Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення за розділом IV. Історія як наука і навчальний предмет. Історичне мислення

Запитання і завдання

1. Конкурс на знання термінів і понять. Для перемоги в ньому наведіть найбільшу кількість правильних визначень.

Орієнтовний перелік термінів і понять: гуманітарні науки, історичний факт, історична подія, привід до історичної події, історичний процес, історичне явище, історичне мислення, причинно-наслідкові зв'язки, історичний образ, історичне дослідження.

2. Робота в малих групах. Навчальна гра «Головне—неголовне». Командам надається історичний текст, у якому вони мають визначити головні й неголовні факти. Перемагає команда, яка найшвидше виконає цю роботу правильно.

Текст для опрацювання

Утворення Запорозької Січі

Період кінця XV — XVIII ст. називають Козацькою добою в історії України.

Формування козацтва як окремого стану суспільства відбувалося тривалий час. Спочатку козакування було способом життя. Ще здавна мешканці лісостепу йшли на південь, до багатих на природні ресурси степів. Там влітку вони займалися мисливством (заготовлювали м’ясо й хутро) і рибальством, а взимку поверталися додому. У ті часи степ був небезпечним місцем, тому уходники (як їх називали) збиралися разом у ватаги. Вони володіли зброєю, щоб захистити себе в разі небезпеки, а жили з того, що змогли заготувати в степу й продати. Пізніше, у XV ст., таких вільних людей почали називати козаками. Із середини XVI ст. козаки почали зводити в степу укріплені поселення — січі. Так козаки, просуваючись до узбережжя Чорного моря, опанували значні степові простори. У 1556 р. під керівництвом князя Дмитра Вишневецького (серед козаків мав прізвисько Байда і був їхнім гетьманом — провідником, полководцем) було створено єдиний осередок козаків. Місце для нього підібрали так, щоб сюди не можна було дістатися та зруйнувати. Тому перша відома Січ розміщувалася на острові Хортиця посеред Дніпра, нижче його порогів. Її почали називати Запорозькою Січчю. Вона не збереглася до наших днів.

Козаки в степу. Художник С. Васильківський. 1890 р.

Січові козаки. Сучасна реконструкція

3. Навчальна гра «Так чи ні?». Дайте короткі відповіді на запитання.

1) Історія є складовою гуманітарних наук.

Так чи ні?

2) Знання історії сприяє формуванню патріотичних почуттів.

Так чи ні?

3) Принцип історизму дозволяє з’ясувати історичну правду.

Так чи ні?

4) Основний метод будь-якого наукового дослідження — це експеримент.

Так чи ні?

5) Історія — це перш за все інтерпретація подій, що відбулися.

Так чи ні?

6) Першим українським істориком був Нестор Літописець.

Так чи ні?

7) Михайло Грушевський був автором популярних історичних романів.

Так чи ні?

8) Історичний факт — це дійсна, невигадана подія, тобто та, що відбулася насправді.

Так чи ні?

9) Події, явища та процеси — це історичні факти.

Так чи ні?

10) Історичні образи створюють лише художники.

Так чи ні?

11) Історичне мислення — це розумова діяльність людини, спрямована на осмислення минулого, сьогодення та прогнозування майбутнього.

Так чи ні?

12) Привід — підстава (справжня або вигадана) до яких-небудь дій або вчинків.

Так чи ні?

4. Робота в малих групах. Обговоріть наведені проблеми та представте спільні висновки класу: 1) чи всі події мають причини та привід; 2) чи може бути науковий текст цікавим; 3) чи може історія передбачувати майбутнє.

5. Колективне обговорення. Висловіть обґрунтоване пояснення, підтримавши одну з тез: 1) історичний образ не завжди відповідає історичній правді; 2) історичне мислення допомагає орієнтуватися в сучасному житті.

Князь Дмитро Вишневецький. Невідомий художник. XVIII ст.

Замок-«городок» Д. Вишневецького на острові Мала Хортиця. Сучасна реконструкція

Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом IV. Історія як наука і навчальний предмет. Історичне мислення rnk.com.uа/101501