Географія. 8 клас. Кобернік

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 23. Розподіл кліматичних показників в Україні

Пригадайте: 1. Що таке випаровування? 2. Що означає показник вологості повітря? 3. Що таке кліматичний пояс? 4. Чим відрізняються основні кліматичні пояси від перехідних? 5. У якому напрямку на Землі змінюються кліматичні пояси?

Окрім температури повітря та атмосферних опадів, важливими кліматичними показниками є вологість повітря і коефіцієнт зволоження.

• Вологість повітря. Випарування з поверхні Світового океану, водойм суходолу, листя рослин, вологих ґрунтів зумовлює наявність у тропосфері Землі певної кількості водяної пари. Тому можна говорити про вологість повітря як істотну характеристику погоди. Вологість значною мірою впливає на самопочуття людини. У жаркому вологому повітрі пригнічується процес випаровування води шкірою. За високої температури та зменшення кількості вологи у повітрі зростає загроза зневоднення організму, тому в умовах жаркого й спекотного клімату радять пити більше води.

Кількісно вологість повітря визначається такими основними характеристиками, як абсолютна вологість і відносна вологість (мал. 80).

Мал. 80. Вологість повітря

Абсолютна вологість повітря - кількість водяної пари, що фактично міститься в кожному кубічному метрі (м3) повітря.

Вона прямо залежить від температури повітря: чим вища температура, тим більше грамів водяної пари здатне ввібрати в себе повітря. Приміром, якщо температура становить 0 °С, у кожному кубометрі повітря може міститися не більше ніж 5 г води. А за температури +10 °С - уже до 9 г, +20 °С - до 17 г.

Максимальна абсолютна вологість повітря залежно від температури

-20 °С

Не більше ніж 1 г води

+10 °С

Не більше ніж 9 г води

-10 °С

Не більше ніж 2 г води

+20 °С

Не більше ніж 17 г води

-5 °С

Не більше ніж 3 г води

+30 °С

Не більше ніж 30 г води

0 °С

Не більше ніж 5 г води

+40 °С

Не більше ніж 51 г води

Вміст водяної пари в повітрі нечасто буває максимальним. Тому для визначення того, наскільки повітря насичене вологою порівняно з найбільш можливою кількістю, існує поняття відносної вологості повітря.

Відносна вологість повітря - це відношення фактичного вмісту водяної пари у повітрі до максимально можливого за певної температури, виражене у відсотках. Наприклад, якщо температура повітря становить -5 °С, а відносна вологість повітря - 66 %, це означає, що в кожному кубометрі повітря міститься 2 г води, тобто лише дві третини від максимально можливої кількості.

Завдання: 1. За даними, наведеними вище, визначте, якою є відносна вологість повітря, якщо за температури +30 °С фактичний вміст водяної пари у повітрі становить 27 г/м3. 2. Яка кількість водяної пари міститься у повітрі, якщо за температури +20 °С його відносна вологість становить 70 %? 3. Якою є температура повітря за відносної вологості 60 % і фактичного вмісту в ньому водяної пари 3 г/м3?

Комфортними можна вважати погодні умови, коли відносна вологість повітря становить близько 70 %. У пустелях цей показник падає нижче, ніж до 50 %. Якщо відносна вологість повітря зменшується до 30 %, умови для життя людини стають екстремальними. В Україні цей показник у середньому становить 65-75 %. Це свідчить про комфортність кліматичних умов для здоров’я людини та її господарської діяльності. Однак зимові морози за такого високого рівня вологості людина переносить важче, ніж, наприклад, у Сибіру. Там за відносної вологості повітря близько 40 % морози понад -50 °С не так відчутні.

Насиченим вологою є повітря з відносною вологістю 100 %. У ньому вода починає конденсуватися, тобто переходити з газоподібного у рідкий стан. Так виникає роса або туман. Якщо відносна вологість не досягає 100 %, повітря вважається ненасиченим.

Одна з основних характеристик вологості повітря - точка роси. Це температура, за якої повітря стає насиченим водяною парою.

За відносної вологості повітря, меншої ніж 100 %, точка роси завжди є нижчою від фактичної температури. Чим нижча відносна вологість, тим точка роси більше різниться від фактичної температури. Якщо відносна вологість становить 100 % (тобто при насиченні), точка роси збігається з фактичною температурою повітря. Досягнення точки роси - необхідна умова утворення роси.

Показники відносної вологості повітря в Україні змінюються за сезонами. Їхні найменші значення фіксують улітку, коли вологість падає до 50 %, а в окремі дні навіть менше ніж 30 %. Найбільші показники відносної вологості бувають восени та навесні. Тоді часто при значеннях 100 % спостерігаються густі тумани. З північного заходу на південний схід України відносна вологість зменшується.

На півдні через низькі показники вологості повітря трапляються суховії - вітри з високою температурою і низькою відносною вологістю повітря. Під час суховію посилюється випаровування, що в разі нестачі вологи в ґрунті часто призводить до в’янення й загибелі сільськогосподарських рослин.

