Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 20. Протидія порушенню й замовчуванню порушенням прав людини і громадянина

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

 • як протидіяти дискримінації;
 • про причини, прояви та наслідки насильства;
 • про домашнє насильство щодо дитини;
 • про булінг та протидію йому.

ПРИГАДАЙТЕ

 • 1. Які ви знаєте основні права людини?
 • 2. Чим права відрізняються від свобод?
 • 3. У чому полягають головні відмінності прав дитини від прав людини?

1. Види дискримінації.

• Чому дискримінація є небезпечною для людини та суспільства?

Рівність прав усіх людей закріплена в міжнародних документах та Конституціях більшості держав світу. Протилежним до поняття «рівність» є «нерівність», тобто неоднакове ставлення до людей, що належать до певної групи. Таке необґрунтоване обмеження прав і свобод людини називають дискримінацією.

• Розгляньте малюнок і поясніть, як виникає дискримінація.

За формою дискримінація може бути прямою. Це ситуація, коли з особою або групою осіб за їхніми певними ознаками (расовими, національними, тендерними тощо) поводяться менш прихильно. Наприклад, в історії відомий такий вид прямої дискримінації, як сегрегація — відокремлення окремих груп за певними ознаками та подальше обмеження їхніх прав користуватися благами або перебувати там, де є представники іншої групи.

Дискримінація часто призводить до злочинів на ґрунті нетерпимості. Найтяжчим із таких злочинів є геноцид.

Поширеною є і непряма дискримінація — коли правила або вимоги, що передбачають однакове ставлення, на практиці створюють менш сприятливі умови для реалізації прав особою або групою осіб через їхні ознаки. Наприклад, до людей з інвалідністю застосовуються вимоги, як до всіх інших людей. Дискримінацією також є дії, які підбурюють до неї.

Зверніть увагу

Дискримінація буває за такими ознаками:

 • раса;
 • колір шкіри;
 • політичні переконання;
 • релігійні та інші переконання;
 • стать;
 • вік;
 • стан здоров'я;
 • етнічне походження;
 • соціальне походження;
 • громадянство;
 • сімейний стан;
 • майновий стан;
 • місце проживання;
 • мова;
 • інші ознаки, які є невід'ємними, вродженими, не залежать від особи.

Ще однією з форм дискримінації є утиск — коли метою або наслідком дій є приниження людської гідності, створення напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери. Окремим різновидом утиску є сексуальні домагання. Формою дискримінації також є віктимізація — упереджене ставлення до людини, яка скористалася правом і протидіяла дискримінації. Прихованим видом дискримінації є публікація дискримінаційних оголошень, реклами.

Цікаво знати

Розглянемо приклад дискримінації. Жінка середнього віку та громадянка країни, у якій проживає, намагалася знайти роботу, однак отримувала численні відмови ще на етапі подання свого резюме. Пізніше виявилося, що незвичне ім'я, яке дали їй батьки при народженні, здавалося роботодавцям іноземним, а тому вони не бажали брати її на роботу.

У наведеному прикладі роботодавець через незвичне ім'я жінки припускав її інше етнічне походження та/або громадянство й саме з огляду на це відмовив у роботі. Цей різновид дискримінації визначається як дискримінація за припущенням, він стосується всіх ознак і заборонений законом.

2. Протидія дискримінації.

• Як протидіяти дискримінації?

Будь-яка форма дискримінації — це порушення прав людини, із якою необхідно боротися всіма законними способами. Першочерговим є розпізнання дискримінації, її засудження, покарання винних, створення в суспільстві атмосфери несприйняття дискримінації.

У сучасній концепції прав людини застосовують принцип недискримінації, що означає не тільки рівноправне ставлення та відсутність дискримінації, але й створення додаткових умов і середовища, де людина могла б реалізувати свої права. Наприклад, для людей з інвалідністю слід побудувати пандуси, ліфти для доступу у важливі для забезпечення їхніх потреб місця та установи, оскільки в іншому разі вони не можуть реалізувати більшість своїх прав.

Протидією дискримінації є толерантність — терпиме ставлення до думок, що не збігаються з власними позиціями, віруваннями, до критики, до поведінки інших.

