Географія. 6 клас. Кобернік

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 11. Визначення напрямків на плані

Пригадайте! 1. Які ви знаєте сторони горизонту? 2. За якими природними ознаками можна визначити напрям на північ? 3. Для чого потрібний компас? 4. Для чого на уроках математики ви використовуєте транспортир?

Нові терміни до скарбнички знань: орієнтування, компас, азимут.

Коротко про головне

Що означає «зорієнтуватися»? Якщо вам доводилося заблукати в невідомій місцевості, то передусім спадало на думку, що треба зорієнтуватися, тобто з’ясувати, в який бік рухатися, щоб знайти дорогу. Орієнтування - визначення свого положення щодо сторін горизонту та місцевих предметів і, відповідно, напряму руху.

Існують чотири основні сторони горизонту, а також чотири проміжні (мал. 53). Щоб зорієнтуватися, достатньо знайти будь-яку одну сторону горизонту, а за нею легко визначити й усі інші.

Мал. 53. Основні й проміжні сторони горизонту

Завдання. 1. Назвіть основні й проміжні сторони горизонту. 2. Поясніть, як знаючи одну сторону горизонту, визначити всі інші. 3. З’ясуйте, якщо перед вами - Північ, де знаходяться всі інші сторони горизонту?

Мал. 54. Сторони горизонту в градусній мірі на шкалі компаса

Завдання. 1. Визначте яким азимутам відповідають такі сторони горизонту: Північний-Схід, Південний-Схід, Південь, Південний-Захід, Північний-Захід. 2. Між якими сторонами горизонту проходить маршрут азимутом 110°, 20°, 340°, 250°?

Мал. 55. Способи наближеного орієнтування на місцевості

Завдання. Користуючись малюнками, розкажіть, як можна визначити різні сторони горизонту. Поясніть, які з цих способів й чому вам здаються найбільш надійними.

Мал. 56. Компас (1) та як він реагує на магнітне поле Землі (2)

Магнітні полюси Землі «перевернуті» й знаходяться навпроти географічних полюсів, ще й нахилені під невеликим кутом щодо них.

Завдання. За малюнком поясніть принцип роботи компаса.

Мал. 57. Транспортири напівколовий (1) та коловий (2) та їхнє вихідне положення для вимірювання азимутів. Центр транспортира прикладають до точки, від якої слід вимірювати азимут. Початок усіх вимірів - Північ (0°). Стрілками показаний напрям вимірювання (лише за рухом стрілки годинника)

Наближене орієнтування можливе за місцевими орієнтирами (природними та штучними) або положенням небесних тіл (зірок, Сонця, Місяця) (мал. 55). Такими способами найчастіше користуються туристи та військові. Однак найбільш надійним засобом орієнтування є компас (від. лат. - коло) (мал. 56, а). Головний елемент компаса - магнітна стрілка, синій кінець якої завжди вказує напрям на північ. Якщо її відпустити, вона одразу займе положення «північ - південь», відповідно до магнітного поля Землі (мал. 56, б). Стрілкою керує планета, яка є великим магнітом. Для орієнтування компас слід тримати в руці горизонтально. Якщо ви повернете компас так, щоб намагнічена стрілка збіглася з відміткою півночі на шкалі, то зможете визначити, у якому напрямку знаходиться все, що вас оточує.

Азимут. Для визначення точного напряму руху не вистачає лише восьми (основних та проміжних) сторін горизонту. Адже, існують напрями й між ними. Для більш точного орієнтування коло горизонту ділять на 360 , починаючи з напряму на північ, який приймають за 0° й визначають азимут. Азимут (з араб. - шлях, напрям) - кут між напрямом на північ і напрямом на даний предмет. Він визначається в градусах. Кругову шкалу компаса розбито також на 360°. Напрям на північ відповідає 0° або 360° (див. мал. 54). Відлік азимута ведеться лише в один бік: від напряму на північ за рухом стрілки годинника. Наприклад, напрям на схід відповідає азимуту 90°, на захід - 270°.

Орієнтування за планом місцевості. Туристам, геологам, будівельникам, льотчикам доводиться знаходити різні географічні об’єкти, користуючись планом місцевості. Вам вже відомо, що створюючи план, його зазвичай орієнтують так, щоб угорі була північна сторона. Тоді, відповідно, нижній край плану є південним, лівий - західним, а правий - східним (див. мал. 52 на с. 56).

За планом можна визначати азимути, використовуючи для вимірювання кутів транспортир (мал. 57). При цьому азимути вимірюються так само, як і за компасом на місцевості. Всі вимірювання починаються від напрямку на Північ (0°) і здійснюються лише в напрямку руху стрілки годинника.

Розташування площинних об’єктів (лісів, озер, боліт, луків, садів, населених пунктів) також визначають за сторонами горизонту. Якщо якась частина об’єкта направлена на північ, її називають північною, на південний захід - південно-західною, на схід - східною. Наприклад, кажуть «північна частина лісу», «південно-західна частина міста», «східний берег озера» тощо.

«Вірю - не вірю»: перевіряємо інформацію

• До винаходу й поширення компаса моряки не виходили у відкрите море, щоб не заблукати. Кажуть, що перший компас у III ст. до н.е. винайшли в Китаї. Його називали синань, тобто той, що «вказує де південь». В XI ст. китайці винайшли компас-«рибку». Його стрілку із штучного магніту нагрівали до почервоніння, а потім опускали в посудину з водою. «Рибка» починала плавати, а її голова вказувала в південну сторону.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯусього 12 балів

1 бал • 1. Розтлумачте значення слів «орієнтування» та «азимут». 2. Поясніть, для чого з метою визначення напрямків переміщення запровадили поняття «азимут», якщо існують сторони горизонту, а також побутові напрямки: «ліворуч», «праворуч», «уперед», «назад»? 2 бали • 3. З’ясуйте: а) до якої сторони горизонту повернена обличчям дівчинка; б) до якої сторони горизонту повернений обличчям хлопчик; в) в якому напрямку слід рухатися хлопчику, щоб дістатися до човна?

4. Група туристів вирушила до річки в південно-західному напрямі. В якому напрямку за сторонами горизонту та яким азимутом вони повертатимуться назад тією ж дорогою? 3 бали • 5. Відомий вислів «заблукати в трьох соснах». Що він означає? Що потрібно вміти, не маючи сучасних технічних засобів, щоб не опинитися в такій ситуації? 6. Наведіть приклад з власного досвіду, коли вам доводилося шукати дорогу в невідомій місцевості. Як вам це вдалося зробити? Які засоби й знання ви використовували для цього? Порекомендуйте однокласникам, що доцільно робити в подібній ситуації.