• Коефіцієнт зволоження. Для визначення стану забезпеченості території вологою використовують спеціальний показник - коефіцієнт зволоження. Для цього враховують кількість опадів, що одержує територія, та ймовірно можливе випаровування - випаровуваність. Вона залежить від кількості сонячної радіації: чим більше надходить сонячного тепла, тим більше може випаровуватися вологи (звичайно, за умов, якщо вона є, адже випаровуваність може бути значною, а реальне випарування - малим). У теплий період року випаровуваність, природно, більша, ніж у холодний. В Україні влітку на північному заході вона становить 850 мм, на півдні і сході - 1100 мм. За співвідношенням цих двох показників дають оцінку зволоженості певної території.

Отже, коефіцієнт зволоження є відношенням кількості опадів до випаровуваності за той самий період (найчастіше за рік).

Коефіцієнт зволоження (K) розраховують за формулою:

Якщо К > 1 - зволоження вважають надмірним; К = 1 - достатнім; К < 1 - недостатнім; К < 0,3 - бідним.

Коефіцієнт зволоження істотно впливає на розподіл і режим поверхневих вод, формування ґрунтового профілю, визначає тип рослинного покриву території. Він дає змогу правильно спланувати райони вирощування різних за потребою у волозі сільськогосподарських культур. На території України коефіцієнт зволоження зменшується від 0,8-1 на півночі до 0,4-0,6 на півдні.

Завдання: 1. Розрахуйте коефіцієнт зволоження у Львові, якщо річна кількість опадів у місті становить 740 мм, а показник випаровуваності - 670 мм. Яким вважають таке зволоження? 2. Обчисліть річну кількість опадів у Полтаві, якщо показник випаровуваності становить 598 мм, а коефіцієнт зволоження - 0,95.

• Закономірності зміни кліматичних показників в Україні. Розподіл основних кліматичних показників на рівнинах є зональним, тобто дзеркально повторюється від екватора до полюсів. Як нам стало відомо з попередніх параграфів, через дію кліматотвірних чинників на території України кліматичні показники закономірно змінюються з північного заходу на південний схід.

У зв’язку з географічним розташуванням України і проявом основних кліматотвірних чинників її клімат характеризується загалом комфортними температурами й достатнім зволоженням. Проте континентальність клімату зростає з північного заходу на південний схід, що проявляється у збільшенні річних амплітуд температур і зменшенні кількості опадів. Тому на території нашої держави виділяють різні кліматичні пояси та області.

Завдання: 1. Назвіть кліматичні пояси, у межах яких розміщена територія України. 2. Поясніть, чому межею кліматичних поясів в Україні є Кримські гори.

• Загальна характеристика помірного кліматичного поясу. Майже 99 % площі України лежить у межах помірного кліматичного поясу. Тут протягом року панують помірні повітряні маси. Пересічні температури липня з північного заходу на південний схід зростають від +17 °С до +23 °С. Середні температури січня - від -7 °С до -1 °С. Амплітуда температур перебуває в межах 22-26 °С.

У зв’язку з пануванням західного перенесення середньорічна кількість опадів у рівнинній частині зменшується на південний схід від 900 мм на Волині до 300 мм у Причорномор’ї та Приазов’ї, а зволоження - від надмірного до недостатнього. Найвологіші рівнинні ділянки в Україні - на Поліссі, де річна кількість опадів становить 970 мм. Найменше опадів випадає на Тендрівській косі біля Дніпровського лиману: лише 291 мм. Абсолютний мінімум опадів тут становить 100 мм на рік, майже як у пустелі.

Завдання: Поясніть, як вплив західного перенесення визначає перерозподіл річної кількості опадів в Україні.

• Кліматичні області та підобласті помірного поясу. На території України риси континентальності клімату, тобто зменшення кількості опадів і збільшення річних амплітуд температур, зростають із північного заходу на південний схід. Тому в межах помірного кліматичного поясу вирізняють дві кліматичні області. На північному заході це атлантико-континентальна область із надмірним та достатнім зволоженням і невеликими річними амплітудами температур. На південному сході її змінює континентальна область із недостатнім зволоженням і значними річними амплітудами температур. Своєю чергою, атлантико-континентальну кліматичну область поділяють на три підобласті: Закарпатську, Українських Карпат і рівнинну. Це зумовлено своєрідністю кліматичних умов цих територій.

Для Закарпатської підобласті характерна м’яка зима із середніми температурами -2...-5 °С. Літо починається на початку травня і закінчується у вересні. Температури липня становлять +20...+21 °С. Основна кількість опадів випадає влітку. Їхня річна кількість - 600-700 мм.

Погодні процеси і кліматичні умови Українських Карпат формуються під впливом атлантичних циклонів, які приносять значні опади протягом року (від 600 до 1500 мм). Середні температури влітку й узимку істотно коливаються з висотою.

