Історія України. 8 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Додатки

Основні дати та події

1489 р.

перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

1529 р.

прийняття Першого Литовського статуту

1556—1561 рр.

створення Пересопницького Євангелія

1566 р.

прийняття Другого Литовського статуту

1569 р.

укладення Люблінської унії

1572 р.

створення реєстрового козацтва

1574 р.

видання «Апостола» — найстарішої відомої книги на українських землях

Близько 1576 р.

заснування Острозької академії

Близько 1585 р.

заснування Львівського Свято-Успенського ставропігійного братства

1588 р.

прийняття Третього Литовського статуту

1591—1596 рр.

козацькі війни (повстання) кінця XVI ст.

1593 р.

утворення Базавлуцької Січі

1596 р.

укладення Берестейської церковної унії

Перша чверть XVII ст.

походи запорозьких козаків до Кримського ханства й Османської імперії

Перша половина XVII ст.

швидке зростання магнатського землеволодіння на українських землях

1618 р.

похід козаків на Москву під час польсько-московської війни

1620 р.

висвячення Єрусалимським патріархом Феофаном III нової православної ієрархії Київської митрополії

1621 р.

Хотинська війна

1625 р.

повстання М. Жмайла

1630 р.

повстання Т. Федоровича (Трясила)

1632 р.

узаконення королем Владиславом IV православної церкви

1632 р.

утворення Києво-Могилянської колегії

1635 р.

повстання І. Сулими

1637—1638 рр.

козацьке повстання під проводом П. Бута (Павлюка), Я. Острянина (Остряниці), Д. Гуні

1638 р.

прийняття «Ординації Війська

Запорозького...»

25 січня 1648 р.

оволодіння Б. Хмельницьким Микитинською Січчю, що є початком Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

1648—1657 рр.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

1648—1676 рр.

Українська революція XVII ст.

1648 р.

битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями

1649 р.

Збаразько-Зборівська кампанія.

Зборівський договір

1650, 1652, 1653 рр.

молдавські походи

1651 р.

битва під Берестечком.

Білоцерківський договір

Травень 1652 р.

битва під Батогом

Осінь-зима 1653 р.

Жванецька облога. Кам’янецька угода

Січень 1654 р.

Переяславська рада

Березень 1654 р.

«Березневі статті»

1655 р.

битва під Охматовом

1656 р.

Віленське перемир’я

Кінець 1656—1657 р.

спільний похід трансільванських і козацьких військ проти Польщі та його поразка

1658 р.

Гадяцька угода

1659 р.

Конотопська битва

1663 р.

перше обрання І. Сірка кошовим отаманом

1663 р.

Чорна рада

1667 р.

Андрусівське перемир’я

1668 р.

проголошення П. Дорошенка гетьманом усієї козацької України

1669 р.

Старшинська рада в Корсуні. Ухвалення протекторату Османської імперії над Українською козацькою державою

1675 р.

захоплення Кримського ханства запорожцями на чолі з І. Сірком

1677, 1678 рр.

Чигиринські походи турецької армії

1681 р.

Бахчисарайський мирний договір між Московським царством та Османською імперією

1683 р.

битва під Віднем

1686 р.

«Вічний мир» між Річчю Посполитою і Московським царством

1686 р.

приєднання Київської митрополії до Московського патріархату

1687 р.

Перший Кримський похід московсько-козацького війська

1689 р.

Другий Кримський похід московсько-козацького війська

1695, 1696 рр.

Азовські (Азовсько-Дніпровські) походи московсько-козацьких військ

1698 р.

реформування І. Мазепою козацького стану

1699 р.

Карловицьке перемир’я між Османською імперією та державами Священної ліги

1700 р.

Константинопольський мирний договір між Московським царством та Османською імперією

1700—1721 рр.

Північна війна

1701 р.

надання Києво-Могилянській колегії статусу академії

1701 р.

узаконення панщини, яка не мала перевищувати двох днів на тиждень

1702—1704 рр.

повстання С. Палія («паліївщина»)

1708 р.

укладення гетьманом І. Мазепою договору зі шведським королем Карлом XII

1708 р.

знищення московськими військами гетьманської столиці — міста Батурин

1709 р.

зруйнування московськими військами Чортомлицької Січі

1709 р.

Полтавська битва

1710 р.

Конституція П. Орлика

1711 р.

Прутський похід московського царя Петра I

1722 р.

імперська влада Росії вперше заборонила вибори гетьмана

1722—1727 рр.

діяльність Першої Малоросійської колегії

1727—1734 рр.

гетьманство Д. Апостола

1734 р.

заснування Нової (Підпільненської) Січі

1734—1750 рр.

діяльність «Правління гетьманського уряду»

1734—1769 рр.

гайдамацький рух

1745 р.

загибель ватажка опришків О. Довбуша

1750—1764 рр.

гетьманство К. Розумовського

1764—1786 рр.

діяльність Другої Малоросійської колегії

1765 р.

скасування полкового устрою на Слобожанщині та створення Слобідсько-Української губернії

1768—1769 рр.

Коліївщина

1768—1774, 1787—1791 рр.

російсько-турецькі війни

1772, 1793, 1795 рр.

поділи Речі Посполитої

1775 р.

ліквідація Запорозької Січі

1775 р.

приєднання Буковини до володінь австрійських Габсбургів

1781 р.

скасування полкового устрою на території Гетьманщини

1783 р.

указ про прикріплення селян Лівобережжя та Слобожанщини до місць їхнього проживання; ліквідація козацьких і компанійських полків, перетворення їх на регулярні частини російської армії

1783 р.

ліквідація Кримського ханства

1791 р.

встановлення «межі осілості» для єврейського населення в Російській імперії

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст