Мистецтво. 7 клас. Масол

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Частина ІІ. Новітні мистецькі явища. Дизайн

У наш час, як ніколи раніше, мистецтво наблизилося до життя, проникло в усі куточки культурного простору, у побут кожної пересічної людини. Водночас і музичне, і пластичні мистецтва, навіть театр і кіно дедалі більше відходять від достовірного зображення реалістичних образів. Сучасні митці по-іншому відчувають світ, який ніби втратив для них звичну гармонію й стабільність.

В образотворчому мистецтві виникають новітні арт-практики, що поєднують різні види й жанри мистецтва. Надзвичайно важливу роль відіграє дизайн, що охоплює всі складові довкілля — продукти виробництва, природне середовище та візуальну інформацію.

У музичну культуру впевнено увірвалися нові явища — джаз, рок- та поп-музика, які швидко завоювали серця мільйонів людей і заполонили їхнє щоденне життя. В академічній галузі також з’являються нові напрями, відбуваються експериментальні пошуки нової музичної виразності.

Інновації проникають і в синтетичні мистецтва, збагачується жанрова палітра наймолодшої музи — кіномистецтва, репертуар театрів оновлюється, зокрема й завдяки зародженню нових жанрів (рок-опера).

За кожним образом сучасного митця — художника, скульптора, композитора, режисера, актора — стоїть не лише майстерність і прагнення вищої досконалості, а й винайдення не відомих раніше художніх засобів для втілення оригінальних ідей.

Із галерей і музеїв, театрів і концертних залів мистецтво виходить на міські вулиці, площі, стадіони. Поширення різноманітних мистецьких акцій і шоу, перформансів та інсталяцій свідчить, що суттєвими ознаками художньої культури сьогодення стають, окрім головної естетичної цінності, її видовищність і розважальність.

Розділ III. Мистецтво дизайну і джазу: на шляху до діалогу. Образотворче мистецтво

Призначення дизайну в майбутньому — покращувати психологічний стан людини, робити життя не тільки зручним.

Гаетано Пеше, італійський художник, архітектор і дизайнер

Тема 15-16. Мистецтво дизайну і його види

Кожна людина хоче жити і працювати в сучасній комфортній будівлі, користуватися зручними й красивими речами, технічними виробами, предметами вжитку, бути модно одягненою, мати привабливий зовнішній вигляд.

Майже все, що нас оточує, є результатом проектної діяльності фахівців, завдання яких полягає у створенні доцільного, зручного, корисного та красивого середовища життєдіяльності людини, полегшенні її роботи й побуту, задоволенні практичних та естетичних потреб. Людину, яка займається художньо-проектувальною діяльністю, називають дизайнером.

Так що ж таке «дизайн»? Коли та звідки в нашому обігу виникло це слово?

В українській мові цей термін використовують для позначення широкого кола явищ.

Поширення виробництва і розвиток технологій у європейських країнах створили умови для виникнення нової сфери діяльності — художнього формотворення масових індустріальних виробів. Архітектори та художники почали відігравати значну роль у багатьох галузях промислового виробництва. Так з’явився дизайн — мистецтво художньої організації простору, інтер’єрів та екстер’єрів приміщень, оформлення технічних і ювелірних виробів, реклами, пакувальної продукції, різноманітного світу речей: від виделки та дитячої книжки до автомобіля й літака.

Слово «дизайн» буквально перекладається як «творчий задум», «намір», «план», «проект», «креслення», «конструкція». Відтак дизайнер — людина, яка вміє планувати, конструювати, креслити. Це слово стало міжнародним терміном і позначає художньо-конструкторську, проектно-творчу діяльність та її результати.

На відміну від образотворчого мистецтва, яке впливає на внутрішній світ людини, дизайн зорієнтований на організацію й перетворення людиною навколишнього середовища відповідно до своїх естетичних потреб та уявлень.

За допомогою ілюстрацій підручника назвіть сфери життєдіяльності, які охоплює мистецтво дизайну.

Андрій Єрмоленко. Символи українських міст

Нині дизайн, який виник в умовах індустріального виробництва, незважаючи на зовсім молодий вік, охоплює весь навколишній простір, який оточує людину. Він перетворився не тільки на самостійний вид проектно-художньої діяльності, а й став активно впливати на художнє та архітектурне середовище. Завдяки цьому дизайн став одним із символів сучасної цивілізації.

На відміну від декоративно-прикладного мистецтва, у якому будь-яка річ створюється руками майстра в єдиному примірнику й має оригінальний, неповторний вигляд, основною сферою роботи дизайнера є розробка речей для серійного, масового виробництва, що виготовляють промисловим способом.

Приклади еволюції форми залежно від появи нових технологій і матеріалів

Існують такі види дизайнерської діяльності: промисловий дизайн, дизайн середовища, графічний дизайн, арт-дизайн.

Промисловий дизайн спрямований на розроблення промислових об’єктів та виробів, формування гармонійного, естетично повноцінного середовища виробничої діяльності людини.

Як розвиток технологій впливав на дизайн телефону? Чи залежить форма й конструкція речі від якостей матеріалу, з якого вона виготовлена?

Дизайн середовища зорієнтований на розроблення предметного простору задля його естетичної організації, створення гармонійного середовища життєдіяльності людини з метою задоволення її практичних та естетичних потреб.

Проект подвір’я

Графічний дизайн спрямований на візуалізацію інформації, створення графічних знакових систем для оформлення журналів, телепередач, сайтів і графічних елементів для промислових виробів (етикеток, логотипів, емблем тощо).

Обкладинка журналу

Арт-дизайн — один із різновидів сучасного дизайну, напрямок так званого чистого (високого) мистецтва. У композиціях арт-дизайну поєднуються прийоми авангардного образотворчого мистецтва і промислового дизайну. Характерними рисами цього напряму, на відміну від традиційного дизайну стали використання нестандартних образів і матеріалів (побутових предметів, уламків механізмів, промислових деталей, фрагментів плакатів і фотографій, манекенів, муляжів), змішування в одному об’єкті різних художніх манер, зокрема екзотичних; оригінальність композиції, форми, колориту; несподівані комбінації кольору і світла. При створенні штучних образів — продуктів арт-дизайну — переважає підхід hand made (вироблено вручну), що ніби передає глядачам тепло людських рук і викликає яскраві художні враження, захоплення незвичністю, естетичні емоції та почуття.

Телефонна будка

Нині арт-дизайн поширюється не лише в інтер’єрах і ландшафтах, але й у ставленні до власного тіла (body-art), а також у художньому оформленні кулінарних страв.

Але в усіх видах дизайнерської діяльності є спільні риси. При вирішенні будь-яких завдань дизайнер має виділити й підкреслити єдність зовнішнього вигляду та призначення продукту, зберігаючи його естетичну привабливість і функціональність.

Умовне позначення певного поняття чи ідеї за допомогою зображення називається емблемою. Зазвичай емблеми використовують для ідентифікації родів військ, футбольних і хокейних клубів, шкіл й університетів, конкурсів і фестивалів тощо. Емблема має бути чіткою та контрастною у графічному вирішенні, може містити різноманітні, часом досить складні графічні елементи, які повинні легко розпізнаватися. Важливою ознакою емблеми є її рекламна здатність — виразність, лаконічність, естетичність, оригінальність.

Емблеми конкурсів, фестивалів, театрів, спортивних клубів

Яка із представлених на ілюстраціях емблем, на вашу думку, найоригінальніша? Поясніть свій вибір.

Хочу знати більше

З історії емблеми

У Стародавній Греції термін «емблема» означав накладну рельєфну прикрасу, аксесуар озброєння й засобів захисту (щит, шолом тощо), а також накладні деталі мармурових капітелей та орнаментальних фризів в архітектурі.

У Стародавньому Римі емблема вже стає знаком відмінності, який вказує на належність до відповідного класу чи легіону. Також емблемою називають мозаїчну вставку в оформленні стіни будівлі.

Жезл грецького посланця богів Гермеса

Варіант 1. Уявіть себе графічним дизайнером і розробіть малюнок на тему «Дивовижний світ природи». Використовуючи графічні фактури, передайте виразність візерунків (чорна гелєва ручка чи фломастер).

Мистецькі поради

• З розмаїття форм природного світу оберіть об’єкт (метелик, дерево, мушля) та стилізуйте його.

• Шляхом ритмічного переплетення ліній розчленуйте загальну площину форми на дрібні площини.

• Заповніть усі отримані площини графічними фактурами, використовуючи для цього різні засоби художньої виразності графіки.

Варіант 2. Уявіть себе графічним дизайнером і розробіть емблему кабінету образотворчого мистецтва (матеріали за вибором).

Мистецькі поради

• Подумайте, які атрибути образотворчого мистецтва доцільно обрати як елементи для створення композиції емблеми.

• Гранично спростіть зображення обраних елементів композиції, пам’ятаючи, що емблема, як умовний знак, має бути виразною та без зайвих дрібниць, лаконічного і зрозумілого.

• Скомпонуйте стилізовані елементи зображення на обраному форматі, оберіть кольорове рішення.

МИСТЕЦЬКА СКАРБНИЧКА

Дизайн (від англійського design — творчий задум, намір, план, проект, креслення, конструкція) — проектна діяльність, яка поєднує художньо-предметну творчість і науково обґрунтовану інженерну практику у сфері індустріального виробництва.

Емблема (від грецького emblema — вставка, рельєфна прикраса) — умовне позначення певного поняття чи ідеї за допомогою зображення.

  • 1. Чим дизайн відрізняється від образотворчого мистецтва?
  • 2. Яку людину називають дизайнером?
  • 3. У чому полягає відмінність у роботі майстра з декоративно-прикладного мистецтва і дизайнера? Які завдання має вирішити дизайнер у своїй діяльності?
  • 4. Назвіть види дизайнерської діяльності.
  • 5. Дослідіть, що зображено на емблемах сучасних навчальних закладів. Обговоріть із однокласниками й запропонуйте варіанти ескізів емблеми вашої школи.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.