Підручник з Географії. 9 клас. Гілецький - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 44. Аутсорсинг. Аутсорсинг інформаційних технологій

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ

1. Що ви знаєте про інформаційні технології?

2. Якими програмами ви користуєтеся на своєму персональному комп'ютері?

1. Аутсорсинг та його переваги

Аутсорсинг (від англ. outsourcing) — це передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Розрізняють виробничий аутсорсинг, коли частина виробничих функцій передається сторонній організації (наприклад рекламні агентства, які використовують виробничі потужності друкарні). Аутсорсинг бізнес-процесів полягає в тому, що компанія передає бізнес-процеси, які не є основним видом її діяльності, у відання сторонньої компанії (класичний приклад — аутсорсинг бухгалтерських послуг). Існує також інформаційно-технологічний, або IT-аутсорсинг, коли інформаційні системи компанії передаються на обслуговування організаціям, які займаються технічною підтримкою та програмним забезпеченням. Саме IT-аутсорсинг є найбільш поширеним.

Головне завдання аутсорсингу — винести за межі бізнесу непрофільні й вузькоспеціалізовані напрямки діяльності. Розглянемо очевидні переваги аутсорсингу.

• З економічної точки зору залучення аутсорсера дозволяє фірмі значно знизити витрати, адже компанії не доведеться утримувати додаткову структуру й розширювати штат. Також деякі інші постійні витрати можуть знизитися або трансформуватися у змінні, що залежатимуть від потреб фірми в конкретний період часу.

• Із точки зору реалізації стратегічних завдань аутсорсинг дає можливість сконцентрувати ресурси на основному виробництві, а також поліпшити операційний контроль. Крім того, полегшується процес упровадження нових технологічних або управлінських операцій.

• Із технологічного боку аутсорсинг відкриває доступ до більш високих технологій. Якщо в штаті немає необхідних фахівців, їх можна залучити за програмою аутсорсингу. Якість обслуговування в разі залучення аутсорсера значно зростає, оскільки стороння компанія зобов’язується контролювати якість робіт, що надаються за контрактом.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

Прабатьком виробничого аутсорсингу можна назвати Генрі Форда. Він одним із перших зрозумів, що жодна фірма не може бути самодостатньою. Голова автомобільної компанії прагнув особисто контролювати всі етапи виробництва, але незабаром зіткнувся з непомірними витратами, що йшли на обслуговування всіх напрямків діяльності компанії. Тоді він і звернувся по допомогу до незалежних компаній, які взяли на себе частину завдань. Зараз компанія «Форд» самостійно виробляє тільки 30 % комплектуючих, інше виробництво передано на аутсорсинг.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

У цілому аутсорсинг є вигідною операцією для багатьох компаній, які не мають достатньо ресурсів для тотального контролю всіх етапів і процесів виробництва. Це підтверджує і світова статистика. Американська асоціація менеджменту провела опитування 600 фірм. Виявилося, що 20 % із них уже передали на аутсорсинг деякі фінансові операції, а 80 % — адміністративні функції.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

В останні десятиліття зростають як доходи IT-сектору, так і кількість фахівців, які працюють у ньому. Активну еміграцію професіоналів у США та Європу (за останні два роки Україну залишили до 9000 IT-спеціалістів) компенсує приплив молодих фахівців і світчерів — тих, хто вирішив змінити колишню професію на спеціальність програміста, дизайнера або розробника програмного забезпечення. За підсумками 2015 р. у країні налічувалося близько 90—100 тис. осіб, зайнятих в IT-сфері. Це один із найвищих показників у Європі, але навіть незважаючи на це, в Україні бракує таких фахівців.

До недоліків аутсорсингу можна віднести такі:

• неможливість абсолютної захищеності від витоку важливої інформації, що становить комерційну таємницю замовника послуг;

• вартість аутсорсингу досить часто може бути вищою за вартість виконання замовлення внутрішніми працівниками;

• загроза банкрутства аутсорсингової компанії.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

За даними рейтингу Tholons, у 2014 р. Київ посів 55 місце в сотні регіонів — постачальників аутсорсингових послуг, а Львів — 96 місце. Проте вже у 2015 р. дослідники виключили українські міста з рейтингу взагалі, зважаючи на політичну та економічну нестабільність у країні. Це значно похитнуло позиції України на ринку глобального аутсорсингу.

2. Аутсорсинг інформаційних технологій (IT-аутсорсинг)

ІТ-аутсорсинг — це передача спеціалізованій компанії повністю або частково функцій, які пов’язані з інформаційними технологіями, а саме:

• повне сервісно-технічне обслуговування IT-інфраструктури (обчислювальної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки тощо);

• проектування та розробка автоматизованих бізнес-систем із подальшим постійним удосконаленням та обслуговуванням (наприклад упровадження інформаційних баз даних, систем управління та обліку, новітніх технологій в IT-інфраструктуру);

• створення, обслуговування та підтримка веб-серверів;

• управління інформаційними системами.

ІТ-аутсорсинг можна поділити на три типи: професійний (аутсорсер має спеціалістів вищого професійного рівня, ніж наявні в компанії-замовника); виробничо-технологічний (аутсорсер має необхідні потужності, як апаратні, так і професійні); фінансово-адміністративний (аутсорсер може керувати деякими проектами для прискорення їх виконання та зниження собівартості).