Цікаво знати

Людство знало чимало прикладів геноциду. Поява цього терміна пов'язано з масовим знищенням єврейського населення Європи нацистським режимом у роки Другої світової війни. Ця трагедія отримала назву Голокост. Символом здійснення нацистами Голокосту на території України стали масові страти в Бабиному Яру (Київ). Тут було знищено понад 100 тис. мирних громадян, переважно євреїв. Такі «бабині яри» були в багатьох містах України.

Центральний монумент меморіального простору Бабин Яр

Словник

Геноцид (у перекладі — «рід», «плем'я» та «вбиваю») — цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення або цілих народів із національних, етнічних, расових, релігійних або корисливих причин.

Толерантність — моральна якість, що проявляється в повазі інтересів, почуттів, звичок інших людей.

Просуванню ідей соціальної рівності, вихованню позитивного ставлення до всіх людей без винятку сприяє інклюзивний підхід. Він забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для людей з особливими освітніми потребами.

Словник

Інклюзія — політика і процес, що передбачає збільшення ступеня участі та отримання більших можливостей у соціальному житті й навчанні для всіх людей незалежно від фізіологічних або психологічних особливостей.

Інклюзія проголошує цінність людини незалежно від її здібностей і досягнень, ураховує думки, почуття й потреби людини, визначає її можливості та сприяє рівному доступу та залученню в життя суспільства. Інклюзія наголошує, що не всі є однаковими, але всі є рівноцінними.

Поясніть за схемою поняття «інклюзія».

3. Жорстоке поводження з дитиною, насильство.

• Чим жорстоке поводження відрізняється від насильства?

Ще одним порушенням прав дитини є жорстоке поводження з дитиною. Це будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною, зокрема домашнього насильства, а також будь-які незаконні угоди щодо дитини, зокрема вербування, переміщення, переховування, передача або утримання дитини, вчинені з метою експлуатації шляхом обману, шантажу або уразливого стану дитини.

Словник

Насильство — умисний фізичний або психологічний вплив однієї особи на іншу проти її волі, що спричиняє цій особі фізичну, моральну, майнову шкоду або містить у собі загрозу заподіяння зазначеної шкоди зі злочинною метою. Такий вплив на особу здійснюється певними умисними діяннями. Особа, яка вчиняє насильницькі діяння, усвідомлює їх характер, передбачає наслідки цих діянь і бажає або свідомо допускає їх настання.

Жорстоке поводження з погляду порушення прав дітей можна розглядати як:

 • ігнорування потреб дітей, порушення їхніх прав;
 • відсутність догляду за ними (або незадовільний догляд);
 • ізоляція дитини, бойкот (у дитячому колективі);
 • відсутність проявів батьківської любові, доброти, чуйності;
 • безвідповідальність щодо дітей;
 • бездіяльність батьків щодо дитини в скрутній ситуації;
 • насильство;
 • брутальність, глузування, неповага до гідности, особистості дитини;
 • ставлення до дитини, яке не враховує її вік: дитина просто не в змозі виконати те, що вимагають від неї батьки;
 • нехтування дитиною;
 • ошукування дитини.

Жорстоке поводження з дітьми може бути як одномоментним, так і тривалим; як свідомим, так і неусвідомленим із боку дорослих, батьків, вихователів та інших дітей. Жорстоке поводження й ставлення можуть призвести до загибелі дитини, її емоційної або психологічної травми.

Цікаво знати

Українському народу довелося пережити геноцид у часи Голодомору 1932-1933 рр. Жертвами цього злочину стали мільйони людей.

Плакат, присвячений річниці Голодомору

4. Булінг та протидія йому.

Чому булінг є небезпечним?

Одним із поширених видів насильства є булінг (цькування). Проте не кожен конфлікт, що іноді виникає у школі, є булінгом.

Основні відмінності булінгу від сварки або іншого конфлікту між дітьми:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • злий намір, коли метою дій кривдника є умисне заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, бажання підпорядкувати потерпілого своїм інтересам та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого;
 • відсутність рівноваги сил — кривдник має більшу фізичну силу, вищий соціальний статус, стан здоров’я, кращу адаптованість до відносин у суспільстві, колективі тощо;
 • відсутність розкаяння у кривдника.

Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення відновити справедливість; боротьба за владу; потреба підпорядкування лідерові, нейтралізації суперника, самоствердження тощо.

Булінг проявляється в таких формах: вербальний, фізичний, соціальний, а також кіберзалякування.

