Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Виявляємо предметну компетентність № 1

1(п). Вкажіть, на які частинки не діє електричне поле:

 • А На позитивно заряджені рухомі частинки.
 • Б На негативно заряджені рухомі частинки.
 • В На рухомі заряджені мікрочастинки дуже малої маси.
 • Г На рухомі незаряджені частинки.

2(п). Вкажіть, що відбувається під час електризації двох тіл тертям:

 • А Обидва тіла втрачають електрони.
 • Б Обидва тіла набувають електронів.
 • В Обидва тіла перетворюються в позитивні йони.
 • Г Одне тіло втрачає електрони, а інше стільки ж їх набуває.

3(с). Визначте, як зміниться сила взаємодії між зарядами, якщо відстань між ними зменшити в 3 рази:

 • А Збільшиться в 3 рази.
 • Б Зменшиться в 3 рази.
 • В Збільшиться в 9 разів.
 • Г зменшиться в 9 разів.

4(с). Вкажіть, якого заряду (кратному заряду електрона e) може набути тіло внаслідок електризації:

5(д). На рис. 5 зображено силові лінії електричного поля. Виберіть правильне твердження:

 • А Під час переміщення заряду з точки 1 у точку 2 електричне поле не виконує роботу.
 • Б Під час переміщення заряду з точки 1 у точку 2 електричне поле виконує додатну роботу.
 • В В точках 1 та 2 потенціали електростатичного поля однакові.
 • Г Під час переміщення негативного заряду із точки 1 у точку 2 потенціальна енергія заряду збільшується.

Рис. 5

6(д). Визначте характер і модуль сили взаємодії двох протонів, що розташовані у вакуумі на відстані 0,3 нм один від одного.

 • А Притягуються із силою 2,56 · 10-9 H.
 • Б Відштовхуються із силою 2,56 · 10-9 H.
 • В Притягуються із силою 2,56 · 10-8 H.
 • Г Відштовхуються із силою 2,56 · 10-8 H.

7(д). Визначте, у скільки разів змінився модуль кулонівської взаємодії двох однакових металевих кульок із зарядами 1 нКл і 5 нКл, які спочатку привели в контакт, а потім повернули у початкове положення. Розмірами кульок знехтувати.

 • А Зменшився у 5 разів.
 • Б Зменшився у 2,5 рази.
 • В Зменшився у 1,25 раз.
 • Г Збільшився у 2,5 рази.

8(д). Обчисліть роботу, яку виконали сили електростатичного поля під час переміщення заряду 2 Кл із точки з потенціалом 20 В у точку з потенціалом 0 В.

 • А 40 Дж.
 • Б 20 Дж.
 • В 10 Дж.
 • Г 0 Дж.

9(д). Визначте зміну потенціальної енергії електрона, який перемістився в електричному полі із точки з потенціалом 10 В, у точку з потенціалом 60 В.

 • А 8 · 10-18 Дж.
 • Б 3,2 · 10-21 Дж.
 • В -3,2 · 10-21 Дж.
 • Г -8 · 10-18 Дж.

10(д). Визначте, як зміниться електроємність плоского конденсатора, якщо відстань між його пластинами збільшити в 4 рази.

 • А Збільшиться в 4 рази
 • Б Збільшиться в 16 разів
 • В Зменшиться в 4 рази
 • Г Зменшиться в 16 разів

11(д). Обчисліть заряд на обкладках конденсатора, що перебував під напругою 10 В, якщо внаслідок його розряджання виділилася енергія 0,05 Дж.

 • А 0,1 Кл.
 • Б 0,01 Кл.
 • В 0,001 Кл.
 • Г 1 Кл.

12(д). Визначте величину заряду частинки масою 10-8г, яка зависла між пластинками плоского повітряного конденсатора. До обкладок конденсатора прикладено напругу 5 кВ, а відстань між ними становить 5 см.

 • А 9,8 · 10-16 Кл.
 • Б 6,8 · 10-16 Кл.
 • В 3,2 · 10-16 Кл.
 • Г 1,6 · 10-16 Кл.

13(д). Визначте напругу на конденсаторі з електроємністю 10 мкФ, який з'єднаний послідовно з конденсатором електроємністю 2 мкФ та напругою 15 В.

 • А 3,5 В.
 • Б 3 В.
 • В 1,5 В.
 • Г 4 В.

14(д). Установіть відповідність між фізичними величинами та формулами для їх обчислення.

 • 1. Електроємність плоского конденсатора
 • 2. Напруженість поля точкового заряду
 • 3. Потенціал електростатичного поля
 • 4. Енергія електричного поля

15(в). Визначте напругу, яка встановиться між обкладками двох конденсаторів однакової електроємності, якщо напруга на одному з них була 200, а на другому 50 В. Обидва конденсатори від'єднані від джерела струму.