Популярність аутсорсингу пов’язана з тим, що в аутсорсера працюють фахівці з різними спеціалізаціями й, відповідно, проблема в будь-якій IT-сфері буде вирішена спільними зусиллями швидко та якісно. На сьогоднішній день в Україні це найбільш розвинена сфера порівняно з іншими сегментами економіки. За різними оцінками, у нашій державі налічується до 4000 ІТ-компаній. 85 % із них — це малі та середні фірми з кількістю персоналу до 80 осіб.

Основна частина компаній розташована у великих містах України — Києві (44,9 %), Харкові (18,7 %), Львові (9,3 %), Дніпрі (8,2 %) та Одесі (5,5 %).

Серед сервісів, які сьогодні більшою мірою надає український аутсорсинг, лідирує веб-розробка (процес створення веб-сайтів або веб-додатків). За нею йдуть дизайн, верстка та створення мобільних додатків.

Понад 80 % усіх аутсорсингових ІТ-компаній України працюють на зовнішні ринки. Більшість клієнтів компаній виходять на українських розробників із Європи (67,7 %) та Північної Америки й Австралії (56,7 %).

У 2015 р. серед українських ІТ-компаній простежувалася тенденція, пов’язана з підвищенням рівня складності створюваних IT-проектів. Це сприяло підвищенню кваліфікації фахівців і зростанню їхнього професіоналізму.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

У Мексиці діє програма державної підтримки аутсорсингових компаній. Країна має намір до 2020 р. вийти на третє місце у світі за рівнем IT-аутсорсингу. Значних успіхів у цій сфері досягли країни Балтії, Бразилія, Румунія. У деяких пострадянських країнах уже кілька років працює особливий пільговий податковий режим для ІТ-компаній. У Румунії існує нульова ставка прибуткового податку для працівників сфери розробки програмного забезпечення.

Мал. 1. Головний офіс компанії «Майкрософт» у Редмонді, штат Вашингтон (США).

3. Країни-лідери на світовому ринку програмування та аутсорсингу

У наш час обсяги продажу програмного забезпечення у світі щорічно зростають майже на 5 %. Найбільшим постачальником цього продукту є Microsoft (мал. 1). Друге місце в рейтингу з 2013 р. посіла компанія Oracle, обігнавши при цьому IT-гіганта IBM. Усі три компанії представляють США. До п’ятірки лідерів із продажів також увійшли німецька корпорація SAP та американська компанія з виробництва програмного забезпечення у сфері інформаційної безпеки, зокрема антивірусів, Symantec.

Із 2010 р. лідером постачання аутсорсингових послуг залишається Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Більшість світового обсягу виробничого та IT-аутсорсингу тут забезпечують Індія, Китай, В’єтнам, Філіппіни, Малайзія тощо.

У Європі до розвинених центрів постачання аутсорсингових послуг належали лише два міста — Дублін і Краків. У той самий час збільшилася кількість центрів постачання аутсорсингових послуг у Центральній та Північній Америці в таких країнах, як Коста-Рика, Бразилія, Чилі, Аргентина, Уругвай, Колумбія, Перу. Це свідчить про економічний розвиток цих регіонів та їхнє прагнення посісти належне місце в міжнародному поділі праці.

На сьогодні країною-лідером із постачання аутсорсингових послуг залишається Індія, яка налічує 13 міст — аутсорсингових центрів. До країн, що мають щонайменше три такі міста, належать також Філіппіни, Китай, Польща, Росія, Велика Британія, Бразилія, Колумбія, Мексика, США та ПАР.

У найближчих сусідів України — країн Східної Європи — провідними осередками аутсорсингу є Польща, Чехія, Угорщина, Росія. Також до ринку глобального аутсорсингу активно прагнуть увійти Румунія, Словаччина, Болгарія, Естонія, Словенія, Сербія.

Серед міст Східної Європи за рейтингом постачальника аутсорсингових послуг лідирують Краків та Прага. Впливовими аутсорсинговими центрами протягом останніх років залишаються Брно, Варшава, Бухарест, Санкт-Петербург; Будапешт, Бухарест, Братислава та Вроцлав дещо втратили свої позиції.

Зростання IT-ринку в країнах Європи та Північної Америки відбувається середніми темпами — 4,4 та 6 % відповідно, у Японії — 2,3 %. У цей самий час у країнах Центральної та Східної Європи ринок зростає на 7—12 %, а в країнах БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай) — на 15—20 %.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

Термін «комп'ютерне піратство» означає порушення авторських прав на програмне забезпечення. У буквальному значенні поняття «авторське право» означає «право створення копій». Усі види комп'ютерного піратства завдають шкоди не тільки виробникам програмних продуктів, а й IT-індустрії в цілому. Загалом існує обернене співвідношення між рівнем комп'ютерного піратства та величиною IT-сектору за часткою від ВВП. Так, наприклад, країни з рівнем піратства менш ніж 30 % (Велика Британія, Нова Зеландія та Фінляндія) відрізняються великим IT-сектором, що складає в кожній із країн більше ніж 3,5 % ВВП. Водночас у країнах із рівнем піратства вище 85 % цей сектор складає менш ніж 1,5 % ВВП.

ЗАКРІПЛЮЄМО ЗНАННЯ

1. Поясніть суть аутсорсингових інформаційних технологій. 2. Назвіть переваги аутсорсингу. 3. Назвіть країни-лідери на світовому ринку програмування та аутсорсингу.

ЗАСТОСОВУЄМО ЗНАННЯ, ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО

1. На контурну карту світу нанесіть країни-лідери світового ринку програмування та аутсорсингу. 2. Порівняйте переваги та недоліки кожного з основних типів офшорних центрів. Результати подайте у вигляді таблиці.