Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 39. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Африки. Особливості їхньої участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Африки

1. Пригадайте, що таке «міжнародний поділ праці».

2. Які абсолютні переваги має Африка в розвитку енергетики порівняно з іншими регіонами світу, про які вже йшлося?

1. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Африки визначають декількома чинниками. По-перше, значну роль відіграють природні умови та ресурси, які створюють певне територіальне середовище. Люди, де б вони не мешкали, повинні працювати. Отже, наявність сприятливих природних умов визначає проживання в тому чи іншому регіоні людей, які починають розвивати господарську діяльність. По-друге, у місцях, де виявлені й видобуваються ті чи інші мінеральні ресурси, теж виникають зони економічної активності.

Пригадайте, у яких екстремальних умовах видобувають корисні копалини в Австралії, Канаді та США. Порівняйте їх з африканськими.

Значну роль у розвитку економіки відіграє вигідне географічне положення регіону. Щодо цього в Африці перевага належить приморським регіонам та острівним країнам і територіям.

За допомогою політичної карти світу назвіть країни Африки, що не мають виходу до океанів і морів. Поясніть, як впливає на розвиток цих країн їхня ізольованість від моря.

Економіка розвивається за допомогою багатьох інших чинників, наприклад ефективного управління державою, рівня корупції, освіти й культури населення, національних традицій. В Африці також значний вплив на розвиток економіки мають військові конфлікти, тероризм тощо.

Поясніть на прикладі Єгипту та Тунісу, як на економіку цих країн вплинули терористичні акти, що відбулися за останні роки.

Найвищий рівень економічного розвитку має субрегіон Південна Африка. Саме тут розміщена найрозвинутіша країна материка ПАР. Загалом у цьому субрегіоні найсприятливіші в Африці природні умови для життя й господарської діяльності людини та величезні запаси мінеральних ресурсів, що створюють об’єктивну базу для розвитку всіх галузей економіки. Суб’єктивною основою такого розвитку є значна перевага нащадків переселенців з Європи, які є найосвіченішою та креативною частиною населення материка. Саме в ПАР найбільше розвинені всі три сектори економіки, насамперед третинний.

Друге місце за рівнем економічного розвитку в цілому належить субрегіону Північна Африка. Надзвичайно вигідне економіко-географічне положення дає можливість розвивати взаємовигідне співробітництво з Європою. Субрегіон характеризується значною соціально-економічною самобутністю, де арабське населення впродовж багатьох століть пристосовувалося до екстремальних умов життя та господарської діяльності в умовах пустелі. Великі запаси енергоносіїв створюють у субрегіоні умови для економічного зростання, а значна історико-культурна спадщина — для розвитку третинного сектора економіки. Наприклад, в Алжирі будують лікувальні комплекси з використанням 70 термальних джерел (з 282, які є в країні) (мал. 83, б), що створить понад 2 тис. додаткових робочих місць для місцевого населення.

Назвіть країни Північної Африки, які мають найбільші запаси енергоносіїв.

Західна Африка теж має дуже вигідне географічне положення й природні ресурси для розвитку економіки. Несприятливим для життя є вологий екваторіальний та субекваторіальний клімат, поширення мухи цеце, СНІДу й інших небезпечних інфекційних хвороб серед населення.

Східна Африка теж має вигідне географічне положення. Тут переважають сприятливі природні умови й багаті природні ресурси. Величезних збитків економіці завдають політична нестабільність у регіоні, військові конфлікти та тероризм, мільйони біженців, пірати Сомалі. У цілому субрегіон має значні потенційні можливості для власного господарського розвитку. Найбільшою мірою це стосується подальшого освоєння території для розвитку власної енергетики та третинного сектора економіки, а в ньому — рекреації й туризму.

Мал. 83. а) східний базар у Марокко; б) термальне джерело Хамам-Мескутін в Алжирі

Проаналізуйте дані таблиць 27 і 28 і зробіть висновки. Порівняйте цю статистику з даними для країн Америки.

Таблиця 27

Країни Африки з найбільшим і найменшим загальним ВВП (за даними МВФ на 2016 р.)

Місце у світовому рейтингу

Країна

ВВП, млрд дол. США

Місце у світовому рейтингу за ВВП на душу населення

27

Нігерія

405 952

127

32

Єгипет

332 349

91

39

ПАР

294 132

89

55

Алжир

160 784

82

60

Марокко

103615

113

176

Гвінея-Бісау

1 155

172

178

Гамбія

965

174

Таблиця 28

Країни Африки з найбільшим і найменшим ВВП (ППС) на душу населення (за даними МВФ на 2016 р.)

Місце у світовому рейтингу

Країна

ВВП (ППС), тис. дол. США

Місце у світовому рейтингу за загальним ВВП

30

Екваторіальна Гвінея

38 639

128

64

Габон

19 056

118

73

Ботсвана

17 042

116

82

Алжир

15 026

55

89

ПАР

13 225

39

186

ДРК

773

90

187

ЦАР

652

168

Найнижчий рівень економічного розвитку характерний для субрегіону Центральна Африка. Головна причина полягає в тому, що ці країни віддалені від морів та океанів. В історичному сенсі субрегіон почав розвиватися найпізніше, хоча й найбільше зберіг власну самобутність. Саме тут знаходяться найбідніші країни материка та світу: Чад, ЦАР, Південний Судан з його майже постійними військовими діями.

