Українська література. 5 клас. Качак

Національний Гімн України

Слова: Павло Чубинський

Музика: Михайло Вербицький

Ще не вмерли України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів: Душу, тіло ми положим за нашу свободу.

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Приспів: Душу, тіло ми положим за нашу свободу.

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб’ється, згомонить степами,

України слава стане поміж народами.

Приспів: Душу, тіло ми положим за нашу свободу.

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Дорогі п’ятикласники і п’ятикласниці!

Цей підручник стане для вас основною навчальною книгою з української літератури, цікавим співрозмовником, добрим другом і щирим порадником у п’ятому класі. Він складається із чотирьох просторів — пізнання, читання, завдань, цікавинок.

У просторі пізнання ви знайдете цікаві факти із життя й діяльності українських письменників, необхідні відомості з теорії літератури, міркування про художні твори. Це допоможе вам пізнавати світ літературних героїв, красу художнього слова, аналізувати тексти різних тематики і жанрів.

Простір читання — це фольклорні й літературні твори, які поведуть вас у дивовижний світ казки, пригод, розгорнуть сторінки нашої історії та культури, запросять у мандрівку Україною, розкриють красу природи. Тлумачення незрозумілих слів, приклади їх використання ви знайдете у примітках.

У просторі завдань подано різного рівня складності запитання, тестові завдання, інтерактивні ігри, пошукові, творчі, проєктні та інші види вправ на основі прочитаного, попереднього літературного та життєвого досвіду, знань з інших предметів. Ви зможете навчитися самостійно шукати, досліджувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати й оцінювати матеріал; застосовувати набуті знання в житті; перевірити результативність своєї діяльності; реалізувати бажання писати власні тексти, буктрейлери, відеовідгуки на прочитані твори, створювати ментальні карти, інтерактивні плакати. До завдань наведено зразки, подано вказівки, пояснення, інструкції, які допоможуть виконати їх індивідуально, в парах, групах чи колективно.

Рекомендовані авдіо-, відео- та візуальні матеріали, покликання на різноманітні джерела інформації допоможуть зробити вашу пошуково-дослідницьку діяльність цікавою, а інтерактивні вправи та робота з графічною інформацією сприятимуть розвитку критичного, логічного й творчого мислення.

Простір цікавих відомостей і фактів захоплюватиме додатковою інформацією до навчального матеріалу, яка розширить ваші уявлення про літературу і світ.

У підручнику також є ілюстрації до художніх творів, зображення зразків різних видів мистецтва, цікава інфографіка. Окремо подано матеріал для узагальнення та систематизації вивченого, з виразного читання поетичних і прозових творів, словник літературознавчих термінів.

Матеріал підручника пропонує корисні моделі мислення та поведінки, що допоможе вам стати допитливими, цікавими особистостями, патріотами своєї країни, працелюбними, правдивими та доброзичливими людьми. Працюючи з ним, ви зможете знайти відповідь на безліч запитань, розвинути пошукові навички, вміння спілкуватися та взаємодіяти, об’єктивно оцінювати життєві ситуації, події та власну діяльність.

Вступ. Роль книги і читання в житті людини

Література як художнє відтворення життя

До книги ми звертаємося впродовж усього життя, бо вона є джерелом знань і мудрості, порадницею та цілителькою душі. З нею проживаємо різні емоції, відкриваємо невідомі світи, пізнаємо себе. У книгах є все: факти і події, знання і досвід, почуття і мрії. Цінність книг і важливість читання підтверджує народна мудрість:

«Хочеш пізнати світ — читай книжки»,

«Золото добувають із землі, а знання — із книг».

