Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Гісем - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ: «Вплив перших середньовічних імперій на європейську історію»

Мета. Визначити вплив перших середньовічних імперій на європейську історію.

Хід роботи

1. Розгляньте карту і визначте.

A) Які регіони світу охопили своїм впливом три найбільші держави Раннього Середньовіччя (Візантійська імперія, імперія Карла Великого, Арабський халіфат)?

Б) Які регіони були перетином їхніх інтересів (впливу)?

B) Яка з імперій проіснувала найдовше?

2. Дайте відповіді на запитання.

А) Чи можна вважати конфлікт між імперіями релігійним? Свою думку обґрунтуйте.

Б) Які архітектурні пам’ятки можна вважати символом: Візантійської імперії, імперії Карла Великого, Арабського халіфату?

3. Обговоріть у групах.

Як вплинули три великі держави раннього Середньовіччя на подальший розвиток...?

А) релігії

Б) державотворення

В) соціальних відносин

4. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.