Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Лашевська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей

Увага! Для ліпшого спостереження використовуйте чорно-білий екран. Якщо досліди виконуєте у пробірках, беріть по 5—6 крапель розчинів реагентів, якщо в заглибинах пластини — удвічі менше.

Обладнання: штатив з пробірками або пластина із заглибинами, скляні або пластмасові палички та піпетки, тримач для пробірок, нагрівальний прилад, чорно-білий екран.

Реактиви: хлоридна кислота (1:5), розчини натрій гідроксиду або калій гідроксиду, аргентум(І) нітрату, натрій сульфату, кальцій хлориду, дистильована вода, універсальний індикаторний папірець.

Об’єкти дослідження:

  • 1) барій хлорид (інсектицид);
  • 2) барій нітрат (складник зелених фейєрверків);
  • 3) амоній нітрат (мінеральне добриво);
  • 4) амоній сульфат (мінеральне добриво);
  • 5) амоній гідрогенкарбонат (розпушувач тіста);
  • 6) ферум(ІІ) сульфат (складник засобів проти анемії, інсектицид і фунгіцид);
  • 7) ферум(ІІІ) хлорид (коагулянт для промислового очищення води);
  • 8) натрій ортофосфат (складник рідких мийних засобів, харчова добавка);
  • 9) натрій силікат (складник малярних силікатних фарб).

Пригадайте та неухильно виконуйте

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ОБЛАДНАННЯМ І РЕАКТИВАМИ

Завдання. Дослідіть якісний склад солей, розчини яких вам видано1. Опишіть спостереження, складіть рівняння відповідних реакцій у молекулярній, повній та скороченій йонних формах.

1 Які саме солі досліджувати, повідомить учитель або вчителька хімії.

*Додатково. 1. В інструкції лікарського препарату Сорбіфер Дурулес наведено його склад: ферум(ІІ) сульфат безводний - 320 мг, кислота аскорбінова - 60 мг. Доведіть, що у виданій вам таблетці цього засобу дійсно міститься ферум(ІІ) сульфат. За потреби використайте додаткове обладнання - ступку з товкачиком, лійку, фільтрувальний папір тощо. 2. Вам видано дві пробірки: в одній - силікатний клей (містить натрій силікат і калій силікат), у другій - рідкий крохмальний клейстер. Визначте, використавши якомога більше способів ідентифікації, уміст кожної з пробірок (за потреби отримайте в учителя чи вчительки хімії потрібні реактиви). 3. Вам видано розчин солі Купруму(ІІ). Визначте, якої саме - хлориду, сульфату або нітрату.