Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Хлібовська

Узагальнення за розділом: Україна в умовах десталінізації

1. Прочитайте уривок з історичного джерела. Як називається період, про який йдеться? З ім'ям якого радянського лідера він пов'язаний?

«Одні звільнення людей пам’ятають, інші — кукурудзу, треті — житлову політику, четверті — як я, коли з м’ясом стало погано... Все було. Але найголовніше — всі ми, весь народ, і ті, хто був там, за дротом, і ті, хто трясся від страху тут, по іншу сторону дроту, всі ми ковтнули інше повітря. Це головне. Це тепер у народу не забрати. Це не пропаде, проросте ».

2. Розташуйте перелік подій у хронологічній послідовності.

Виступ М. Хрущова із доповіддю «Про культ особи та його наслідки»; створення Української робітничо-селянської спілки; запуск першого в Україні ядерного реактора; «справа лікарів»; робітничі страйки і демонстрації у містах Східної, Центральної та Південної України; перший політ людини у космос.

3. Попрацюйте з логічними ланцюжками. З'ясуйте, яке з понять зайве і чому.

  • A) Норильськ; Кенгір; Москва; Воркута.
  • Б) децентралізація; 1957 рік; раднаргоспи; надпрограма.
  • B) шістдесятники; «соціалістичний реалізм»; Клуби творчої молоді; «самвидав».
  • Г) Комуністична партія України; Реалістичний гурток демократів; Об'єднана партія визволення України; Українська робітничо-селянська спілка.

4. Виконайте завдання за історичною картою:

  • а) визначте, до якої області приєднали Ізмаїльську область, а до якої — Дрогобицьку область;
  • б) з'ясуйте, коли, як і чому перейменували Кам'янець-Подільську область;
  • в) знайдіть область, створену у 1954 році з окраїнних районів Вінницької, Київської, Кіровоградської і Полтавської областей;
  • г) віднайдіть територію, передану УРСР у 1954 році.

5. Заповніть пропуски у реченнях.

Сигналом до пошуку нових творчих можливостей для української інтелігенції стала стаття ____ «Мистецтво живопису і сучасність» у «Літературній газеті», видрукована у ____ році. У публікації автор закликав «розширювати творчі межі ____ ». Відтоді з'явилася плеяда творчої молоді, яка виступила за припинення ідеологічних утисків у галузі культури, а свою мету вбачала у національно-культурному відродженні України. Представників тієї генерації назвали ____ . Ідеї нового покоління творчої інтелігенції знайшли відгук у різних суспільних груп, насамперед студентської молоді. Протягом ____ років у Києві діяв Клуб творчої молоді ____ . Такий самий Клуб виник у Львові й називався ____ .

6. Дайте визначення поняття «зросійщення». Чому реформування освітньої сфери в Україні у 1950-х роках супроводжувалося зросійщенням? Хто і в який спосіб виступив на захист української мови?

7. З'ясуйте, про яке явище періоду «відлиги» йдеться в уривках з історичного джерела.

Із виступу Микити Хрущова на XXII з'їзді КПРС: «Комуністичне виховання має на увазі звільнення свідомості від релігійних пересудів і забобонів, які все ще заважають окремим радянським людям повністю проявити свої творчі сили. Потрібна продумана і струнка система науково-атеїстичного виховання, яка б охоплювала усі верстви і групи населення, запобігала поширенню релігійних поглядів, особливо серед дітей і підлітків».

У райкомі КПУ скерованому до району священикові заявили: «Ви нам непотрібні її можете їхати туди, звідкіля прибули».

Поміркуйте, чим була зумовлена ця політика. Запишіть спогади жителів вашого населеного пункту про реакцію його мешканців на такі дії влади.

8. Пригадайте, які реформи були здійснені у період десталінізації, та усно (письмово) заповніть таблицю.

Сфера

реформування

Зміст

реформи

Наслідки

позитивні

негативні

Промисловість

Сільське господарство

Соціальна сфера

9. Попрацюйте з характеристиками історичних особистостей, поданими у § 13 (Левко Лук'яненко), § 14 (Сергій Корольов, Борис Патон, Віктор Глушков), § 15 (Алла Горська, Василь Симоненко, Іван Світличний, Ліна Костенко). Стисло, у формі запитання до кросворда, охарактеризуйте їхню діяльність.

10. Історик Сергій Єкельчик стверджує: «Українське культурне відродження періоду «відлиги» наголосило національну спадщину, тяглість української культурної традиції і гордість за національне минуле. Література її мистецтво обернулися до історичних і фольклорних тем». Доберіть факти з різних сфер культурного життя означеного періоду, які підтверджують думку автора.