Всесвітня історія. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Практичне заняття за розділом V. Епоха Просвітництва

ПРИГАДАЙТЕ

1. Якими були хронологічні межі епохи Просвітництва? 2. Із якою державою вели боротьбу за незалежність північноамериканські колонії? 3. У яких державах Європи правили освічені монархи?

МЕТА: спираючись на знання, отримані впродовж опрацювання матеріалу розділу, розвивати вміння працювати з контурною картою; удосконалювати навички групової роботи та вміння знаходити необхідну інформацію в тексті історичного джерела.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Повторити матеріал розділу.

2. У складі малих груп зібрати інформацію про боротьбу північноамериканських колоній за незалежність.

3. Підготувати презентацію за однією з тем (на вибір):

  • 1) Зміни в повсякденному житті країн Західної Європи у XVIII ст. під впливом промислової революції;
  • 2) Зміни в повсякденному житті країн Західної Європи у XVIII ст. під впливом ідей Просвітництва.

ХІД РОБОТИ

I. Робота з контурною картою

1. Позначте найважливіші культурні центри Європи епохи Просвітництва.

2. Зафарбуйте території, що увійшли до складу Росії у XVIII ст.

3. Позначте територію, боротьба за яку стала джерелом конфлікту між Австрією та Пруссією у XVIII ст.

4. Зафарбуйте територію США після здобуття незалежності.

5. Різними кольорами зафарбуйте території, приєднані до Пруссії, Росії та Австрії в результаті трьох поділів Речі Посполитої у XVIII ст.

II. Робота із синхронізованою хронологічною таблицею «Європа в Ранньомодерну добу»

Фрідріх II і Вольтер. Гравюра 1800 р.

Додайте до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про початок промислової революції, хронологічні межі епохи Просвітництва та війни за незалежність США, ухвалення Декларації незалежності та Конституції США.

III. Робота в малих групах

Малі групи представляють підготовлені до заняття повідомлення з презентаціями. Проводиться обговорення результатів роботи.

IV. Робота в парах

За додатковими джерелами доберіть докази, які свідчать, що правління Катерини II в Росії, Марії-Терезії та Йосифа II в Австрії та Фрідріха II в Пруссії відповідає визначенню освіченого абсолютизму.

V. Підсумки заняття

Учні та учениці самостійно аналізують результати своєї роботи на практичному занятті.