Всесвітня історія. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Практичне заняття за розділом II. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке гуманізм? Наведіть приклади втілення його принципів у творах мистецтва. 2. Як гуманістичні ідеї втілювалися в мистецьких шедеврах Високого Відродження? 3. Визначте риси, притаманні мистецтву епохи Бароко.

МЕТА: спираючись на знання, отримані впродовж опрацювання матеріалу розділу, розвивати вміння працювати з контурною картою; удосконалювати навички групової роботи та вміння знаходити необхідну інформацію в тексті історичного джерела.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Повторити матеріал про культурні здобутки Високого Відродження та Бароко в Європі.

2. У складі малих груп опрацювати додаткові джерела інформації та виконати завдання:

  • 1) подати аналіз втілення гуманістичних ідей в уривках із літературних творів Мігеля де Сервантеса, Еразма Роттердамського й Нікколо Макіавеллі;
  • 2) підготувати та презентувати невелику інсценівку за темою «Світ природи та людей очима католика, православного, протестанта»;

Леонардо да Вінчі. Імовірний автопортрет. 1512 р.

Рафаель Санті. Автопортрет. 1504—1506 рр.

  • 3) здійснити уявну подорож до пам’яток культури доби Відродження в Італії, Франції, Німеччині та інших країнах;
  • 4) здійснити уявну подорож до пам’яток культури доби Бароко в Італії, Франції, Німеччині та інших країнах.

ХІД РОБОТИ

I. Робота із синхронізованою хронологічною таблицею «Європа в Ранньомодерну добу»

1. Які події, що відбувалися за межами України, ви внесли до таблиці за матеріалом розділу? Поясніть свій вибір.

2. Які події, що відбувалися на землях сучасної України, ви внесли до таблиці? Поясніть свій вибір.

3. За матеріалом таблиці визначте, у чому полягає зв’язок між подіями поза межами сучасної України та на її землях.

4. Як матеріал таблиці допомагає зрозуміти спільність історичного процесу в Європі в Ранній Новий час?

II. Робота з контурною картою

1. Позначте кордони Священної Римської імперії та інших європейських держав. Підпишіть їхні назви.

2. Підпишіть міста — головні центри руху Реформації в Європі.

3. Позначте район Селянської війни 1524—1525 рр. у Німеччині.

4. Біля міста, де Мартін Лютер оприлюднив свої «95 тез» проти продажу індульгенцій, укажіть дату цієї події.

5. Заштрихуйте різними кольорами території поширення католицького, православного та протестантських віросповідань.

6. Підпишіть і підкресліть назви міст — центрів Контрреформації.

7. Позначте місце роботи Тридентського собору та вкажіть поряд роки його діяльності.

8. Позначте на карті відповідними цифрами: 1) місто, яке завдяки діяльності Жана Кальвіна дістало назву «протестантський Рим»; 2) італійське місто, правителю якого присвятив свій твір «Володар» Нікколо Макіавеллі.

Мадонна Доні (Святе сімейство). Художник Мікеланджело Буонарроті. 1507 р.

III. Робота в малих групах

Малі групи представляють підготовлені ними роботи. Відбувається обговорення досягнутих результатів.

IV. Підсумки заняття

Учні та учениці самостійно аналізують результати своєї роботи на практичному занятті.