2. Особливості участі окремих субрегіонів Африки в міжнародному поділі праці визначає різний рівень їхнього економічного розвитку й структура господарства. У цілому всі субрегіони Африки постачають на світовий ринок продукцію гірничодобувної промисловості. Щоправда, кожна частина Африки робить у це власний внесок. Північна та Західна Африка поставляють нафту й газ, Південна та Західна — золото, алмази й дорогоцінне каміння. Центральна Африка постачає мідну руду. Майже скрізь видобувають руди кольорових металів.

Північна та Південна Африка експортують у великих кількостях плоди цитрусових дерев, виноградні вина, тютюн. Країни Західної та Східної Африки постачають на світовий ринок какао-боби, каву, бавовник, тропічну деревину тощо. Узагалі Тропічна Африка відома у світі як постачальник, окрім кави та какао, також арахісу, натурального каучуку, пальмової олії, чаю та спецій.

Проаналізуйте дані таблиці 29 і зробіть висновки.

Таблиця 29

Експортна продукція країн Африки з найбільшим і найменшим ВВП

Місце в загальносвітовому рейтингу ВВП

Країни

Основна експортна продукція

27

Нігерія

сира нафта й нафтопродукти, какао-боби, каучук, лісоматеріали

32

Єгипет

сира нафта й нафтопродукти, бавовна, текстиль, метали, хімікати

39

ПАР

золото, алмази, інші метали та мінеральна сировина, машини й обладнання

55

Алжир

золото, алмази, інші метали та мінеральна сировина, машини й обладнання

60

Марокко

фосфати та добрива, продукти харчування й напої, мінеральна сировина

63

Ангола

сира нафта, природний газ і нафтопродукти

64

Судан

сира нафта та нафтопродукти, бавовна, кунжут, арахіс, гуміарабік, цукор

69

Ефіопія

кава, золото, шкіряні вироби, олійні, бобові, квіти

176

Гвінея-Бісау

горіхи кеш’ю 70 %, креветки, арахіс, пальмова серцевина, пиломатеріали

178

Гамбія

арахіс і товари, вироблені з арахісу, риба, бавовняна корпія, серцевина пальми

3. Зв’язки України з країнами Африки. На міжнародному ринку товарів і послуг африканські країни й Україна не є конкурентами, що створює особливе підґрунтя для подальшого розвитку їхніх відносин.

У цілому Україна має значне позитивне торговельне сальдо з цим материком. Майже 40 країн Африки підтримують постійні торговельно-економічні та науково-технічні зв’язки з нашою державою. Основними торговими партнерами України впродовж багатьох років є Єгипет, Ліберія, Гвінея та Марокко. З Африки Україна отримує переважно продукти тропічного землеробства (банани, каву, рис, арахіс, какао-боби), боксити й інші руди, шлаки та золу. Натомість до країн цього материка ми відправляємо різноманітну промислову продукцію (чорні метали, залізничні локомотиви, машини, обладнання, хімікати та мінеральні добрива) і продовольство (молочну продукцію, зернові, пшеницю та ячмінь, олію, майонез).

Країни Африканського континенту є нашими постійними партнерами у сфері військово-технічного співробітництва. Україна бере активну участь в операціях ООН щодо підтримання миру в 5 країнах Африки: Ліберії, Кот-д’Івуарі, ДРК, Судані та Південному Судані.

Територіальна нерівномірність економічного розвитку країн Африки визначається декількома чинниками: природні умови та ресурси, географічне положення, ефективність управління державою, рівень корупції, освіти та культури населення, військові конфлікти, тероризм, національні традиції.

У кожному із субрегіонів Африки є як найвідсталіші країни, так і ті, що демонструють повільний розвиток економіки. Найбільш потужно розвиваються регіони Північної та Південної Африки. Найнижчий рівень економічного розвитку характерний для субрегіону Центральна Африка.

У міжнародному поділі праці країни Африки посідають місце постачальників на світовий ринок продукції гірничодобувної промисловості (переважно рудної та паливної сировини) і продукції тропічного сільського господарства, переважно рослинництва.

На міжнародному ринку товарів і послуг африканські країни й Україна не є конкурентами, що створює підґрунтя для подальшого розвитку відносин: торговельно-економічних і науково-технічних зв’язків, військово-технічного співробітництва. Крім того, Україна бере активну участь в операціях ООН щодо підтримання миру на цьому континенті.

1. Охарактеризуйте причини нерівномірного економічного розвитку країн регіону.

2. Поясніть особливості економічного розвитку кожного із субрегіонів Африки.

3. Знайдіть на політичній карті Африки країни, що мають найвищі показники економічного розвитку. Яке підґрунтя для цього має кожна з цих країн?

4. Чи можна встановити конкретну спеціалізацію окремих субрегіонів Африки? Яку саме?

5. Назвіть перспективні, на вашу думку, сфери співробітництва України з країнами Африки.

6. Яку з країн Африки ви хотіли б відвідати? Чому саме цю країну?