Історія України. 8 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 8 клас. Гісем

Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом і структурою. Матеріал у ньому об’єднано в п’ять розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти.

Ви вже знаєте, що історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, і її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних діячів. Слова й дати, виділені жирним шрифтом, потребують вашої особливої уваги. Працюючи на уроках і вдома, перевіряйте себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали хронологію подій, імена осіб, нові поняття і терміни.

Розділ I. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)

§ 1. Українські землі в першій половині XVI ст. Люблінська унія 1569 р.

§ 2. Соціальна структура суспільства та економічне життя на українських землях у XVI ст.

§ 3. Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XVII ст.

§ 4. Церковне життя в XVI ст.

§ 5. Укладення Берестейської церковної унії

§ 6. Церковне життя в першій половині XVII ст.

§ 7. Культура України XVI ст.

§ 8. Культура України першої половини XVII ст.

Розділ II. Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.)

§ 9. Поява українського козацтва та перших Січей

§ 10. Виникнення Запорозької Січі та Війська Запорозького

§ 11. Запорозька Січ — козацька республіка. Козацькі війни (повстання) кінця XVI ст.

§ 12. Походи козаків першої чверті XVII ст. П. Конашевич-Сагайдачний

§ 13. Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 14. Передумови, причини і початок Національно-визвольної війни

§ 15. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр.

§ 16. Українська козацька держава — Військо Запорозьке

§ 17. Воєнно-політичні події 1650—1653 рр.

§ 18. Українська козацька держава в системі міжнародних відносин

§ 19. Воєнно-політичні події 1654—1657 рр.

Розділ IV. Козацька Україна наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

§ 20. Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманщини. Андрусівське перемир’я

§ 21. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—70-х рр. XVII ст.

§ 22. Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу козацької України між Московським царством і Річчю Посполитою

§ 23. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко

§ 24. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманства І. Мазепи

§ 25. Участь Гетьманщини в Північній війні. Конституція П. Орлика

§ 26. Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

§ 27. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату

§ 28. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

§ 29. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

§ 30. Правобережжя та західноукраїнські землі в середині XVIII ст.

§ 31. Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст.

§ 32. Культура України в другій половині XVIII ст.

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи Раннього Нового часу

Додатки. Основні дати та події