Всесвітня історія. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Практичне заняття за розділом ІІІ. Держави Західної та Центральної Європи в XVI—XVII ст.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які реформаційні течії набули найбільшого поширення в Європі в XVI—XVII ст.? 2. У яких європейських державах у XVII ст. утвердилися абсолютні монархії? 3. Чим устрій Речі Посполитої відрізнявся від устрою інших тогочасних європейських держав? 4. Що спричинило Національно-визвольну війну в Нідерландах та революцію в Англії? Якими були основні події цих збройних виступів? 5. Назвіть імена найвидатніших історичних діячів XVI—XVIII ст. Поясніть, чому ви виділили саме їх.

МЕТА: спираючись на знання, отримані впродовж опрацювання матеріалу розділу, розвивати вміння працювати з контурною картою; удосконалювати навички групової роботи та вміння знаходити необхідну інформацію в тексті історичного джерела.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Повторити матеріал розділу.

2. У складі малих груп зібрати додаткову інформацію про видатних європейських монархів XVI—XVIII ст. Створити презентацію (комп’ютерну або театралізовану).

ХІД РОБОТИ

І. Робота з контурною картою

1. Позначте на контурній карті різними кольорами регіони поширення католицизму, протестантизму та православ’я в середині XVII ст.

2. На політичних картах європейських держав XVI, XVII, XVIII ст. укажіть різними умовними позначками держави, у яких встановилися абсолютні монархії та існували держави з республіканською формою правління. Порівняйте ці карти та зробіть відповідний висновок.

Герб Ост-Індської компанії. 1689 р.

ІІ. Робота з таблицею

Складіть синхронізовану таблицю подій у державах Західної та Центральної Європи в XVI—XVII ст.

Франція

Німеччина

Нідерланди

Англія

Іспанія

Річ Посполита

ІІІ. Робота в малих групах

Малі групи представляють класу підготовлені комп’ютерні презентації або невеликі інсценівки, присвячені одному з видатних історичних діячів XVII—XVIII ст. Потім відбувається обговорення результатів роботи.

IV. Підсумки заняття

Учні та учениці самостійно аналізують результати своєї роботи на практичному занятті.