Найпоширенішими формами булінгу є:

 • словесні образи, глузування, погрози;
 • образливі жести або дії;
 • залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій, щоб змусити жертву щось зробити або не зробити;
 • ігнорування, відмова від спілкування, виключення з гри, бойкот;
 • вимагання грошей, їжі, речей, умисне пошкодження особистого майна жертви;
 • фізичне насильство (удари, щипки, штовхання, підніжки, викручування рук, будь-які інші дії, які завдають біль і навіть тілесні ушкодження);
 • кібербулінг (приниження за допомогою мобільних телефонів та інтернету: СМС-повідомлення, електронні листи, образливі коментарі в чатах, образливі меми, карикатури, розміщення відповідних стікерпаків у соціальних мережах тощо), поширення чуток і пліток. Жертвами кібербулінгу в школі часто стають не тільки учні або учениці, але й учителі.

Зверніть увагу

Жорстоке поводження — поняття, ширше за насильство, оскільки воно не завжди умисне, свідоме, може не зачіпати права і свободи дітей, але може не задовольняти при цьому потреби й інтереси дітей, бути вираженим у грубій формі.

Словник

Булінг (від англ. bully — «хуліган», «задирака», «грубіян», to bully — «задиратися», «знущатися») — утиск, дискримінація, цькування, а також тривалий процес свідомого фізичного або психологічного жорстокого ставлення з боку однієї особи або окремої групи до іншої або інших.

Висміювання та пліткування є одним із проявів булінгу

• Розгляньте ілюстрації. Яку ситуацію в них показано? Як ви вважаєте, чому це відносять до різновидів булінгу?

Чи погоджуєтесь ви з тим, що...

• Усі люди мають однакові права та рівні перед законом, незважаючи на вік, стать, колір шкіри, національність, політичні та релігійні переконання, соціальний, майновий стан тощо.

• Необґрунтоване обмеження прав і свобод людини називають дискримінацією.

• Дискримінація часто призводить до злочинів на ґрунті нетерпимості. Найтяжчий із таких злочинів — геноцид.

• Із дискримінацією необхідно боротися всіма законними способами. Першочерговим є її розпізнання, засудження, покарання винних, створення в суспільстві атмосфери її несприйняття.

• Формою протидії дискримінації є толерантність. Вона забезпечує гармонію в суспільстві. А інклюзія сприяє сприйняттю людського різноманіття.

• Найтяжчим порушенням прав людини є жорстоке поводження з дитиною. Воно може відбуватися у вигляді насильства.

• Одним із поширених видів насильства є булінг.

Що ілюструє наведений плакат?

Запитання і завдання

1. Чому в сучасній концепції прав людини застосовують принцип недискримінації?

2. У яких сферах життя, на вашу думку, найчастіше проявляється дискримінація?

3. Робота в парах. Обговоріть і продовжте речення.

Щоб бути толерантним(-ою), слід:

 • 1) усвідомлювати, що всі люди різні;
 • 2) навчитися сприймати людей такими, як вони є, не намагатися змінити те, що нам у них не подобається;
 • 3) цінувати кожну людину як особистість, поважати її думки, почуття, переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими;
 • 4) зберігати власну гідність і за будь-яких обставин залишатися собою; ...

4. Чим зумовлена необхідність толерантності в наш час?

5. Продовжте речення. Інклюзія — це прояв...

6. Чим відрізняються між собою жорстоке поводження та насильство?

7. Що таке булінг? Як можна розпізнати, що та чи інша ситуація є булінгом? За якими проявами ви це визначили?

8. Хто може потерпати від булінгу?

9. Робота в малих групах. За допомогою схеми обговоріть і визначте, хто є сторонами булінгу і які між ними взаємовідносини.

10. Які існують види булінгу?

11. Які можуть бути наслідки булінгу для дитини?

12. Колективне обговорення. Які ви можете дати рекомендації щодо того, як уникнути або протидіяти булінгу в школі?

Зверніть увагу

Адміністративна відповідальність за булінг учасника освітнього процесу визначається статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

• Якщо вік порушника 16 років і більше: штраф від 50 до 200 мінімумів доходів громадян (від 850 до 3400 грн).

• Якщо вік порушника до 16 років, відповідальність несуть його батьки або особи, які їх замінюють, а саме: штраф від 50 до 200 мінімумів доходів громадян (від 850 до 3400 грн); громадські роботи.

Плакат, що пояснює порядок дій у разі ситуації булінгуПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.