JustClass

Українська література. 5 клас. Качак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 1. Малі жанри фольклору та літератури

Фольклор і література

Яскрава самобутність українського народу, його культура, особливості сприйняття світу відображені у фольклорі. Фольклорні твори виражають уявлення, вірування, мрії, почуття народу. У них — боротьба за волю, розмаїтий світ танцю, музики, природи. З усної народної творчості бере початок художня література.

Пригадайте, що ви дізналися про фольклор у початкових класах. Які фольклорні твори вам запам’яталися?

Знаєте, чим фольклорні твори відрізняються від літературних? А тим, що вони побутують в усній формі та в багатьох варіантах, які з’являлися під час переказування, виконання різними людьми. Ці твори не мають конкретних авторів. Їх упродовж століть збирали й записували фольклористи.

Відмінності між фольклорними та літературними творами

Фольклорні твори

Літературні твори

Найдавніші зразки словесного мистецтва

Постають на основі фольклорних традицій і є наступним етапом словесного мистецтва

Усна форма поширення

Писемна форма поширення

Колективність творення, авторство невідоме

Конкретний автор/авторка (письменник/письменниця)

Варіативність твору

Незмінність твору

Народна традиція зображення природи, людини, світу, моральних цінностей

Авторське, творче бачення і зображення природи, людини, світу, моральних цінностей

Теорія літератури

Фольклор (англ. folk — народ, lore — мудрість, знання) — усна народна творчість.

Усна народна творчість має спільні з літературою роди (епос, лірика, драма), схожі жанри (види, різновиди) та виражально-зображальні засоби.

• Розгляньте інфографіку «Роди і жанри фольклору». Назвіть твори тих жанрів, які ви вже вивчили.

Художниця Вікторія Ковальчук

Запитання і завдання за матеріалом, який вивчаєте

1. Що означає слово «самобутність»? Перевірте своє твердження за словником. У яких видах мистецтва і фольклору виявляється самобутність кожного народу?

2. Назвіть ознаки, за якими різняться фольклорні та літературні твори.

3. Наведіть приклади фольклорних творів таких жанрів: прислів’я, загадка, скоромовка, казка, легенда, міф.

Цікаво знати

• Науку, яка досліджує фольклор — закономірності та особливості його розвитку, характер і природу, жанри і тематику народної творчості тощо, називають фольклористикою.