Підручник з Художньої культури. 10 клас. Климова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Передмова

Любі дівчата і хлопці!

Минулого року ви розпочали вивчати курс «Художня культура», який продовжив ваше знайомство з чарівним світом мистецтва.

У цьому році ви вивчатимете художню культуру України. Наш народ зберігає велику кількість пам’яток матеріальної і духовної культури, які посідають гідне місце серед культурних надбань усього світу. Ви вирушите в дивовижний світ неперевершених цінностей, які є досягненнями різних періодів історії культури України від найдавніших часів до сучасності.

Від того, наскільки збережені мистецькі надбання минулих поколінь, залежить культурний рівень і творчий потенціал поколінь наступних. Тому кожен із нас має плекати й оберігати творчу спадщину свого народу як основу його духовної культури.

Підручник складається з чотирьох розділів, відповідно до періодів, на які зазвичай поділяють історію становлення української культури. Тому при вивченні предмета вам знадобляться знання, які ви отримали в галузі історії України, образотворчого та музичного мистецтв, літератури. Працюючи з матеріалом підручника, ви навчитеся аналізувати й оцінювати твори, знаходити в них ознаки певного художнього стилю, культурної доби. А змістовні творчі завдання допоможуть вам випробувати себе в ролі митців та мистецтвознавців.

Художня культура України — одна з найкоштовніших перлин скарбниці світового мистецва. Тож пам’ятайте: ви — громадяни незалежної України, спадкоємці давньої та надзвичайно багатої культури.

Розділ I. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVI СТ.

Тема 1. Образотворче мистецтво

Історія української художньої культури бере початок із прадавніх часів. Вона успадкувала найкращі культурні надбання народів, які в різні часи жили на теренах сучасної України, і збагатила ними власні мистецькі традиції. Наші пращури залишили дивовижні пам’ятки й витвори мистецтва, явивши світові визначні культурні осередки часів Київської Русі. Ця багата спадщина зрештою визначила особливості національної української культури.

§ 1. Образотворче мистецтво найдавніших часів

Перші культурні пам’ятки, знайдені на території України, належать до епохи палеоліту. У селищі Мізин, що на Чернігівщині, знайдено давнє поселення мисливців на мамонтів, що налічує близько 20 тисяч років. Найбільшу цінність мають вироби прадавніх художників: жіночі статуетки та фігурки тварин із бивнів мамонта, прикраси з кісток, оздоблені складними різьбленими орнаментами, та розписані червоною вохрою черепи мамонта.

Кам'яна Могила. Запорізька обл.

Іншою видатною пам’яткою первісного мистецтва в нашій країні є Кам’яна Могила, розташована поблизу селища Терпіння. У гротах прадавнього святилища збереглися наскельні зображення тварин і людей, вишкрябані на піщанику. Деякі малюнки містять залишки червоної та чорної фарби.

Петрогліфи та наскельні зображення Кам'яної Могили

Мистецтво Трипільської культури (IV—II тис. до н. е.)

Трипільська культура є унікальним явищем в історії світової культури. Свою назву вона отримала від селища Трипілля, що на Київщині, де наприкінці XIX ст. археолог В. Хвойка провів перші розкопки стародавніх поселень.

Що ви знаєте з курсу історії про життя й побут трипільців? У яких регіонах України віднайдені протоміста трипільців?

Відомості про рівень розвитку та особливості образотворчого мистецтва трипільської культури вчені отримують за численними знахідками керамічних виробів того часу: посуду та статуеток, що являють собою ритуальні фігурки тварин і людей. Серед знахідок також чимало глиняних моделей трипільських будинків (іноді навіть із хатнім начинням).

Трипільська кераміка за якістю не поступається порцеляні і вражає надзвичайною красою орнаментів, виконаних білою, чорною, червоною й коричневою фарбами. Дослідження пишно розмальованого трипільського посуду свідчать про те, що в його створенні брали участь не лише гончарі. Складні візерунки, ретельно дібрані кольори та глибокий зміст символіки — усе це вимагає обізнаності й майстерності справжніх художників.

Трипільська кераміка: а) модель житла; б) жіночі статуетки; в) посуд

Знаки на керамічних виробах трипільської культури

Традиційні українські писанки

Вплив мистецьких традицій трипільської культури на пізніші культури дуже помітний. Учені вважають, що вишукані вази критської та егейської культур багато успадкували саме від трипільської кераміки. Безперечно й те, що ця культура залишила слід в українському образотворчому мистецтві.

