Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Гісем - Нова програма

Узагальнення за темою «Перші середньовічні держави»

Запитання та завдання на узагальнення за темою «Народження середньовічного світу. Особливості його розвитку»

1. Чому лімес не став серйозною перешкодою для проникнення варварів у межі Римської імперії?

2. Чому палацовий переворот 476 р. вважається кінцем Західної Римської імперії?

3. Поясніть, чому в Італії остготи і римляни не об’єдналися в один народ, а франки і ґалло-римське населення досить швидко об’єдналися між собою.

4. Хлодвіг тривалий час відмовлявся прийняти християнство, незважаючи на всі вмовляння дружини-християнки. Як ви вважаєте, які аргументи «за» й «проти» щодо прийняття християнства були в Хлодвіга?

5. Складіть хронологічну таблицю основних подій з історії Франкського королівства та імперії Карпа Великого.

6. Поясніть значення понять і термінів: «Велике переселення народів», «міграція», «варварські королівства», «халіфат, «арабський світ», «іслам», «Коран», «василевс», «імперія, «арабески», «іконоборство».

7. Складіть історичний портрет одного з визначних історичних діячів: Хлодвіга, Карпа Великого, Мухаммеда, Юстиніана І, Василія II Болгаробійця.

8. Чи був Верденський поділ імперії Карпа Великого закономірним явищем?

9. Завдяки чому франки та візантійці зупинили арабські завоювання?

10. Незабаром після смерті Юстиніана І Візантія втратила більшість із того, що було ним завойовано. Поміркуйте, що завадило візантійцям відновити Римську імперію в колишніх її межах?

11. Розшифруйте образний вислів сучасного англійського історика Н. Дейвіса: «Візантійська імперія, відновлена після вигнання латинських імператорів, скидалася на тінь власної тіні».

12. На прикладі життя Мухаммеда поясніть суть вислову «немає пророка у своїй вітчизні».

13. Чим можна пояснити швидке поширення ісламу серед арабів та підкорених ними народів?

14. Порівняйте арабські завоювання з навалою варварів на Римську імперію. Чого в них більше: подібного чи відмінного?

15. Чи правильно називати мусульманську культуру арабською? Свою думку обґрунтуйте.

16. Чому каліграфія стала одним із головних мистецтв мусульман?

17. Чому долі Західної Європи й Візантії були протилежно різними: перша тільки набирала сили, друга — хилилася до занепаду?

18. Виконайте завдання за історичною картою:

Покажіть варварські королівства, що утворилися на теренах Західної Римської імперії; території, що захопили франки після їх переселення за межі Рейну.

Визначте, на території яких сучасних країн розташовувалася імперія Карпа Великого.

Укажіть межі поділу імперії Карпа Великого.

Окресліть межі арабських завоювань.

Обведіть кордони Візантійської імперії у час її найбільшого розширення.

Які народи претендували на спадщину Візантії?