Технології. 5 клас. Ходзицька

§ 4. Поняття про деталь. Поняття про масштаб

  • 1. Що таке деталі й навіщо вони потрібні? Наведіть приклади.
  • 2. Із чого виготовляють деталі?
  • 3. Як можна зобразити на папері дуже великі або малі предмети?

Поняття про деталь

Складно уявити наше життя без машин. Їх використовують на виробництві, вони пересувають вантажі, виконують різноманітні дії, що полегшують роботу людини (мал. 4.1). Сьогодні існує велика кількість машин: від простих до надзвичайно складних, від малих до великих і потужних. Усі вони розроблені людиною і призначені для виробничих або побутових потреб.

Мал. 4.1. Різні види машин: а — змішувач тіста; б — промисловий робот; в — в'язальна машина

Машина (від латин. machina — рухати) — це механізм або комплекс механізмів, призначений для виконання корисної роботи.

Будь-яка машина складається з механізмів.

Механізм — це сукупність пов’язаних між собою деталей, призначених для перетворення та передачі руху.

Прикладами механізмів може бути ручний та електричний приводи швейної машини (мал. 4.2).

Мал. 4.2. Приводні механізми швейної машини: а — швейна машина з електричним приводом; б — швейна машина з ручним приводом

Елементом механізму є деталь, яка становить одне ціле й не може бути розібрана на простіші складові без її руйнування (мал. 4.3). У сучасних машинах кількість деталей сягає десятків тисяч.

Мал. 4.3. Деталі машин

Але з деталей складаються не лише машини й механізми. Поняття «деталь» застосовують до складових різних виробів. Наприклад, під час виготовлення одягу спочатку розкроюють тканину й отримують деталі крою, які потім зшивають. Меблі також складаються з окремих деталей. Спробуйте назвати деталі вашої парти. Подивіться навколо, і ви побачите, що і світильник, і карниз для штор, і навіть ваша ручка для письма складаються з деталей.

Типові та спеціальні деталі

Деталі поділяють на дві великі групи. Деталі, які застосовують у багатьох машинах, називають типовими, а деталі, що застосовують тільки в деяких машинах,— спеціальними (мал. 4.4).

Мал. 4.4. Типи деталей: а — типові; б — спеціальні

Наприклад, майже в усіх машинах можна побачити болти, гайки, втулки тощо. Такі деталі належать до типових (мал. 4.4, а). А деталі особливої форми, що є складовою певних машин (зубчасті колеса, вали тощо), належать до спеціальних деталей (мал. 4.4, б). Так їх називають тому, що виготовляють для окремого типу машин, для виконання певної функції. При цьому їх не можна використати в інших машинах і механізмах.

У машинобудуванні існують також оригінальні деталі, які розробляють і виготовляють для певної машини. Вони, як правило, існують у єдиному екземплярі.

Способи отримання деталей

Деталі отримують різними способами. Одним із поширених є різання — спосіб виготовлення деталі, під час якого із заготовки знімають надлишки матеріалу у вигляді стружки. Цей процес триває, поки деталь не набуде певної форми й розміру. Різновидом різання є випилювання деталей виробів із деревини та металу. Для цього використовують різальні інструменти та обладнання, які можуть бути ручними або електричними (мал. 4.5). На виробництві в такий спосіб виготовляють велику кількість деталей.

Мал. 4.5. Виготовлення деталей способом випилювання за допомогою різних інструментів

Але не всі деталі мають просту форму, яку можна вирізати. Складні деталі виготовляють литтям. На ливарному виробництві розплавлений метал, пластмасу, гуму тощо заливають у спеціальні форми, які мають форму деталі.

Деталі простої та складної форми з листового металу виготовляють способом штампування. Це процес виготовлення деталей дією ударного навантаження на заготовку, яку поміщують у спеціальний штамп. Для штампування використовують різноманітні преси зі змінними формами. Штампуванням можна виготовити деталі у великій кількості.

Деталі сучасних складних машин мають бути якісними й відповідати певним вимогам. Нові високоточні верстати з автоматичним керуванням дозволяють досягти належного рівня якості кожної деталі.

Технічний прогрес триває, і вже з’явилися 3D-принтери, на яких можна виготовляти багато цікавих речей, зокрема й деталі різної форми (мал. 4.6).

Мал. 4.6. 3D-принтер та виріб, виготовлений ним

Поняття про масштаб

Подивіться уважно на малюнки 4.1 та 4.2 на с. 15. Як ви думаєте, вироби зображені на них у натуральну величину? Правильно, зображення зменшені. А от якби нам необхідно було зобразити на папері будову гайки, то зображення довелось би збільшити. Здогадались? Так, ідеться про масштаб.

Масштаб — це співвідношення реального й зображеного розмірів.

Із німецької слово masstab перекладається, як «мірна палиця». Масштаб використовують у математиці, географії, картографії, моделюванні, програмуванні, проектуванні тощо. Також масштаб широко застосовують у кресленні для того, щоб наочно показати будову деталей. Для цього зображення дрібних деталей збільшують, а великих деталей, навпаки, зменшують. Розгляньмо малюнок 4.7. Зверніть увагу, як відрізняються зображення однієї деталі з використанням масштабу.

Мал. 4.7. Зображення деталі в масштабі: а — зменшення; б — у натуральну величину; в — збільшення

Ключові слова: машина, механізм, деталь, масштаб.

Контрольні запитання

  • 1. Чим відрізняється машина від механізму?
  • 2. Що таке деталь?
  • 3. Які деталі належать до типових?
  • 4. Якими способами можна виготовити деталі?
  • 5. Що таке масштаб? Коли його використовують?

Робота в парах / групах

Пропонуємо вам гру: хтось називає об'єкт, а хтось відповідає, як слід його забражувати: у збільшеному масштабі чи зменшеному. Наприклад: комаха — збільшений; літак — зменшений.