Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота № 5

Тема

Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їхнього економічного розвитку.

Мета: скласти типологію країн Америки за рівнем їхнього економічного розвитку; відобразити отримані дані у вигляді картосхеми.

Завдання

1. Складіть перелік джерел інформації, які можна використати для виконання цієї практичної роботи.

2. Заданими Вікіпедії визначте, які країни Америки за рівнем доходів належать до груп з високим, середнім, нижчим за середній та низьким їхнім рівнем.

3. Позначте їх на картосхемі.

Орієнтовні теми для досліджень

1. «Бананові республіки»: типові ознаки, сучасний розвиток.

2. Панамериканське шосе — дорога через три Америки.

3. Туризм як чинник розвитку країн Карибського басейну.

Інформація для проведення дослідження з обраних тем:

media.unwto.org/ — офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D0%B5 — Панамериканське шосе;

fao.org/home/ — офіційний сайт ФАО — продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.