Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 17. Географічний та історичний простір

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

  • як географічний простір впливає на розвиток історії;
  • що таке історичний простір;
  • у чому полягає різниця між фізичними та історичними картами;
  • які науки допомагають вивчати походження назв держав, територій, міст, сіл, народів тощо;
  • які історико-етнографічні регіони існують у сучасній Україні.

ПРИГАДАЙТЕ

  • 1. Як географічне положення, клімат, доступ до природних ресурсів впливають на спосіб життя та світогляд людей?
  • 2. Чим характеризується історичний час?

1. Історія та географія.

Як особливості географічного положення України впливали на історію України?

Значну допомогу у вивченні історії надає географія. Це наука, яка вивчає природу Землі, складові її оболонки, територіальну організацію населення та його господарську діяльність.

Як ви вже знаєте, будь-яка історична подія відбувалася в певний час і в певному просторі. Якщо хронологія дозволяє встановити, коли це сталося, то історична карта — де саме. Історичні карти створюють на основі географічних.

Словник

Карта — умовно зменшене загальне зображення земної поверхні або її частин.

Історична карта — карта, що відображає події, які відбувалися на певній території на різних етапах її історичного розвитку.

На уроках із предмета «Я досліджую світ» ви вже ознайомилися з географічними картами, зокрема із фізичною картою. На них різними кольорами позначають височини, низовини, водний простір тощо. Фізична карта відображає частину географічного простору, середовища, де відбуваються природні процеси й живуть люди.

Географічне положення України може розповісти багато цікавого. Наприклад, для яких занять населення найбільш придатні її землі, із якими регіонами світу пов’язана її доля тощо.

Кордони України не мають значних природних перешкод, які б заважали зв’язкам із навколишнім світом, сусідніми народами. Україна — наче місток між Європою та Азією. Із Центральною і Західною Європою українські землі з’єднані перевалами Карпат, сухопутними шляхами й річками.

Фізична карта України

Зі сходу до України підступає великий Євразійський степ, який простягається через весь континент. Із давніх часів степом проходили великі торговельні шляхи, що з’єднували Китай та Індію з Європою.

Український степ

Надзвичайно важливе значення в господарському житті українських земель мали Чорне та Азовське моря, оскільки тут сходилися всі сухопутні й водні шляхи. Хто володів цим узбережжям, особливо Кримом, той і був господарем регіону.

Сусідство з кочівниками, що панували в степовій частині України, ускладнювало ведення господарства для осілих землеробів лісостепової зони України. Протистояння між кочовим і землеробським населенням протягом декількох тисячоліть визначало хід історії на українських землях.

Природні зони на території України

2. Історична карта.

• Які особливості має історична карта?

Історична карта має суттєві відмінності від фізичної. Зокрема, це різниця у значенні й змісті кольорів. Так, на фізичній карті кольорами позначають природні умови певної місцевості, а на історичній — території держав у різні часи, місця розселення народів тощо. Також історична карта показує, як розвивалися певні історичні події — виникали держави, змінювалися їхні території, пересувалися війська, переселялися народи тощо.

Український лісостеп

Історичну карту потрібно навчитися «читати». Інформація на ній подається за допомогою умовних позначень, зміст яких розкрито в легенді карти. Також історична карта може містити деякі ілюстрації, які створюють зоровий образ подій та явищ минулого. Історичні карти розрізняють:

  • за охопленням території — світу, материків, держав;
  • за змістом — оглядові, узагальнювальні, тематичні;
  • за масштабом — великомасштабні, середньомасштабні, дрібномасштабні.

Словник

Легенда карти — перелік умовних позначень до карти. Він містить коротке текстове пояснення того, що зображено на карті.

Отже, історичні карти відрізняються за розміром та обсягом поданої на них інформації.

Одним із видів навчальних історичних карт є контурна карта, на якій відображена лише частина інформації. Іншу треба нанести самостійно відповідно до завдань, що пропонуються.

Контурна карта

Цікаво знати

Перша збірка карт мала назву «Атлас географії античного світу». Вона була укладена в 1579 р. фламандським картографом Абрахамом Ортеліусом. Це був перший у світі географічний атлас.

Абрахам Ортеліус

Цікаво знати

Герефордська карта світу датована приблизно 1300 р. Вона зберігається у Великій Британії. У центрі карти розташоване священне місто Єрусалим, а невелике коло, зображене вгорі, — біблійний Рай. На карті також позначено Азовське море та річка Дніпро (ліва частина карти). Червоне море позначено червоним.

Герефордська карта світу. Близько 1300 р.

Чи погоджуєтесь ви з тим, що...

• Значну допомогу у вивченні історії надає географія.

• Історичні карти створюють на основі географічних.

• Історична карта показує, як розвивалися певні історичні події — виникали держави, змінювалися їхні території, пересувалися війська, переселялися народи тощо.

• Географічне розташування України зумовило протистояння між кочівниками й землеробами, що протягом декількох тисячоліть визначало хід історії на українських землях.

Запитання і завдання

1. Колективне обговорення. Як природне середовище впливає на поведінку людей?

2. Яка наука вивчає природне середовище?

3. Яким заняттям людей сприяють природне середовище та географічне положення України?

4. Робота в парах. Обговоріть і визначте спільні й відмінні риси історичної та географічної карт.

5. Що позначають на історичній карті? Що означає колір на історичних картах?

6. Що таке легенда історичної карти? Для чого вона потрібна?

7. Робота в малих групах. Обговоріть і поясніть на прикладі, про що може повідомити історична карта.

8. Які види історичних карт ви знаєте?

9. Що зображують на історичній карті?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.