Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 42. Природні чинники формування ареалів рослин і тварин. Біологічні ресурси

1. Пригадайте, які рослини належать до посухостійких та вологолюбних. 2. Поясніть, чому ресурси Світового океану й досі недостатньо досліджені.

1. ПРИРОДНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ АРЕАЛІВ РОСЛИН І ТВАРИН. Сьогодні на ареали як частини території або акваторії (земної поверхні), у межах якої поширений і проходить повний цикл розвитку певний вид, рід або угруповання рослин або тварин, усе більше впливають антропогенні чинники. Формування (поширення) ареалів рослин (тварин) має закономірний характер, обумовлений комплексом природних географічних, геологічних, кліматичних, біологічних чинників. Кожна клімато-географічна (природна) зона характеризується певною флорою та фауною, а розміщення рослин і тварин визначається певними закономірностями (мал. 1, 2).

Поясніть відмінності ареалів полярного й бурого ведмедя (мал. 2).

Ареал може бути суцільним (природний ареал, у межах якого вид зустрічається повсюдно) і розірваним (природний ареал виду, для якого характерні настільки окремі ділянки, що контакт між їх популяціями не відбувається). Деяким видам властиве поширення в різних широтних поясах, наприклад, очерет звичайний росте на територіях поблизу Полярного кола й аж до околиць тропічної зони.

Мал. 1. Флористичне районування Землі. Царства квіткових рослин.

Географічна ізоляція видів може проявлятися у формі абсолютної просторової ізоляції окремих частин суходолу та ізоляції площами, непридатними для зростання, тому такі ареали бувають: ендемічні (невелика обмежена територія, наприклад, сосна піцундська росте в Грузії на мисі Піцунда), реліктові (територія виду, що зберігся з минулих часів, наприклад, релікт мезозойської ери гінкго білоба, який у дикій природі росте лише в Західному Китаї) та стрічкові (витягнутий стрічкою вздовж певного природного утворення або кордону, наприклад види, що ростуть на берегах річок, — вільха чорна, осокір, верба біла).

Сучасні ареали — це продукт впливу географічних та історичних явищ. У природі сформувалися крапкові, плямисті, поліконтинентальні та інші види ареалів поширення видів. Природними чинниками формування ареалів рослин і тварин є клімат, рельєф, води суходолу. Прикладом плямистого ареалу, що сформувався під дією рельєфу, може бути розселення деяких видів сарни, які не спускаються в міжгірні долини й плямами заселяють гірські хребти. Клімат впливає на формування ареалів рослин, що чутливі до показників температурного режиму й зволоження, як, наприклад, хвойні рослини тайги або бразильської савани.

Мал. 2. Ареали поширення: а) білого ведмедя; б) бурого ведмедя.

Наведіть приклади впливу клімату на поширення певних рослин (евкаліпт, кактуси, фінікова пальма, клюква тощо).

Із розвитком людської цивілізації на формування та зміну ареалів поширення видів усе більше впливає господарська й інша діяльність людини.

2. БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ. Біологічні ресурси належать до категорії вичерпних відновлюваних. У процесі експлуатації людина виснажує їх інколи до незворотного стану. Наприклад, хижацький спосіб вилову риби в Білому морі призвів до утворення рукотворної пустелі на півночі європейської частини Росії.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали про найпівнічнішу пустелю планети: «Шойна. Між небом і піском» та зробіть висновки.

Біологічні ресурси — це компоненти біосфери, створені в результаті життєдіяльності живих організмів планети: продукти харчування людей, корм тварин, сировина та корисні копалини органічного походження (мал. 3).

За даними мал. 3 охарактеризуйте біоресурси Світового океану та вкажіть країни, які найбільше та найменше їх експлуатують.

Сьогодні людина дуже активно використовує біоресурси планети. Якби весь світ експлуатував їх у масштабах США, то для підтримання екологічного балансу знадобилося б п’ять таких планет, як Земля. Крім США, біоресурси активно використовують в розрахунку на одну особу Катар, Кувейт, ОАЕ, Данія, Бельгія, Австралія, Канада, Нідерланди та Ірландія.

Мал. 3. Біоресурси Світового океану.

Із 1900 р. у США діє закон Лейсі — один із перших законів у світі, який забороняє торгівлю дикими тваринами, рибою й рослинами. Він захищає рослини і диких тварин та регулює ввезення птахів та інших тварин у місця, де раніше їх ніколи не було.

Регулярне промислове вирубування лісів призвело до того, що в таких країнах, як Греція, Італія, Іспанія, Індонезія та інші, площ природних лісів майже не залишилося. Сприяють зведенню лісів пожежі, які є наслідком природних (виверження вулканів, глобальне потепління) і антропогенних (розпалювання вогнищ та навмисні підпали) причин. Наприклад, тільки в США у 2018 р. лісові пожежі сталися в 13 штатах площею понад 17 тис. км2 (це більше половини Одеської області).

ВИСНОВКИ

  • Формування ареалів має закономірний характер, обумовлений комплексом природних географічних, геологічних, кліматичних, біологічних чинників.
  • Сучасні ареали (суцільні, розірвані, крапкові, плямисті, поліконтинентальні, ендемічні, реліктові, стрічкові) — це продукт впливу географічних та історичних явищ. Природними чинниками їх формування є клімат, рельєф, води суходолу.
  • Біологічні ресурси, які належать до категорії вичерпних відновлюваних, — це компоненти біосфери, створені життєдіяльністю живих організмів планети.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що клімат є вирішальним чинником поширення рослин і тварин на суходолі та в океані.
  • 2. Обґрунтуйте необхідність раціонального ставлення до відновлюваних біоресурсів.
  • 3. Спрогнозуйте зміни ареалів поширення рослин і тварин через глобальне потепління.
  • 4. Порівняйте відмінність ареалів поширення хвойних і листяних порід дерев на території України. Зробіть висновки.
  • 5. Проаналізуйте вплив людини на зміни ареалів та запаси біоресурсів.