Мистецтво. 6 клас. Кізілова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 10. Краса і потворність в українському мистецтві

Мистецтво не обмежується зображенням лише прекрасних предметів і явищ реального світу. Воно відтворює і потворне, але завжди прагне робити це прекрасно. У такий спосіб подібні явища втрачають своє негативне значення. Як до цього ставляться українські митці?

Іван Марчук «Прелюдія»

• Прослухай музичний твір. Які образи помітні в ньому?

Прелюдія до Партити № 5 Мирослава Скорика. Використай QR-код.

Обери запитання (завдання) для себе.

  • Які почуття в тебе викликав цей твір?
  • Якби кожна рука виконувала свою партію окремо, які б образи ти уявив / уявила?
  • Розглянь картину Івана Марчука «Прелюдія». Партія якої руки зображена тут?

Одним з найбільш значущих засобів музичної виразності в музиці є гармонія (з грецької — зв’язок, порядок, лад злагодженість). Вона підкреслює виразність мелодії, збагачує її звучання. Поняття гармонії в музиці включає в себе різні грані: це термін, що означає «милозвучність», і наука про співзвуччя та акорди, закономірність їх послідовності.

Основу гармонії складають співзвуччя, які покладено в основу музичного розвитку.

Співзвуччя — одночасне звучання двох або більше тонів, які є різними за кількістю та якістю звучання. Так, співзвуччя, у якому звучить два різних за висотою звуки, називають інтервалом.

Якщо в одночасному звучанні поєднано три і більше різних звуків — це акорд.

За якістю звучання, враженням, співзвуччя сприймають як консонанси (милозвучні, узгоджені, м'які, спокійні, стійкі) та дисонанси (незлагоджені, напружені, нестійкі, різкі).

• Прослухай зразки консонансів та дисонансів.

Використай QR-код.

За допомогою програм віртуального фортепіано самостійно зіграти консонанси та дисонанси.

Гармонія важлива для композиторів. Адже щоб писати гарну музику, потрібно вміти грамотно вибудовувати музичну думку. Хаос звуків навряд чи буде вважатися шедевром. Саме наука «Гармонія» розповідає про взаємодію консонансів та дисонансів у музичному ладі.

Пригадай, що таке лад. Обери правильні твердження.

З попередніх уроків ти вже знаєш, з якою потужною силою музика може впливати на емоційний стан слухачів. Слухати постійно неузгоджені, різкі дисонанси дуже важко та неприємно. За правилами гармонії всі дисонанси в музичному творі повинні переходити в консонанси. Музиканти називають це правилами тяжіння нестійкого до стійкого в ладі.

• Прослухай зразок переходу дисонанса в консонанс. Використай QR-код.

Але в сучасній музиці зростає значення дисонансу, Композитори частіше використовують ці співзвуччя, щоб зробити свій твір контрастнішим, яскравішим, емоційнішим, тобто особливим. Це значною мірою підкреслює умовну різницю між прекрасним та потворним.

Прослухай повторно прелюдію з Партити № 5 Мирослава Скорика. Поясни наявність у ній консонансів та дисонансів. Намалюй словесну чи живописну ілюстрацію до твору.

Традиційно українська музика завжди була милозвучна. А які засоби виразності використовували композитори минулого століття, щоб поєднати образи добра і зла у вокально-хоровій музиці. Одним із яскравих прикладів такого переплетення є твір Миколи Леонтовича «Пряля».

Світлина Миколи Угрин-Безгрішного «Волинська пряля» 1916 р.

Прослухай хорову мініатюру. Використай QR-код.

Обробка української народної пісні «Пряля» Миколи Леонтовича.

Обери запитання (завдання) для себе.

  • Який настрій викликав твір? Хто його виконував?
  • Які образи створив композитор? Якими засобами музичної виразності він скористався?
  • Консонанси чи дисонанси переважають у творі? Завдяки чому виникає контраст у творі?

• Чи присутні поняття «консонансу» та «дисонансу» у твоєму житті? Наведи приклад.

Усі образи прекрасного чи потворного можна передати через гармонію консонансів та дисонансів.

Бажання зображувати потворні образи частіше пов’язане з прагненням автора / авторки спонукати глядача до аналізу та роздумів. У такий спосіб митці виражають свою громадянську позицію та ставлення до певних явищ. Відразливість форм та кольорових поєднань у творі Олега Шупляка символізують безглуздість та жорстокість військової агресії 2022 року.

Олег Шупляк «Мордор»

Ідея співіснування добра та зла, краси і потворності відображена у картині Михайла Жука «Біле і чорне». У ній він показав страждання нерозділеного кохання молодого поета Павла Тичини.

Михайло Жук «Біле і чорне»

У цій картині ми бачимо образи білого та чорного ангелів, але вони не протиставлені, вони об’єднані сумом, навіть певною поетичністю. Кожен з них прекрасний по-своєму. Незвичайна композиція твору посилює відчуття гармонії та рівноваги.

Значно легше серед творів українських художників та майстрів знайти зразки краси, ніж потворності. Ліричність, поетичність та вміння бачити красу довкола властиві українській душі. Саме тому серед творів усіх видів образотворчого мистецтва бачимо роботи, сповнені динаміки, яскравих емоцій та глибокого змісту. Усе сказане повною мірою стосується рукотворних шедеврів майстрині гобеленів Ольги Пілюгіної.

Дізнайся більше про процес виготовлення гобеленів за QR-кодом.

«Зимовий спокій»

Який символічний зміст вклала авторка в образи птахів та дерева у своїх творах? Які емоції вони викликають у тебе?

Навіть негативні персонажі українських казок не є однозначно поганими. Вони можуть викликати співчуття і розуміння. Іноді для втрати гармонії, яка і є однією з головних ознак краси, достатньо порушити пропорції тіла героя. Цей прийом застосовують карикатуристи у своїх сатиричних портретах. Його ж використала ілюстраторка народних казок Катерина Штанко.

Катерина Штанко

Нехай тобі вдасться передати саме цю гармонію та спокій у пейзажі, виконаному кольоровими олівцями або фарбами. Розпочни роботу із лінії горизонту та лінійного рисунка об’єктів. Працюй у кольорі від великих площин (небо, трава, дорога) до дрібних деталей. Використовуй лінії різного типу для передачі природності зображуваних об’єктів.

Чи достатньо акуратним та виразним вийшов мій пейзаж? Чи вдалося мені додати власні творчі ідеї в зображенні його елементів?

Краса і потворність співіснують у мистецтві. Українські образи добра і зла сповнені неповторного колориту.