Підручник з Географії. 9 клас. Гілецький - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Географії. 9 клас. Гілецький - Нова програма

Шкільний курс географії 9 класу «Україна і світове господарство» продовжує вивчення цієї складної та водночас цікавої науки. Цього року ви опануєте знання з економічної географії, дізнаєтеся про те, як у світі взаємопов’язані господарство та природа. Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вивчати й досліджувати економіку нашої держави в системі світового господарства. Він складається із п’яти розділів, які охоплюють по декілька тем. Зміст кожної з них зазвичай розкривається у двох-п’яти параграфах. Параграф розрахований на вивчення здебільшого за один, рідше — за два уроки.

Вступ

Розділ I. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§ 1. Національна економіка та економічний розвиток

§ 2. Секторальна модель економіки та суспільна організація виробництва

§ 3. Чинники розміщення та форми просторової організації національної економіки

Тема 2. Світове господарство

§ 4. Спеціалізація території та світове господарство

§ 5. Типи економічних систем та типізація країн світу

§ 6. Багаторівневість світового господарства та його просторова структура

§ 7. Сучасні тенденції розвитку світового господарства

§ 8. Глобалізація та економічна інтеграція у функціонуванні міжнародної економіки

Розділ II. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське господарство

§ 9. Сучасне сільське господарство у світі

§ 10. Складові сільського господарства. Вплив природних чинників на аграрне виробництво

§ 11. Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь та географія вирощування основних культур

§ 12. Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України

§ 13. Сільське господарство світу та його просторова організація

Тема 2. Лісове господарство

§ 14. Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні

Тема 3. Добувна промисловість

§ 15. Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Забезпеченість країн мінеральними ресурсами

§ 16. Видобування паливних мінеральних ресурсів у світі та в Україні

§ 17. Видобування металічних руд у світі та в Україні

§ 18. Видобування мінеральної нерудної сировини в країнах світу

Розділ III. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

§ 19. Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс

§ 20. Електроенергетика України

§ 21. Електроенергетика світу та окремих країн

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 22. Сучасне металургійне виробництво та чинники його розміщення

§ 23. Металургійне виробництво в Україні

§ 24. Металургійне виробництво світу та окремих країн

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

§ 25. Значення, особливості та чинники розміщення хімічного виробництва

§ 26. Хімічне виробництво в Україні та світі

§ 27. Виробництво деревини й паперу в Україні та світі

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

§ 28. Машинобудування в сучасному світі

§ 29. Машинобудування в Україні

§ 30. Машинобудування світу, регіонів, країн

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

§ 31. Особливості текстильного, швейного, шкіряного та взуттєвого виробництва в Україні

§ 32. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

§ 33. Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні

§ 34. Виробництво продуктів харчування у світі та окремих країнах

Розділ IV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

§ 35. Транспорт, його види та роль у національній і світовій економіці

§ 36. Транспорт України. Міжнародні транспортні коридори на території України

§ 37. Транспорт світу. Міжнародні транспортні коридори

Тема 2. Торгівля

§ 38. Торгівля, її форми та показники. Торгівля в Україні

§ 39. Світовий ринок товарів і послуг. Напрямки зовнішньоторговельних зв’язків та міжнародні організації

Тема 3. Туризм

§ 40. Туризм як складова національної економіки, його види та чинники розвитку. Туризм в Україні

§ 41. Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

§ 42. Роль науки й освіти в суспільстві. Найвідоміші центри науки та охорони здоров’я в Україні й світі

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування

§ 43. Фінансові послуги у світі та Україні

§ 44. Аутсорсинг. Аутсорсинг інформаційних технологій

Розділ V. Глобальні проблеми людства

Тема. Глобальні проблеми людства

§ 45. Глобальні проблеми людства та причини їх виникнення

§ 46. Демографічна та продовольча проблеми. Подолання відсталості країн, що розвиваються. Сталий розвиток

Словник понять і термінів