Розгляньте зображення трипільських символів та орнаменти українських традиційних писанок. Порівняйте їх, визначте спільні риси.

Мистецтво скіфської культури (VII—III ст. до н. е.)

Скіфська культура залишила українським степам по собі багату спадщину. Скрізь, де проходили скіфські кочовища, і нині височать земляні пагорби — кургани, місця поховань правителів і знатних воїнів. Саме ці пам’ятки відкривають таємниці надзвичайно багатої та високорозвиненої культури скіфів. Найвідомішими є кургани Солоха і Гайманова Могила на Запоріжжі, Чортомлик і Товста Могила в Дніпропетровській області. Розкопки курганів дозволили вченим дослідити скіфське мистецтво, представлене передусім виробами із золота і срібла.

У творах якого давньогрецького історика розповідається про життя та культуру скіфів? Чим був відомий цей народ?

Поблизу багатьох курганів можна зустріти кам’яні стели, які в народі прозвали «скіфськими бабами». Але насправді це скульптурні зображення воїнів, у яких стародавні митці зуміли відобразити могутність і войовничість свого народу. Однією з найкращих пам’яток скіфського скульптурного мистецтва є кам’яна статуя, знайдена поблизу селища Нововасилівка. Із двометрової брили вапняку висічено монолітну фігуру воїна. Роздивіться цю скульптуру. У чому виразність образу, створеного митцем?

Скіфський воїн, с. Нововасилівка. Запорізька обл.

Скіфська культура залишила й архітектурні пам’ятки. На півдні України, поблизу Сімферополя, розташована археологічна пам’ятка світового значення — місто Неаполь Скіфський. Нині на місці стародавнього городища можна побачити залишки неприступної колись фортеці. Тут також були знайдені надзвичайно цінні свідчення високого рівня художньої культури скіфів: фрески, барельєфи, коштовні прикраси, посуд та обладунки.

Ювелірне мистецтво скіфів є одним із найяскравіших у художній культурі Північного Причорномор’я. Серед художніх виробів, знайдених у похованнях скіфів, найцікавішими є предмети, декоровані в так званому «звіриному стилі»: обкладки колчанів, рукояті мечів, кінська збруя, а також ювелірні прикраси, посуд. Головні мотиви, що зустрічаються на цих виробах, часто пов’язані із зображенням тварин та птахів. Учені навіть згрупували їх за типами: «образ копитного» (олень, кінь, лось, коза), «образ хижака» (лев, пантера, вовк), «образ птаха» (орел) та «образ фантастичної тварини» (грифон, сфінкс). Зображення виконувались у техніці невисокого рельєфу за допомогою лиття, різьблення, кування, чеканки, найчастіше із золота й срібла. Особливостями скіфського «звіриного стилю» є надзвичайна динаміка, реалістичність образів.

Фортеця Неаполя Скіфського

Золоті вироби скіфів: а) гребінь із кургану Солоха; б) ритуальний кубок із кургану Куль-Оба; в) застібка гривні

Т. Шевченко. Курган Переп'ятиха

Скарбами степових «пірамід» України захоплюється весь світ. Унікальна колекція скіфського золота є гордістю нашої держави. А відголоски цієї стародавньої культури розквітли у фольклорі та творчості українських митців.

Прочитайте уривок поеми-балади Л. Костенко «Скіфська одіссея» і роздивіться малюнок Т. Шевченка «Курган Переп’ятиха». Як ці твори свідчать про зв’язок скіфської та української культур?

Бо як вони свій епос не створили,

Чи нам його не трапилось гортать,—

То що ж лишилось? Піднімати брили.

Історію по золоту читать.

Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор'я (VII ст. до н. е.— III ст. н. е.)

Поряд зі скіфською культурою на півдні українських земель розквітла надзвичайно багата культура грецьких античних міст. Найвизначнішими серед них були Ольвія, Херсонес, Феодосія, Пантікапей, Тіра.

Мистецтво Північного Причорномор’я поєднало в собі елементи грецької, римської та місцевої культур. Історію його розвитку можна поділити на два періоди: в перші століття існування причорноморських міст у їхній культурі переважав грецький художній стиль, але за часів розквіту Боспорського царства творчість місцевих митців стала вирізнятися надзвичайно яскравою самобутністю.

Унікальним архітектурним творінням Пантікапея є Царський курган (IV ст. до н. е.) — усипальня боспорського володаря, імовірно Левкона І, знайдена 1837 року. Під час розкопок жодних скарбів там не виявилося: могилу було пограбовано ще за давніх часів. Проте сама споруда по праву увійшла до переліку найвизначніших шедеврів архітектурного мистецтва. Окрім чудового інженерного рішення будівлі, митець надав їй глибокого філософського змісту: вузьке склепіння входу до поховання зведене під кутом. Тож до склепу шлях видається коротким, «як швидкоплинне життя людини», а зворотний — нескінченно довгим і нагадує про неможливість повернення з потойбічного світу.

Архітектура Північного Причорномор’я має певні особливості. Здебільшого як будівельний матеріал тут використовувалися місцеві вапняк та камінь, а мармур привозили з грецьких земель. Найкраще збереглися до нашого часу захисні споруди. Серед найцікавіших пам’яток такого роду — міцні фортечні стіни Херсонеса, викладені з великих кіадрів щільного вапняку. Ретельна обробка каменю, продумане розташування башт і брами дозволяють уважати цю пам’ятку одним із найвизначніших витворів античної архітектури. Будівлі храмів, базилік, театрів не збереглися, але про їхню колишню значущість свідчать знахідки окремих частин, зокрема руїни базиліки, так званого «монетного двору» Херсонеса тощо. Особливого розвитку набула пантікапейська архітектурна школа. Створені її зодчими громадські, культові та поховальні споруди помітно відрізнялися від еллінських.

Які особливості притаманні античній архітектурі? За поданими ілюстраціями визначте її риси у витворах мистецтва причорноморських міст.

Пантікапей

Херсонес

Фреска склепу Деметри (фрагмент). Керч. Крим

Портрет Юнака. Херсонес. Крим

Фрагмент мозаїчної підлоги одного з храмів Херсонеса. Крим

З архітектурою Північного Причорномор’я нерозривно пов’язаний живопис, зокрема розписи поховальних споруд. Ці твори, виконані в техніці фрески, надзвичайно гарні і становлять велику художню цінність, адже переважна більшість грецьких фресок не дійшла до нашого часу. У настінних розписах художники часто використовували прийом імітації кладки стін із кольорового мармуру (білого, чорного й червоного). На малюнках присутні ошатні рослинні орнаменти, а також міфологічні, батальні та побутові сцени. У живописі Причорномор’я переважають світлі тони: рожевий, блакитний, блідо-зелений, жовтий. Твори місцевих художників вирізняються цікавими сюжетними композиціями, чудовим кольоровим рішенням і вражають реалістичністю образів, зокрема в портретах, виконаних у техніці енкаустики*. Також про високий рівень розвитку образотворчого мистецтва античних міст півдня України свідчать вишукані мозаїки будинків та храмів Херсонеса, Ольвії.

* Енкаустика — техніка живопису фарбами, замішаними на воску, що накладаються та закріплюються за допомогою нагрівання.

Надгробок. Пантікапей. Крим

Значення монументальної скульптури в античному мистецтві дуже велике, але в художній культурі Північного Причорномор’я воно значно скромніше. Монументальна скульптура представлена переважно в рельєфі. Скульптурні пам’ятки, знайдені під час розкопок Ольвії, Херсонеса й Пантікапея, головним чином є привізними витворами грецьких або римських митців. Талант причорноморських скульпторів більш яскраво виявився в коропластиці**. Теракотові фігурки Афродіти, Деметри, Кори-Персефони й інших божеств служили окрасою храмових інтер’єрів та будинків заможних городян. Ці витвори відрізняються від грецьких: боги й люди зображені місцевими митцями реалістичніше, живіше.

** Коропластика — різновид дрібної пластики, виготовлення жіночих фігурок із випаленої глини, воску, поширене у Стародавній Греції.

Дослідження мистецтва античних міст півдня України показує, що воно є однією з важливих ланок в історії світової художньої культури. Безумовно, це мистецтво було знайоме й нашим пращурам — праслов’янським племенам, які населяли береги Дніпра, відомого за часів античності як Борисфен.

• Які джерела дозволяють дослідити художню культуру народів, що в давнину населяли землі України?

• Який художній стиль став знаковим для скіфської культури? У творах якого виду мистецтва він виявився найяскравіше? Назвіть твори цього мистецтва.

• У чому виявляються особливості живопису та скульптурного мистецтва античних міст Причорномор’я?

• Створіть ескіз розпису керамічного посуду (глечика або горщика), використовуючи в орнаменті трипільські символи.

• Доберіть матеріал і створіть сторінку для альбому «Скарби скіфських степів».

• Робота в групах: створіть карту туристичного маршруту «Прадавні осередки культури України».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.