Зарубіжна література. 8 клас. Кадоб’янська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

1.3.3. Стиль і мова Корану

Образний і стилістично різноманітний стиль Корану не схожий ні на Старий, ні на Новий Заповіт. В одній сурі трапляються різкі зміни теми, різні ритмічні моделі, раптові переходи від першої до третьої особи, повторення сказаного раніше, натяки на те, що належить сказати далі. Закінчена думка часто заримована, але строфи не є поезією, бо не відтворюють з арабської поетичної метрики. Проте це й не проза ні за інтонацією, ні за сенсом. Красу й глибину сур та аятів Корану відчувають навіть ті, хто не знайомий з арабською мовою,— під час власне прослуховування того, що читається.

«Стиль Корану місцями суворий і справді піднесений, а тому ніхто не має дивуватися дії, спричиненій цією Книгою». Й. В. Гете

Арабська поетична метрика заснована на чергуванні довгих і коротких складів, притаманних арабській мові. Певне поєднання таких складів утворює стопу, а кілька стоп — віршовий рядок, розділений посередині паузою. Всі рядки вірша закінчуються тією самою римою.

Незвичайний і відмінний від інших видів літератури стиль Корану вважають неповторним. Читають Коран особливим чином — вимовляючи рядки співучо.

Елементи компаративістики

Європа ознайомилася з текстом Корану через латинські обробки XII—XVI ст. Початок науковим перекладам європейськими мовами поклав коментований латинський переклад Л. Марраччі (Падуя, 1698 р.). У XVII—XIX ст. з’явилися переклади Корану низкою мов — італійською, голландською, французькою, німецькою, англійською, російською, польською.

У Корані багато сказано про Рамадан — священний місяць для мусульман. Рамадан — це місяць добрих справ, прощення гріхів і зміцнення віри. Також Рамадан — місяць читання і вивчення Корану, роздумів над Кораном і втілення Корану в життя.

Нині цю пам’ятку світової культури перекладено майже всіма мовами мусульманського Сходу і Західної Європи.

Україна і світ

Перші спроби перекладу Корану на староукраїнську (старослов’янську) мову було здійснено ще в XV ст. Іоаникій Галятовський видав 1683 року в Чернігові полемічний трактат «Аль-Коран Мухамедів».

Частково переклав Коран сучасною українською мовою видатний український учений-сходознавець Агатангел Кримський, який опублікував у 1905 році в Москві «Сури найдавнішого періоду (переклад з поясненнями)».

Повний український переклад Корану (з німецької мови) здійснив у 1913-1914 роках львівський мовознавець-поліглот Олександр Абранчак-Лисинецький. На жаль, текст не було опубліковано.

З оригіналу вперше переклали Коран українською мовою вчений-іраніст Ярема Полотнюк (1990 р.) та вчений-арабіст Валерій Рибалкін (2002-2011 рр.).

У 2010 р. переклав із російської мови та видав священну книгу мусульман кримський письменник Валерій Басиров.

Автор першого повного перекладу смислів Корану українською мовою з арабської — сучасний сходознавець Михайло Якубович. Перше видання вийшло в Медині (де стажувався автор) 2013 р., нове видання — у Києві у 2015 р.

Переклад смислів Корану українською мовою М. Якубовичем

Священна книга мусульман — Коран — справила великий вплив на розвиток світової культури. Стилізація окремих віршів і сур Корану, відлуння його поетичних мотивів є в багатьох літературах світу — у Й. В. Гете, П. Б. Шеллі, О. Пушкіна, І. Буніна, Р. М. Рільке та багатьох інших. Зверталися до східної тематики й українські митці — П. Куліш, І. Франко, Леся Українка, А. Кримський, В. Стус.

Значний вплив мистецтва ісламу відчувається в архітектурі й декоративно-ужитковому мистецтві європейських країн. Арабські мислителі та вчені зробили великий внесок у світову культуру, особливо в таких галузях, як філософія, математика, астрономія, медицина.

