Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з географії для 10 класу (2017) (рівень стандарту).

У виданні узагальнено знання про господарську діяльність людини, цілісність світового господарства, міжнародні економічні відносини, ресурси, населення й економічний потенціал регіонів і країн світу. У підручнику уміщено географічні, економічні, демографічні, соціологічні терміни й поняття, сучасну інформацію про напрями розвитку географічної науки. Ілюстрації, карти, схеми, таблиці та діаграми, рубрики, узагальнення, запитання та завдання урізноманітнюють процес здобуття учнями знань.

Географічні терміни та поняття подано українською та англійською мовами, що сприятиме підвищенню мотивації вивчення іноземної мови.

Значну увагу приділено формуванню ключових і предметних компетентностей.

Вступ

§ 1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»

§ 2. Політична карта світу

Розділ I. Європа

Тема 1. Загальна характеристика Європи

§ 3. Особливості економіко-географічного положення Європи. Політична карта Європи. Склад регіону

§ 4. Державний лад і типологія країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси та міжнародні організації в Європі

§ 5. Природні умови та ресурси Європи. Господарська оцінка ресурсів регіону

§ 6. Населення Європи: демографічні процеси та проблеми. Структура населення регіону

§ 7. Урбанізація. Світові міста в Європі, міські агломерації, мегаполіс. Працересурсний потенціал. Українська діаспора в країнах Європи

§ 8. Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське та лісове господарство

§ 9. Вторинний сектор економіки. Переробна промисловість. Основні регіони промисловості. Реіндустріалізація

§ 10. Третинний сектор економіки. Сфера послуг. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з країнами Європи

Практична робота № 1. Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи (на вибір учнів)

Тема 2. Країни Європи

§ 11. Німеччина

§ 12. Франція

§ 13. Велика Британія

§ 14. Італія

§ 15. Польща

§ 16. Білорусь

§ 17. Росія

Практична робота № 2. Розроблення картосхеми просторової організації економіки країни (за вибором)

Розділ II. Азія

Тема 1. Загальна характеристика Азії

§ 18. Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону. Сучасна політична карта Азії

§ 19. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації в Азії: АСЕАН, Ліга арабських держав. Райони збройних конфліктів і проявів тероризму

§ 20. Природні умови та ресурси регіону. Населення Азії

§ 21. Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське господарство. Лісове господарство

§ 22. Вторинний сектор економіки. Основні промислові осередки й регіони. Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли

§ 23. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їхньої участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Азії

Практична робота № 3. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії

Тема 2. Країни Азії

§ 24. Японія

§ 25. Китай

§ 26. Індія

Практична робота № 4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн

Розділ III. Океанія

Тема 1. Австралія

§ 27. Австралія

Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія

§ 28. Мікронезія, Меланезія, Полінезія

Розділ IV. Америка

Тема 1. Загальна характеристика Америки

§ 29. Особливості географічного положення Америки. Склад регіону. Міжнародні організації НАФТА, МЕРКОСУР, НАТО

§ 30. Природні умови та ресурси регіону. Населення Америки. Урбанізаційні процеси. Система розселення

§ 31. Особливості економіки країн Америки. Американські транснаціональні компанії. Первинний та вторинний сектори економіки

§ 32. Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. Особливості їхньої участі в міжнародному поділі праці

Практична робота № 5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їхнього економічного розвитку

Тема 2. Країни Америки

§ 33. Сполучені Штати Америки

§ 34. Канада

§ 35. Бразилія

Практична робота № 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії

Розділ V. Африка

Тема 1. Загальна характеристика Африки

§ 36. Африка: особливості географічного положення та склад регіону

§ 37. Африка: природні умови, ресурси та населення

§ 38. Особливості економіки країн Африки

§ 39. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Африки. Особливості їхньої участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Африки

Практична робота № 7. Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центрів їхньої переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування

Тема 2. Країни Африки

§ 40. Єгипет

§ 41. Південно-Африканська Республіка (ПАР)

Розділ VI. Україна в міжнародному просторі

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі

§ 42. Геополітична структура сучасного світу та місце України в ній

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин

§ 43. Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу