Історія України. 8 клас. Гісем

§ 10. Виникнення Запорозької Січі та Війська Запорозького

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ: як виникла Запорозька Січ; де розташовувалася Запорозька Січ до середини XVII ст.; про утворення реєстрового козацтва та Війська Запорозького; якими були характерні риси військового мистецтва українських козаків; що таке «Запорозька Січ», «Томаківська Січ», «Базавлуцька Січ», «чайка», «реєстрове козацтво», «козацькі клейноди», «Військо Запорозьке».

ПРИГАДАЙТЕ: 1. Наведіть визначення поняття «українське козацтво». 2. Укажіть передумови й основні причини його виникнення. 3. Яким було ставлення влади до діяльності українського козацтва? 4. Що таке покозачення? 5. Покажіть на карті атласу територію Дніпровського Низу.

1. Виникнення Запорозької Січі. На межі 70—80-х рр. XVI ст. в Україні склалася ситуація, що сприяла появі в українських козаків єдиної військово-політичної організації. У середині XVI ст. на Дніпровському Низу вже сформувалася ціла мережа козацьких «городків» і Січей. Козацькі ватаги жили в них як тимчасово, так і постійно. У разі потреби дати відсіч нападникам або рушити в похід по здобич вони часто виступали разом під проводом виборних отаманів. Це сприяло усвідомленню козаками необхідності самоорганізації.

Розрізнені козацькі «городки» та невеликі Січі об’єднувалися також через кількісне зростання козаків у 70-х рр. XVI ст. Якщо раніше, за повідомленнями сучасників, у пониззі Дніпра цілорічно перебувало лише кілька сотень українських козаків, то тепер їх були тисячі. Зростанню кількості козацтва сприяло розгортання покозачення, що стало однією з форм соціального протесту представників різних верств суспільства, невдоволених своїм становищем.

Об’єднання козацьких Січей на Запорожжі прискорила політика польського короля Стефана Баторія, який намагався підпорядкувати собі козаків на тлі їхньої постійної боротьби з турецько-татарськими нападниками.

Наприкінці 70 — на початку 80-х рр. XVI ст. нижче порогів Дніпра, на великому й неприступному острові Томаківка виникла перша Січ Великого Лугу — Томаківська. Її називали Запорозькою Січчю, а козаків — січовиками, або запорожцями. Це була самовладна військова організація, створена козаками-воїнами. За підрахунками дослідників, на Томаківській Січі перебувало близько 5 тис. козаків. Усього ж українське козацтво за часів першої Січі налічувало щонайменше 10 тис. осіб.

У 1593 р. Томаківську Січ зруйнували татарські війська. Після цього козаки переселилися на острів Базавлук і заснували Базавлуцьку Січ — другу за часом створення Січ.

Запорозька Січ. Макет-реконструкція. Художник А. Левкін. 1977 р.

Опишіть вигляд Запорозької Січі.

Запорозька Січ — військово-адміністративна організація українського козацтва, яка існувала за порогами Дніпра в другій половині ХVІ ст. — 1775 р.

Томаківська Січ — найбільш рання з відомих Січей запорозького козацтва на острові Томаківка на Дніпрі.

Базавлуцька Січ — військово-адміністративний осередок запорозького козацтва в 1593—1638 рр. на острові Базавлук на Дніпрі.

У Західній Європі до Тридцятилітньої війни (1618—1648 рр.) піхотинці-стрільці вважалися допоміжними військовими частинами. При цьому європейські піхотинці поділялися на тих, хто володів вогнепальною і холодною зброєю. В українських козаків такого поділу не було. Вогнепальна зброя застосовувалася як основний тип озброєння. Під час перезаряджання вогнепальної зброї стрільців прикривали козаки-стрільці.

Рухомий табір із возів. Малюнок ХVІ—ХVІІ ст. (фрагмент)

Чайка — безпалубний човен запорозьких козаків XVI—XVIII ст. завдовжки близько 18 м у вигляді видовбаної колоди, по бортах обшитої дошками.

Мала козацька чайка. Сучасна реконструкція

Опишіть особливості устрою козацької чайки.

2. Військове мистецтво українських козаків. Козаки розробили ефективне та своєрідне військове мистецтво, що допомагало їм перемагати на суходолі й морі. Основу козацького війська становила піхота, озброєна ручною вогнепальною зброєю. Для збільшення швидкострільності в бою козаки шикувалися кількома шеренгами. Козаки першої шеренги вели вогонь, а на задніх шеренгах їх прикривали та перезаряджали зброю. Велика увага приділялася артилерії, вогонь якої підтримував у бою дії піхоти. Перевагу віддавали легким гарматам завдяки їхній маневреності в бою.

Легка кіннота використовувалася українськими козаками як допоміжне військо для розвідки, переслідування, заманювання в пастку, рейдів у тили противника тощо.

У козаків існували декілька видів тактики ведення бою:

  • лава — наступ на противника півколом;
  • галас — козаки йшли в бій у довільному порядку, змішувалися з противником, і кожен запорожець виявляв у бою особисту військову майстерність;
  • табір — військо рухалося похідним строєм у вигляді рухомої фортеці з кількох рядів возів, скріплених між собою ланцюгами. Із возів козаки обстрілювали противника з гармат і рушниць. До бою піхота виходила з табору, а потім поверталася під захист пересувних укріплень;
  • самообкопування — засіб індивідуального захисту козаків від обстрілу під час бою.

Козаки здійснювали також рейди в глиб території противника, раптово захоплювали фортеці, влаштовували засідки, нападали вночі тощо. Існували вартова служба й служба розвідки. Спеціальні підрозділи несли варту в Степу, де пролягали татарські шляхи, і в разі небезпеки давали сигнал за допомогою димової системи сповіщення. Козаки збирали інформацію про противника в його володіннях за допомогою розвідників і за їхніми повідомленнями складали плани походів.

Високого рівня досягло козацьке мистецтво ведення морського бою. Козацький флот складався із чайок — легких маневрених човнів, які мали два керма (кормове й носове), рухалися як на веслах, так і за допомогою вітрила. Великі чайки вміщували 50—70 козаків, озброєних рушницями й шаблями, та були оснащені чотирма-шістьма невеликими гарматами.

3. Утворення реєстрового козацтва. Перетворення українського козацтва на помітний чинник суспільного життя, необхідність захисту південного кордону та ведення воєнних кампаній проти сусідніх держав сприяли появі реєстрового козацтва. У 1524 р. влада вперше спробувала залучити козаків до державної служби. Польський король і великий князь литовський Жигмунт I доручив набрати 1—2 тис. козаків для захисту південного прикордоння. Проте через відсутність коштів цей проект не було здійснено.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVI ст.

  • Висловіть аргументоване судження про те, як поява реєстрового козацтва вплинула на тогочасне українське суспільство.

У 1572 р. за дорученням польського короля Жигмунта II Августа на державну службу прийняли та вписали до спеціального списку — реєстру — 300 козаків. Реєстрові козаки, як їх почали називати, отримали особливі групові права й привілеї: вилучалися з підпорядкування місцевої влади, звільнялися від сплати податків й отримували право на власне судочинство. За ними закріплювалося право на землеволодіння, а у Трахтемирівському монастирі влаштовувався козацький шпиталь. Це сприяло тому, що поступово козацтво виділилося з-поміж інших верств населення й почало перетворюватися на окремий суспільний стан.

Подальші заходи з визнання українського козацтва як окремого стану в 1578 р. здійснив польський король Стефан Баторій. Він погодився прийняти на державну службу 600 козаків, визначивши їхні права й обов’язки у спеціальній «Постанові щодо низовців».

Реєстрове козацтво — частина українського козацтва, залучена владою Речі Посполитої до військової служби й записана до списків (реєстрів).

Військо козаків-реєстровців дістало назву «Його Королівської Милості Запорозьке Військо». Як символ незалежності від державного війська козаки отримали в 1585 р. від Стефана Баторія власні клейноди — корогву (прапор), бунчук, булаву, печатку та литаври.

Наданням прав і привілеїв реєстровцям уряд намагався розколоти козацтво, перешкодити зростанню його кількості й підпорядкувати владі. Відтоді визнавалося лише реєстрове козацтво, а проти не вписаних до реєстру вели нещадну боротьбу. Проте ця політика виявилася невдалою. Фактично з реєстрових і нереєстрових козаків сформувалася одна організація — Військо Запорозьке. Козаки спільно виступали в морські походи, боролися за розширення козацьких прав і захищали права православних.

Козацькі клейноди — військові знаки українського козацтва та символи влади його старшини.

Військо Запорозьке — 1) військово-політична організація українського козацтва із центром у Запорозькій Січі; 2) Українська козацька держава, що виникла в роки Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.; 3) назва реєстрового війська в Речі Посполитій та Українській козацькій державі.

Працюємо з хронологією

1572 р. — створення реєстрового козацтва.

1593 р. — утворення Базавлуцької Січі.

Чи погоджуєтесь ви з тим, що... Чому?

  • Із появою Томаківської Січі окреслилася організаційно стійка форма військово-політичного об’єднання українських козаків, яка отримала назву Запорозька Січ.
  • Військове мистецтво запорозьких козаків становило сукупність специфічних видів тактики ведення бою, характерних Війську Запорозькому.
  • У результаті утворення владою Речі Посполитої реєстрового козацтва українських козаків фактично визнали новим станом суспільства на українських землях.

Запитання та завдання

Козак-бунчужний. Художник Ю. Брандт. ХІХ ст.

Яку інформацію про козака-бунчужного можна отримати за наведеною картиною? Скористайтеся планом-схемою для роботи з візуальними джерелами в електронному додатку.

1. Перевірте свої знання за допомогою навчальної гри «Аукціон». Правила гри. На аукціоні можна «придбати» бали за свої знання як розрахункову одиницю. Для цього необхідно двома-трьома реченнями охарактеризувати події та явища. Кожна правильна відповідь дає 1 бал. Характеристики не можна повторювати.

2. Як виникла Запорозька Січ? 3. Назвіть особливості військового мистецтва українських козаків. 4. Укажіть особливості процесу утворення реєстрового козацтва.

5. Покажіть на карті (с. 53) місце розташування Запорозької Січі в XVI—XVII ст., дотримуючись при цьому хронологічної послідовності. 6. Напишіть статтю до інтернет-енциклопедії «Вікіпедія» за темою «Українські козаки: історія і сучасність».

7. Робота в парах. За додатковими джерелами ознайомтеся з особливостями військової стратегії, тактики й засобів ведення бою козацтва. Обговоріть опрацьовану інформацію та підготуйте лист від імені уповноваженого представника одного з європейських правителів. Опишіть переваги українських козаків у військовій справі й обґрунтуйте доцільність прийняття їх на службу. 8. Колективне обговорення. У чому, на вашу думку, полягає історичне значення виникнення Запорозької Січі та реєстрового козацтва?