Олександр Пушкін

Наслідування Корану

З тобою, Боже, в давній днині

Могутній мірятись хотів,

Зухвалий у своїй гордині,

Але ти враз його смирив.

Ти рік: життя я посилаю

І смертю все земне караю,

Всім управляє длань моя.

Я також, рік він, силу маю

І смертю все живе караю,

З тобою рівний, Боже, я.

Та упокоривсь він до краю

Од гніву правого Твого:

Зі сходу сонце я здіймаю.

На заході здійми його!

Переклад Олеся Жолдака

Найдавніший Коран у світі (568-645 рр.), знайдений у Бірмінгемі (Англія)

Арабески (від італ. arabesco — арабський) — складний орнамент з геометричних фігур і стилізованих рослинних мотивів, до якого іноді включаються каліграфічні східні написи. У переносному значенні назву «арабески)» застосовують до літературних та музичних творів. Іслам негативно ставився до зображення будь-якої живої істоти в живописі та скульптурі, тому в арабській культурі набули розквіту архітектура, художня каліграфія, ткацтво та мініатюрний живопис.

ГОТУЄМОСЯ ДО ДІАЛОГУ

Сури Корану

Аль-Фатіха (араб. — відкривати) — назва першої сури Корану, у якій коротко викладено основні догмати ісламу. Про неї написано безліч книг, Ті важливість для кожного мусульманина важко переоцінити. Зрозуміло, жоден перекладач Корану не міг залишити першу суру поза увагою.

Такий вигляд має оригінал тексту «Аль-Фатіхи»

ДІАЛОГ ІЗ ТЕКСТОМ

Пропонуємо різні варіанти перекладу Аль-Фатіхи українською мовою.

Сура, що відкриває книгу

(мекканська, у ній сім аятів)

1. В ім’я Всемилостивого, Всемилосердного Бога.

2. Слава Богу, Господу всього сущого.

3. Всемилостивому, Всемилосердному.

4. Володареві Судного дня.

5. Тобі поклоняємося і в Тебе благаємо допомоги.

6. Веди нас праведним шляхом:

7. Шляхом тих, кого Ти облагодіяв, а не тих, що прогнівили Тебе, і не тих, що заблукали.

Переклад Яреми Полотнюка

Сура І: «Та, що відкриває книгу»

(мекканська, у якій сім аятів)

1. В ім’я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!

2. Хвала Аллахові — Господові світів,

3. Всемилостивому, Всемилосердному,

4. Володареві Судного Дня!

5. Тобі поклоняємося і Тебе благаємо про поміч!

6. Веди нас шляхом прямим —

7. Шляхом тих, кого Ти облагодіяв, а не тих, хто прогнівив Тебе, і не тих, хто блукає.

Переклад Валерія Рибалкіна

Перша сура Корану

1. Аль-Фатіха

1. Ім’ям Аллаха Милостивого, Милосердного!

2. Хвала Аллаху, Господу світів!

3. Милостивому, Милосердному!

4. Володарю Судного Дня!

5. Лише Тобі ми поклоняємося, і лише в Тебе просимо допомоги,

6. Веди нас шляхом прямим,

7. Шляхом тих, яких Ти наділив благами, а не тих, які під гнівом Твоїм, і не тих, які заблукали!

Переклад Михайла Якубовича

Сура II: «Корова» (аяти 2, 255)

(мединська, у якій 286 аятів;

провіщена в долині Міна під час прощальної мандрівки (до Мекки);

початок сури виголошено в Медині)

В ім’я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного.

2. Ця Книга, поза будь-яким сумнівом, — дороговказ для благочестивих,

255. Аллах — немає божества, крім Нього, вічно Живого, Сущого; не бере Його ні дрімота, ні сон; Йому належить те, що в небесах і на землі. Хто шукатиме заступництва в Нього, без Його на те волі? Він знає про їхнє майбутнє та їхнє минуле. Вони ж осягають тільки ту дещицю Його знань, яку Він побажає. Трон Його охоплює небеса і землю, і не важко Йому охороняти їх, бо Він — Високий, Великий!

Переклад Валерія Рибалкіна

Сура сто чотирнадцята — «Люди»

(мекканська, у ній 6 аятів; провіщена після сури «Аль-Фаляк» «Світанок»)

В ім’я Всемилостивого, Всемилосердного Бога.

1. Скажи: «Я прошу захисту в Господа людей,

2. Царя людей,

3. Бога людей,

4. Від зла спокусника, який відступає при згадці імені Бога,

5. Спокусника, який нашіптує злі помисли в серця людей,

6. Від злих джинів та лихих людей!»

Переклад Яреми Полотнюка

Сура дев’яносто п’ята — «Смоква»

(мекканська, у ній 8 аятів)

В ім’я Всемилостивого, Всемилосердного Бога.

1. Клянуся смоквою та оливковим деревом! (На горі Смоковиць і Оливковій горі проповідував Ісус Христос).

2. Горою Синай! (Синай — гора, на якій Бог дав Мойсееві скрижалі з десятьма заповідями.)

3. І цим безпечним містом — Меккою!

4. Ми сотворили людей, дали їм зграбне тіло,

5. А потім знову перетворили їх на глину.

6. Крім тих, які ввірували та чинили добрі діла, а тому буде їм щедра винагорода.

7. То чому ж люди й досі вважають, що Божий суд — це Твоя вигадка?

8. А хіба Бог не є найсправедливішим із суддів?!

Переклад Яреми Полотнюка

ЗАВАНТАЖ ІНФОРМАЦІЮ

Коран (з араб. — те, що читають; співуче читання) — священна книга мусульман, зібрання одкровень пророка Мухаммеда, проголошених у пророчому екстазі в Мецці та Медині в VII ст. Мекка і Медина (Саудівська Аравія) — священні міста ісламу, тут народився, жив і помер пророк Мухаммед.

Коран складається з 114 сур (з араб. — ряд, ранг), які поділяються на аяти (з араб. — диво, знамення).

За місцем проголошення Сури поділяють на мекканські (проголошені в Мецці 86 сур) — ранні та мединські (проголошені в Медині 28 сур) — пізні.

У Корані немає зв’язної оповіді, кожна сура — це закінчений текст. Усі сури, крім першої, розміщено в Корані за розміром — від найбільшої до найменшої.

Коран — це перша писемна пам’ятка арабської літератури.

Ключові поняття теми:

Коран, сура, аяти, Мухаммед, мекканські сури, мединські сури.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

  • 1. Пригадайте історію створення Корану. Як і коли його було записано? Чому Мекка і Медина — священні міста мусульман?
  • 2. Із яких частин складається Коран? Як вони розташовані? Що їх об’єднує?
  • 3. Про що розповідається в Корані? Чи є зв’язок між Біблією та Кораном?
  • 4. Знайдіть спільні мотиви з І псалма Давидового та 95 сури. Про що це свідчить? Відповідь аргументуйте.
  • 5. Що об’єднує моральні настанови Біблії та Корану?
  • б. У чому, на вашу думку, полягає алегоричне значення притчі Корану, яку переповів О. Пушкін?
  • 7. Порівняйте різні переклади першої сури Корану. Що їх об’єднує, а чим вони різняться?
  • 8. Які види мистецтва набули найбільшого розвитку в мусульманських країнах? Чому саме?
  • 9. Чи справедливим є твердження, що священні книги — Веди, Біблія та Коран — становлять велику художню цінність? Відповідь аргументуйте.
  • 10. Священні книги різних релігій — культурне надбання всього людства. Як ви вважаєте, чому?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

Об’єднайтеся в пари, виберіть в Інтернеті по одному мультфільму із серії «Засади Корану», перегляньте його і поділіться враженнями.