Рівнинна кліматична підобласть охоплює Поліську низовину, Волинську та Подільську височини, а також північні частини Придніпровської височини і Придніпровської низовини. Територія одержує від 95 ккал/см2 на півночі до 105 ккал/см2 на півдні сонячної радіації. Середні температури в січні - -4...-8 °С, у липні - +19...+22 °С. На клімат впливають атлантичні циклони. Кількість опадів зменшується з північного заходу на південний схід від 750 до 400 мм на рік. Сніговий покрив може утворюватися з листопада до березня.

Континентальна кліматична область охоплює південні та східні області України. Річна кількість сонячної радіації тут змінюється від 105 ккал/см2 у центральній частині України до 120 ккал/см2 на півдні. Літо посушливе і тепле з температурою повітря +20...+21 °С, зима помірно холодна (від -2 °С до -7 °С). Річна кількість опадів становить 450-350 мм на рік. Характерною ознакою кліматичних умов є недостатня зволоженість і значна тривалість теплого періоду. Сніговий покрив нестійкий. Може формуватися з грудня до кінця лютого. У континентальній області щороку бувають посухи, суховії, пилові бурі, що завдають шкоди сільському господарству.

Клімат гірського Криму має свої особливості. Протягом року тут випадає багато опадів: від 900 до 1100 мм. Середні температури влітку становлять +20 °С, узимку - від -3 °С до -5 °С.

• Субтропічний кліматичний пояс. Південний берег Криму розташований у межах субтропічного кліматичного поясу. На цю територію протягом року надходить 125 ккал/см2 сумарної сонячної радіації. Узимку панують вологі й доволі теплі помірні повітряні маси та встановлюється область низького атмосферного тиску. Влітку приходять сухі й спекотні тропічні маси і формується область підвищеного атмосферного тиску. Тому зима у цій місцевості тепла (+4 °С) і більш-менш волога (450-500 мм). Літо спекотне (+24 °С) й сухе. Зволоження недостатнє. Сніговий покрив утворюється рідко. Такий тип клімату має назву середземноморський.

• Сезонні зміни погоди в Україні. В Україні чітко проявляється зміна погоди протягом року. Літо тепле, а на півдні - жарке. Його початком вважають період, коли середньодобова температура повітря переходить через +15 °С у бік збільшення. Липень - найтепліший місяць року. У цей період спостерігається найвищий кут падіння сонячних променів на земну поверхню, що зумовлює максимальне надходження сонячної радіації. Середньолипнева температура зростає з північного заходу на південний схід від +17 °С до +23 °С. Під час поширення тропічного повітря температури збільшуються до +40 °С. Лише в Карпатах значно прохолодніше - від +15 °С до +17 °С. У помірному поясі в Україні влітку випадає близько 40 % від річної кількості опадів, у субтропічному - літо, навпаки, посушливе.

Осінь характеризується зростанням кількості днів з опадами і туманами у зв’язку з активізацією циклонічних процесів. Температура повітря знижується. З вересня-жовтня можливі заморозки. У листопаді середньодобова температура повітря на більшій території України стає від’ємною, що зумовлює утворення снігового покриву.

Зима порівняно тепла у зв’язку з частим надходженням атлантичного повітря з циклонами. Середньосічнева температура повітря коливається від -8 °С на сході до -1 °С на рівнинній частині Криму. Часто сильні морози змінюються тривалими відлигами. Лише на Південному березі Криму показники температури залишаються додатними. У цей період року кут падіння сонячних променів найменший.

Навесні погода нестійка, можливі заморозки. Початком весняного сезону вважають період року, коли середньодобові температури повітря переходять через відмітку 0 °С, а його завершенням - через +15 °С.

Перевір себе

  • 1. Назвіть основні кліматичні показники. У якому напрямку і чому вони змінюються на території України?
  • 2. Поясніть поняття «абсолютна вологість повітря», «відносна вологість повітря», «точка роси».
  • 3. Що треба знати, щоб розрахувати коефіцієнт зволоження?
  • 4. Дайте загальну характеристику помірного кліматичного поясу в межах України.
  • 5. Порівняйте кліматичні умови атлантико-континентальної та континентальної областей у межах помірного поясу.
  • 6. Схарактеризуйте субтропічний середземноморський клімат Південного берега Криму.
  • 7. Поміркуйте, якими чинниками зумовлене формування субтропічного клімату на Південному березі Криму.
  • 8. Поясніть, які позитивні й негативні риси має кожний з основних типів клімату України. Які, на вашу думку, кліматичні умови найкомфортніші для проживання людини та її господарської діяльності? Відповідь обґрунтуйте.

Проект для краєзнавця

  • 1. За власними спостереженнями змін погоди назвіть чинники, які найбільше впливають на температурний режим, формування і кількість опадів у вашій місцевості. Відповідь обґрунтуйте.
  • 2. З’ясуйте, коли бувають максимуми і мінімуми температур повітря вашої місцевості. За спостереженнями ваших бабусь і дідусів, батьків з’ясуйте, якою була температура повітря раніше. Чи змінилися показники температури у різні пори року сьогодні?