Пам’ятник першодрукареві Івану Федорову у Львові

Книга прийшла до людей, тільки-но вони винайшли письмо. Перші книги були рукописними. Їх писали на глиняних табличках, корі дерев, папірусі, пергаменті і на тканинах. У навчанні користувалися книгами у формі воскових дощечок. Для великих текстів аркуші папірусу та пергаменту склеювали в сувої. Більшість ранніх книг були книгами-сувоями. У XIII столітті книги писали вже на папері, аркуші зшивали в корінці й оправляли шкірою, деревом та іншими матеріалами. Книгу такої форми називають книгою-кодексом.

• Хочете дізнатися більше? Перегляньте навчальне відео «Як з’явилася книга» (https://academia-pc.com.ua/ul5/ul5_1.mp4).

Важливість книг люди зрозуміли ще в сиву давнину. У Єгипті у III ст. до н. е. було засновано найбільшу в ті часи Александрійську бібліотеку, у фондах якої зберігали, переписували й досліджували книги.

Найдавніша українська книга — Остромирове Євангеліє. Вона написана в XI столітті на пергаменті. Київський князь Ярослав Мудрий зібрав велику першу бібліотеку на Русі.

Перші книги були дуже дорогими, бо кожну з них писали й переписували від руки. Людей, які цим займалися, називали скрипторами, а майстерні, де вони працювали, — скрипторіями.

Александрійська бібліотека. Гравюра Отто фон Корвіна

У 1440 р. німецький майстер Йоганн Гутенберг винайшов друкарський верстат і почав друкувати книги на папері. Першими українськими друкарями були Іван Федоров (Федорович) і Степан Дропан.

Нині, окрім паперових книг, популярні й електронні.

Основою книги є твір. Залежно від того, який твір уміщений у ній, розрізняють художні книги (казки, романи, повісті, оповідання, комікси та ін.), нехудожні книги (підручники, посібники, довідники, словники, енциклопедії) і музичні книги (видання нот).

А якими книгами ви користуєтеся найчастіше?

Теорія літератури

Літературний твір — усний чи письмовий твір художньої і нехудожньої літератури.

В основі художньої літератури — творча уява автора/авторки, який/яка описує події, що відбувалися або могли відбуватися, реальне або вимислене життя героїв/героїнь, використовуючи образну мову.

Теорія літератури

Художня література — це твори, у яких дійсність постає в художніх образах, змальованих засобами мови.

Художню літературу ще називають красним письменством, словесним мистецтвом. Письменник/письменниця творить сюжет, образи героїв/героїнь за допомогою своєї уяви, використовуючи для їх зображення все багатство мови.

Інші види мистецтва — це музика, театр, кіно, образотворче мистецтво (живопис, графіка, скульптура), хореографія. Кожен із них відтворює світ своїми засобами: художник/художниця використовує колір, лінії, світлотіні; музикант/музикантка — звуки, ритм, а хореограф/хореографка — кроки, рухи тіла.

Література, зображуючи почуття, стосунки, побут і звичаї людей, не копіює дійсність, а знаходить у ній те особливе, що захоплює читачів/читачок, спонукає співпереживати героям/героїням, почуватися співучасниками/співучасницями подій, які розгортаються у творі.

Читання — основа навчання, один із найкращих способів отримання інформації. Воно допомагає вчитися жити, розвиває мислення та уяву, збагачує словниковий запас, формує світогляд і спонукає до творчості.

Чи погоджуєтеся ви, що книга і читання є важливими в житті людини?

Чому корисне читання

• Поліпшує фізичний та емоційний стан.

• Розвиває мислення (аналітичне, критичне, логічне, творче, образне).

• Розвиває інтелект (навички розуміння прочитаного, розширює кругозір).

• Поліпшує мозкову активність (змушує мозок постійно працювати, тренує пам’ять і логіку).

• Спонукає до творчості (створення і реалізація ідей).

• Допомагає у спілкуванні (збагачує запас слів і допомагає розуміти емоції інших, співпереживати).

• Формує норми поведінки.

• Знижує стрес (спосіб забутися й «утекти від реальності» внаслідок занурення в художню книгу).

