Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Лашевська

Тестовий контроль знань з тем: «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі», «Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин»

1. Укажіть формулу поліетилену.

 • А [-СН2-СН2-]n
 • Б [=СН-СН=]n
 • В [СН3-СН3]n
 • Г [-СН-СН-]n

2. Укажіть елементарну структурну ланку поліетилену.

 • А -СН2-СН2-
 • Б СН=СН
 • В -СН2-
 • Г CH2=CH2

3. Мономером поліетилену є речовина складу

 • А CH4
 • Б C2H2
 • В C2H4
 • Г C2H6

4. Поліетилен

 • А токсичний
 • Б проводить струм
 • В масний на дотик
 • Г хімічно активний

5. Найраціональнішим способом утилізації відходів поліетилену є

 • А спалювання
 • Б захоронення на звалищах
 • В рециклізація
 • Г скидання у водойми

6. Які компоненти надають пластмасам еластичності?

 • А наповнювачі
 • Б антипірени
 • В барвники
 • Г пластифікатори

7. Класифікуйте хімічну реакцію синтезу поліетилену з етену.

 • А полімеризація
 • Б поліконденсація
 • В гідрування
 • Г дегідрування

8. Природний каучук - це

 • А термопласт
 • Б еластомер
 • В пластмаса
 • Г гума

9. Яка речовина є вулканізувальним агентом?

 • А вода
 • Б кисень
 • В сірка
 • Г вуглець

10. Природними полімерами є

 • А гума і капрон
 • Б крохмаль і глюкоза
 • В целюлоза і капрон
 • Г білок і крохмаль

11. Проаналізуйте твердження.

I. Білки утворюються внаслідок реакції поліконденсації.

II. Капрон добувають реакцією полімеризації.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

12. Проаналізуйте твердження.

I. Полівінілхлорид добувають реакцією поліконденсації.

II. Унаслідок нагрівання природного каучуку із сіркою його еластичність збільшується. Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

13. Проаналізуйте твердження.

I. Гума утворюється внаслідок вулканізації каучуку.

II. Усі каучуки - природні полімери.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

14. Проаналізуйте твердження.

I. Віскоза - синтетичне волокно.

II. Низькомолекулярним продуктом поліконденсації гліцину є амоніак.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

15. Проаналізуйте твердження.

I. Ізомерія і гомологія - причина різноманітності органічних речовин.

II. Карбонові кислоти є міжкласовими ізомерами естерів.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

16. Укажіть пару гомологів.

 • А етан і пропін
 • Б етен і пропен
 • В етан і пропен
 • Г етин і пропан

17. Укажіть пару ізомерів.

 • А гексан і бензен
 • Б гексан і циклогексан
 • В гекс-1-ен і циклогексан
 • Г гекс-1-ен і бензен

18. Укажіть пару ізомерів.

 • А бутанова кислота і етилетаноат
 • Б етаналь і етанол
 • В бутанол і етилетаноат
 • Г бутанова кислота і етаналь

19. Біологічно активною речовиною є

 • А поліетилен
 • Б целюлоза
 • В етанова кислота
 • Г аскорбінова кислота

20. Проаналізуйте твердження.

I. Вітаміни - високомолекулярні сполуки складної будови.

II. Ферменти - глобулярні білки, синтезовані в живих клітинах.

III. Ферменти - високоселективні біокаталізатори

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В правильні лише І і II
 • Г правильні лише II і III