Нестатеве розмноження

• Що таке розмноження і для чого воно потрібне? Уявіть, що організми втратили таку здатність. Спрогнозуйте, що відбудеться, і проведіть обговорення в класі.

У рослин є різні способи розмноження: нестатеве, статеве та вегетативне. Нестатеве розмноження у рослин відбувається за допомогою спор, які утворюються в спеціальних органах спороношення. За допомогою спор розмножуються дуже багато груп рослин: водорості, мохи, папороті, плауни, хвощі.

У мохів спори дозрівають у коробочках, розміщених на довгих ніжках. Плауни та хвощі мають спороносні колоски (стробіли), сформовані споролистками, у яких дозрівають спори. У папоротеподібних спори утворюються в спеціальних горбиках — сорусах, що розташовані з нижнього боку листкової пластинки.

Коли дозріла спора потрапляє в ґрунт, вона проростає.

Статеве розмноження (утворення насіння у покритонасінних)

Статеве розмноження дуже чітко простежується в покритонасінних рослин. Для цього вони мають спеціальний орган — квітку. У результаті запилення та запліднення з квітки формується плід з насінинами.

Запилення — це процес перенесення пилку з пиляків на приймочку маточки.

Запліднення — це процес злиття двох статевих клітин: чоловічої і жіночої.

Чоловічі статеві клітини — спермії — у покритонасінних рослин формуються в пиляках тичинок (1). Великі нерухомі жіночі статеві клітини — яйцеклітини — утворюються у зав’язі маточки (2). Саме там і відбувається їх злиття, у результаті якого утворюється насінина (3). Стінки зав’язі після процесу злиття розростаються і формують стінки плода.

Цікаві факти

Процес статевого розмноження у квіткових рослин був досліджений і описаний українським науковцем С. Г. Навашиним.

Вегетативне розмноження

Вегетативне розмноження — це різновид нестатевого процесу, коли нові рослини розвиваються із вегетативних органів материнського організму або їхніх видозмін.

Вегетативними органами у рослин є стебло, листок, брунька, корінь. Вегетативне розмноження може здійснюватися частинами пагона: відсадками, виводковими бруньками, кореневими паростками, кореневищами, бульбами, цибулинами, вусами.

• Як вегетативне розмноження людина стала використовувати для своїх потреб? Наведіть приклади із життя.

Перейдіть на сайт за адресою https://cutt.ly/LXveXFh або за QR-кодом і прочитайте уривок з книжки Наталії Кокар «Таємничий світ рослин». Подискутуйте між собою про позитивні і негативні сторони вегетативного розмноження.

Виконуємо експеримент

Перейдіть за QR-кодом або за адресою https://cutt.ly/V2PinYM та виконайте практичну роботу «Вегетативне розмноження рослин». Обов’язково зробіть світлини та презентуйте результати своєї роботи в класі.

Підсумки параграфа

У рослин є різні способи розмноження. Нестатеве розмноження у рослин відбувається за допомогою спор. Статеве розмноження дуже гарно простежується в покритонасінних рослин, які мають для цього спеціальний орган — квітку. Вегетативне розмноження — це різновид нестатевого процесу, коли нові рослини розвиваються із вегетативних органів материнського організму або їхніх видозмін.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Що таке розмноження? Які види розмноження є в рослин?
 • 2. Що таке нестатеве розмноження? У кого воно є і за допомогою чого відбувається?
 • 3. Який орган у покритонасінних рослин бере участь у статевому процесі? Що утворюється як результат процесу запліднення у квіткових рослин?
 • 4. Які ви знаєте різновиди вегетативного розмноження? Розкажіть про них і наведіть приклади.

Перевірте себе

1. Нестатеве розмноження у рослин відбувається за допомогою:

 • а) пагона
 • б) спор
 • в) бульб
 • г) квітки

2. Хто з науковців дослідив та описав процес статевого розмноження у квіткових рослин?

 • а) Чарлз Дарвін
 • б) Роберт Гук
 • в) Сергій Навашин
 • г) Ілья Мечников

3. Вегетативне розмноження — це...

 • а) процес, коли нові рослини розвиваються із вегетативних органів материнського організму або їхніх видозмін
 • б) процес перенесення пилку з пиляків на приймочку маточки
 • в) процес злиття двох статевих клітин: чоловічої і жіночої
 • г) процес формування плодів

Виконайте вдома

1. Підготуйте проєкт «Різноманітність насінин», використавши насінини рослин вашого регіону. Підпишіть їх. Презентуйте його в класі або зробіть біологічну виставку «Насінини рослин нашого краю».

2. Використовуючи додаткові джерела інформації або перейшовши на сайт за QR-кодами чи за адресами https://cutt.ly/CXczyXn, https://cutt.ly/yXczmew, https://cutt.ly/eXczl0e, https://cutt.ly/DXczLrc, підготуйте цікаву розповідь про Мохоподібні, Плауноподібні, Папоротеподібні та Хвощеподібні. Презентуйте ці розповіді в класі.

Мохоподібні

Плауноподібні

Папоротеподібні

Хвощеподібні