Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання. Особливості підприємницької діяльності. Робота підприємства

1. Підприємство — це суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність

А із метою працевлаштування людей

Б виключно на основі приватної власності

В із метою виробництва продукції

Г із метою отримання прибутку

2. За якою ознакою проведено класифікацію підприємств на приватні, колективні, комунальні та державні?

А за формами власності

Б за метою діяльності

В за способом створення

Г за кількістю робітників на підприємстві

3. За якою ознакою була проведена класифікація підприємств на прибуткові та неприбуткові?

А за формами власності

Б за метою діяльності

В за способом створення

Г за кількістю робітників на підприємстві

4. Господарське товариство, яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність в однаково кратному розмірі до внеску кожного з учасників, — це

А акціонерні товариства

Б товариства з обмеженою відповідальністю

В товариства з додатковою відповідальністю

Г товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерні товариства

5. Господарське товариство, у якому один або кілька учасників несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми внесками, — це

А акціонерні товариства

Б товариства з обмеженою відповідальністю

В товариства з додатковою відповідальністю

Г командитні товариства

6. Господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на паї, розмір яких визначається установчими документами, і кожний учасник якого несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм паєм, — це

А повні товариства

Б товариства з обмеженою відповідальністю

В товариства з додатковою відповідальністю

Г командитні товариства

7. Господарське товариство, усі учасники якого здійснюють підприємницьку діяльність і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, — це

А повні товариства

Б товариства з обмеженою відповідальністю

В товариства з додатковою відповідальністю

Г командитні товариства

8. Об'єднання прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають на меті участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, — це

А благодійна організація

Б громадська організація

В споживче товариство

Г політична партія

9. Підприємство, засноване на власності колективу або об'єднання громадян, — це

А державне підприємство

Б комунальне підприємство

В підприємство колективної власності

Г приватне підприємство

10. Згідно із Господарським кодексом України, якщо кількість працівників на підприємстві становить 45 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції за рік — 9,5 млн євро, — це

А мале підприємство

Б середнє підприємство

В велике підприємство

Г бізнес фізичної особи — підприємця

11. Установіть відповідність між змістом економічних понять та їхньою назвою.

1 Процес господарювання з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг

2 Основу цього виду підприємницької діяльності становлять операції та угоди з купівлі-продажу товарів

3 Об'єктом купівлі-продажу є гроші, іноземна валюта, цінні папери (акції та облігації)

4 Підприємець сам не виробляє і не продає товар, а поєднує людей, фірми в процесі товарного обміну, у товарно-грошових операціях

А Посередницьке підприємництво

Б Фінансове підприємництво

В Виробниче підприємництво

Г Комерційне підприємництво

Д Підприємництво в інформаційній сфері

12. Установіть відповідність між характерними рисами та організаційною формою підприємства.

1 Власник має найбільшу свободу дій

2 Відповідальність за діяльність підприємства лише в межах свого внеску

3 Об'єднання не для спільної виробничої діяльності, а для задоволення інтересів своїх членів

4 Майно підприємства закріплюється за міською радою на праві господарського відання

А Споживчий кооператив

Б Кредитна спілка

В Товариство з обмеженою відповідальністю

Г Комунальне підприємство

Д Одноосібне володінняПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.