Технології. 5 клас. Ходзицька

§ 3. Моделі-аналоги

  • 1. На ваш погляд, що таке модель?
  • 2. Скільки подібних виробів, наприклад браслетів, існує? Опишіть їх.
  • 3. Який чинник об'єднує ці вироби?

Моделі-аналоги

Процес проектування полягає у створенні нових виробів. Зверніть увагу, що йдеться не про виготовлення вже кимось розроблених речей, а про справді нові вироби. Але це дуже складно — придумати та запропонувати те, чого раніше не існувало. Тому під час проектування уважно вивчають різноманітні малюнки, фотографії існуючих подібних за призначенням виробів, що можуть надихнути на нову ідею. До того ж це не обов’язково мають бути зображення. Іноді достатньо щось побачити на вулиці, у природі, щоб надихнутися на творчість.

Вироби, які взято за основу під час розробки конструкції нового виробу, називають виробами-аналогами, або моделями-аналогами.

Моделі-аналоги слід ретельно проаналізувати та визначити характеристики, що найважливіші в майбутньому виробі, а саме форму, колір, оздоблення, розмір тощо (мал. 3.1). На основі аналізу моделей-аналогів створюють банк ідей для проектування нового виробу.

Мал. 3.1. Моделі-аналоги для виготовлення браслета

Зверніть увагу, що моделей-аналогів слід обирати не дуже багато (5-6), оскільки інакше їх буде складно проаналізувати.

Ключові слова: моделі-аналоги, вироби-аналоги.

Контрольні запитання

  • 1. Що таке моделі-аналоги?
  • 2. Де вони використовуються в повсякденні?