Серед читачів/читачок є багато таких, які вміють самостійно обирати й читати книжки, розуміти зміст твору й розмірковувати над ним, уявляти та емоційно переживати прочитане, подумки вести діалог з автором/авторкою, героями/героїнями твору. Їх називають компетентними читачами/читачками.

Читання — джерело розвитку людини. Тому цю тему у своїй творчості порушують письменники/письменниці, художники/художниці, скульптори/скульпторки.

Запитання і завдання за матеріалом, який вивчаєте

1. Як ви вважаєте, чому друкувати книги почали аж у XV ст.?

2. Яку книгу — електронну чи паперову — обираєте ви? Чому?

3. Пригадайте прочитані художні твори. Чи всі вони змальовують життя людини? Відповіді підкріпіть прикладами.

4. Створіть таблицю за зразком і впишіть жанри художньої та нехудожньої літератури, вказані в довідці.

Художня література

Нехудожня література

Довідка: казка, оповідання, поезія, наукова стаття, рекламне повідомлення, навчальний текст, стаття в газеті.

Інтерактивні, ігрові та проєктні завдання для роботи в парах, групах

5. Попрацюйте в групах. Відтворіть історію книги, виконавши вправу: https://learningapps.org/watch?v=pnm773ipc21

6. Здійсніть віртуальну екскурсію в Музей книги і друкарства України.

https://ostrohcastle.com.ua/virtualna-ekskursiya-muzeyem-knygy-ta-drukarstva/

Поділіться своїми враженнями.

Завдання для розгляду твору в мистецькому контексті та з урахуванням міжпредметних зв’язків

7. Розгляньте картину сучасної художниці Ірини Клеби «Дівчинка читає» та скульптуру Анни Джонсон «Пам’ятник дівчинці, що читає». Які думки викликають у вас ці роботи? Якими авторки побачили читачок?

Ірина Клиба. «Дівчинка читає»

Анна Джонсон. «Пам’ятник дівчинці, що читає» (Іспанія, Севілья)

Домашнє завдання

1. Які вислови відомих людей, прислів’я та приказки про читання і книги ви знаєте? Створіть власні картки за зразком.

2. Чим корисне читання для вас? Як би ви доповнили інфографіку, подану на с. 8?

3. Створіть мультимедійну презентацію або підготуйте повідомлення про пам’ятники книгам і читачам/читачкам у світі.

Цікаво знати

• За даними Книги рекордів Гіннеса, найпопулярнішою книгою у світі є Біблія. Її загальний наклад за останні два століття становить майже вісім мільярдів примірників. Біблію перекладено понад 2500 мовами світу.

• Однією з найменших українських книг вважають «Кобзар» Тараса Шевченка, створений мікрогравером Миколою Сядристим. Книжка має 12 сторінок, площа кожної сторінки — 0,6 кв. міліметра. Перегортати сторінки можна тільки загостреним кінчиком людської волосини. Книжка зшита павутинкою. Обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника. На ній зображено портрет Тараса Шевченка й хату, у якій він народився.

• Найважчою вважають «Історію південної півкулі», яку видрукувано у США. Її вага — 225 кг, ширина в розгорнутому вигляді — 2 м 70 см, а висота — 2 м. Щоб її гортати, використовують спеціальний двигун. В Україні найбільшою є «Книга побажань» (висота — 105 см, довжина — 68 см, вага — 20,12 кг), де вміщено 2012 побажань уболівальників футбольній збірній України.

• Єдина у світі вишита книга — «Кобзар» Тараса Шевченка, над створенням якої майже рік працювали Олена Медведєва та Анна Тимошок. Книга містить 48 сторінок розміром 36,5 х 26 см. На кожній сторінці є український орнамент. Вишитий «Кобзар» важить 3,3 кг, а зберігають його в спеціальній шкіряній сумці-футлярі.

Біблія Гутенберга, видана у 1456 р., найдорожча у світі

Вишитий «Кобзар» Олени Медведєвої та Анни Тимошок

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст