Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 37. Африка: природні умови, ресурси та населення

1. Пригадайте несприятливі фізико-географічні явища, які періодично відбуваються на території Африки.

2. Як впливає Сахара на розселення населення та його господарську діяльність у північній частині континенту?

1. Природні умови регіону надзвичайно різноманітні й у багатьох частинах території екстремальні для життя та господарської діяльності людини. На півночі величезні площі всього субрегіону займає найбільша й найспекотніша пустеля світу Сахара, де зафіксована найвища у світі температура повітря +58 °С у тіні. У Південній Африці також значні площі зайняті пустелями Калахарі та Наміб. Найкращі природні умови притаманні приморським районам і територіям Східної Африки. У цілому савани з тривалим посушливим періодом року, напівпустелі та пустелі займають понад 80 % материка. У районі екватора в Центральній та Західній Африці поширені вологі й змінно-вологі ліси.

Середні температури повітря материка становлять улітку +25-30 °С, а взимку — +10- 25 °С. На найвищих вершинах Африки протягом року лежить сніг. Кількість опадів дуже змінюється як у межах усього материка, так і в межах окремих його територій. В екваторіальній зоні їх випадає до 2000 мм, у районі Гвінейської затоки — до 4000 мм. У пустелях зазвичай протягом року випадає не більше 100 мм опадів. У деяких місцевостях, наприклад у пустелі Наміб, дощі не випадають роками.

Знайдіть на карті охарактеризовані вище території та за допомогою політичної карти світу визначте країни, які на них розташовані.

У молодих Атлаських горах на півночі материка бувають руйнівні землетруси. Найвищі вершини Африки, Кіліманджаро та Кенія, є згаслими вулканами. Африка розбита глибокими розломами. Процес відколювання Східної Африки від основної частини материка продовжується й нині.

Пригадайте, які частини материка відкололися від нього протягом його геологічної історії.

Основний водотік із континенту спрямований до Атлантичного океану. Саме сюди впадають найбільші річки — Конго, Нігер і Ніл. З великих річок лише Замбезі несе свої води до Індійського океану. Річки повноводні й дуже багаті на гідроресурси, але на них багато порогів і водоспадів, що стримує розвиток судноплавства. Є також великі озера, які належать до найбільших і найглибших у світі (Танганьїка, Вікторія, Ньяса тощо).

Поясніть, чому на африканських річках багато порогів і водоспадів. Чи впливають вони на використання річок у господарській діяльності?

2. Природні ресурси регіону багаті та різноманітні (мінеральні, ґрунтові, водні, гідроенергетичні, лісові, біологічні, рекреаційні тощо). У світі материк відомий величезними запасами руд чорних і кольорових металів, алмазів і золота. Нині тут видобувають до 30 % усієї мінеральної сировини планети. Понад 50 % усього золота, платини та алмазів світ отримує з Центральної та Південної Африки. Демократична Республіка Конго та Замбія мають запаси міді світового масштабу (так званий Мідний пояс Африки), Гвінея — бокситів, Мавританія — залізних руд. Північ континенту відома як Сахарський басейн нафти та природного газу, багатий на запаси вуглеводнів район Гвінейської затоки. Вугільні басейни розвідані й експлуатуються в ПАР (мал. 79, а) і Зімбабве, алюмінієві руди, золото — у Західній Африці (мал. 79, б), фосфорити — у Марокко й Тунісі.

В Африці зосереджені великі запаси цінної деревини екваторіальних лісів. За їхньою площею материк поступається у світі лише Південній Америці. Ґрунтові ресурси Африки дуже різноманітні, а в районах саван і рідколісся вони досить родючі.

На континенті є чимало об’єктів світової культурної спадщини, які їдуть побачити туристи з усього світу.

Мал. 79. а) вугільна шахта (Йоганнесбург, ПАР); б) видобуток золота в Західній Африці

Дізнайтеся більше про об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Африці на сайті: en.unesco.org/41whc.

3. Населення Африки. Система розселення. В Африці живе понад 1,246 млрд осіб, більшість населення становлять корінні жителі материка — негроїди. На півночі живуть араби, північний схід займають сомалійці й ефіопи, які належать до мішаних і перехідних расових типів. Дуже своєрідне населення Мадагаскару. Воно виникло від змішування місцевих негроїдів із переселенцями з Азії — монголоїдами. На півдні континенту живуть нащадки переселенців з Великої Британії та Нідерландів.

Характер розміщення й густота населення залежать від природних умов Африки. У пустелях постійне населення майже відсутнє. Найгустіше заселені узбережжя Гвінейської затоки, Середземного моря, дельта Нілу та південно-східне узбережжя материка.

За допомогою карт географічного атласу знайдіть країни, у межах яких розташовані території з найбільшою щільністю населення, і незаселені території.

Населення Африки зростає темпами, які в 10 разів перевищують аналогічний показник у Європі. У «Рік Африки», тобто в 1960 р., на континенті проживало лише 278 млн осіб. Відтоді його чисельність зросла майже в 4 рази.

Населення Африки належить до багатьох племен і народностей, які розмовляють власними мовами, яких тут понад 1000. Через це державними мовами багатьох африканських країн є мови колишніх метрополій, переважно англійська та французька, якими володіє нині лише освічена частина населення цих країн.

Детальніше про населення Африки читайте на сайті: naseleniye.population.city/world/af.

4. Урбанізаційні процеси в Африці відбуваються найшвидше у світі. Населення сільської місцевості бажає або переселитися до великих міст і столиць, або емігрувати до інших країн, у Європу чи США. Якщо для країн Європи нині характерні від’ємні або дуже низькі (у Польщі (0,11 %), Литві (0,96 %), Італії (0,11 %) показники росту урбанізації, то в Африці ці цифри найвищі у світі: в Анголі — 5 %, у Нігерії — 5,5 %.

Що таке хибна урбанізація та субурбанізація? Чи характерні вони для країн Африки?

Понад 40 міст материка є містами-мільйонерами. До найбільших міських агломерацій у світі належать: Каїр (Єгипет) — 9,2 млн осіб, який разом із Гізою утворив агломерацію, де живе понад 22 млн осіб; 2 місце посідають агломерації міст Лагос (Нігерія) — 16 млн; 3 місце — Кіншаса (ДРК) — 9,7 млн; понад 8 млн осіб знайшли притулок у Йоганнесбурзі (ПАР); 6,5 млн — у Луанді (Ангола); 5,5 млн — у Хартумі (Судан); 4,9 млн осіб — в Александрії (Єгипет).

Для всіх міст Африки характерна хибна урбанізація, що не супроводжується підвищенням рівня життя людей, які мігрували до них. За даними ООН, понад 1 млрд осіб мешкає нині в нетрях, половина з них — в Африці, за підрахунками, до 2030 р. цей показник зросте вдвічі. Найбільше жителів нетрів є в Єгипті, Гані, Ліберії, Кенії, Мавританії, Намібії, Нігерії, ПАР і Свазіленді. Наприклад, нетрі Соуето в Південній Африці, Аддис-Абеби в Ефіопії.

Мал. 80. Природні умови материка: а) оаза Шебіка в Тунісі; б) виноградники Південної Африки

Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте фільм «Королева з Катве», знятий за реальними подіями, про дівчину з нетрів Уганди, яка стала відомою на весь світ. Поділіться своїми враженнями про фільм на одному з уроків географії.

Природні умови Африки надзвичайно різноманітні й не завжди сприятливі для життя та господарської діяльності людини. Природні ресурси багаті та різноманітні: мінеральні, ґрунтові, водні, гідроенергетичні, лісові, біологічні, рекреаційні тощо. Усі вони й досі не використовуються повною мірою й не завжди повністю розвідані.

На характер розміщення та густоту населення визначальний вплив мають природні умови Африки. Найгустіше заселені узбережжя Гвінейської затоки, Середземного моря, дельта Нілу та південно-східне узбережжя материка. У пустелях постійне населення взагалі відсутнє. Населення Африки зростає найбільшими темпами у світі. Тут найшвидші світові процеси урбанізації, багато міст-мільйонерів, для яких характерна хибна урбанізація.

1. Охарактеризуйте вплив природних умов Африки на розміщення населення та можливі види його господарської діяльності в цих умовах (мал. 80).

2. Знайдіть на карті основні райони видобутку корисних копалин і країни, у межах яких вони розташовані.

3. Визначте взаємозв’язки між районами поширення збройних конфліктів і наявності природних ресурсів, які є джерелом фінансування цих протистоянь.

4. Порівняйте темпи відтворення населення та урбанізації в Африці з іншими регіонами світу.

5. Назвіть і знайдіть на карті найбільші міста Африки. Поясніть причини утворення в них нетрів.