Підручник з Географії. 9 клас. Гілецький - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 32. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ

1. Які чинники найбільше впливають на розміщення підприємств із виробництва тканин, одягу та взуття?

2. Із якої сировини виробляють найбільше тканин у світі?

3. Які країни є найбільшими виробниками одягу та взуття?

1. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин

Текстильне, швейне, шкіряно-взуттєве виробництва були провідними на ранніх етапах промислового розвитку сучасних постіндустріальних та індустріальних країн. Зараз вони там майже втратили свою перспективу. Причиною цього є жорстка конкуренція з боку країн, що розвиваються, оскільки у виробництві товарів широкого вжитку вирішальну роль відіграє дешевизна робочої сили, а не рівень розвитку технологій.

Під впливом чинника дешевої робочої сили трудомісткі виробництва в останні десятиліття все більше переміщувалися в країни, що розвиваються (40 % виробництва бавовняних тканин, 45 % — взуття). Причому виробництва, які потребують великої кількості робочих рук, переміщуються з нових індустріальних країн, де робоча сила помітно дорожчає, у бідніші країни Південної і Південно-Східної Азії та Китай, де робоча сила — одна з найдешевших. Тому Китай зараз став найбільшим виробником бавовняних (30 % світового виробництва) та вовняних тканин. Наступні місця за часткою в загальному обсязі світового виробництва тканин із бавовни належать Індії (10 %), США, Японії, Тайваню.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

Світова текстильна промисловість за рік споживає 45 млн т основної сировини: близько 50 % припадає на синтетичні та штучні волокна, решта — натуральні (45 % — бавовна, 4—5 % — вовна, шовк тощо). Щороку у світі виробляється понад 100 млрд м2 тканин.

Бавовняна промисловість упродовж тривалого часу була й залишається головним напрямком текстильного виробництва світу. За нею раніше слідували вовняна, лляна й переробка штучних волокон. На сьогодні у світовому виробництві тканин значно зросла частка хімічних волокон, зменшилася частка бавовни, вовни та особливо льону. Тому сучасна структура текстильної промисловості виглядає так: бавовняна — 67 %, виробництво хімічних волокон — 20 %, вовняна — 10 %, лляна — 1,6 %, інші — 1,4 %.

Найбільші виробники тканин із хімічних волокон — США, Індія, Японія, Китай, Південна Корея, Тайвань; вовняних тканин — Китай, Італія, Японія, США, Індія. Головними експортерами тканин із хімічних волокон є Південна Корея, Тайвань, Японія.

У виробництві дорогих шовкових тканин за абсолютного лідерства США (понад 50 %) значну частку (понад 40 %) виробляють азіатські країни, передусім Китай, Індія та Японія. Лідерами у виробництві лляних тканин є Росія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Велика Британія.

Головним регіоном текстильної промисловості у світі стала Азія, де зараз виробляється майже 70 % загального обсягу тканин. Найбільшими експортерами продукції текстильної промисловості за підсумками 2014 р. були Китай (35,6 %), Індія (5,8 %), а також США, Туреччина, Південна Корея, Тайвань, Пакистан (по 3—5 % кожна).

2. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери одягу і взуття

Щодо швейної промисловості, то в другій половині 1990-х рр. виникла тенденція до переміщення окремих виробництв із країн, що розвиваються, у постіндустріальні країни. Вона була зумовлена прагненням розширення виробництва особливо модних виробів поблизу ринків збуту. Тут зосереджені виробництва й інших дорогих товарів (75 % виробів із хутра, близько 70 % ювелірних виробів), які вимагають висококваліфікованих робітників та використання досить складної техніки. Проте найбільшими виробниками й експортерами готового одягу залишаються Китай (мал. 1), Індія, Південна Корея, Тайвань, Колумбія.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

Туреччина є одним із провідних виробників джинсових тканин, які в основному експортуються в європейські країни. Тканина для джинсів, крім бавовняних ниток, ще містить синтетичні еластичні нитки.

Мал. 1. На швейному підприємстві в Китаї.

Сучасна взуттєва промисловість характеризується різноманітністю сировини, яку застосовують у виробництві. Крім натуральної шкіри, усе ширше використовується значно дешевша синтетична сировина. Дороге шкіряне взуття сьогодні становить менше 1/3 світового ринку.

Із 2013 р. світовий ринок взуттєвої продукції щороку зростає більш ніж на 6 %. До 84 % усього світового виробництва взуття зосереджено в Азії, але споживається в цих країнах лише близько 45 %. Основні поставки взуття здійснюються до Європи та Північної Америки.

Основним виробником взуття на світовому ринку є Китай (58 %). Крім нього, з-поміж азіатських країн виділяються Індія та В’єтнам. Італія є лідером із виробництва взуття серед європейських країн.

Найбільшим постачальником взуття на світовий ринок із середини 2000-х рр. є Китай. Друге місце у світі за експортом взуття зберігає за собою Італія — головний експортер модного, дорогого взуття. Третє місце в цьому рейтингу з 2011 р. належить В’єтнаму. Великими експортерами взуття також виступають Гонконг, Німеччина, Бельгія, Індонезія та Нідерланди.

ЗАКРІПЛЮЄМО ЗНАННЯ

1. Які загальні зміни відбулися у виробництві тканин у країнах різних типів та з різних регіонів? 2. Як змінилася структура світового виробництва різних тканин? Які країни є їх найбільшими виробниками? 3. Які держави є найбільшими експортерами тканин на світовий ринок? 4. Як в останні десятиліття змінилася територіальна організація швейного виробництва? 5. Які держави є найбільшими виробниками та експортерами одягу? 6. Які держави є найбільшими виробниками та експортерами взуття?

ЗАСТОСОВУЄМО ЗНАННЯ, ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО

1. Використовуючи додаткову літературу, знайдіть інформацію про найвідоміші фірми, які виробляють якісне взуття. 2*. Щороку у світі виробляють приблизно 65 млрд м2 бавовняних тканин та тканин, у яких бавовняні волокна змішані з хімічними. Визначте питому вагу у світовому виробництві цих тканин Індії, якщо вона щороку виробляє їх близько 17 млрд м2.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

Китай є світовим лідером виробництва шкіряного взуття. Частка Китаю у світовому обсязі виробництва цієї продукції становить понад 40 %. Частка шкіряного взуття в загальному обсязі експорту всіх видів китайського взуття складає 10 %. Мексика посідає друге місце у світовому виробництві шкіряного взуття в натуральному вираженні. Її частка в загальному обсязі світового виробництва — 6,3 %. Третім за величиною світовим виробником шкіряного взуття є Італія, чия частка у світовому обсязі виробництва цієї продукції складає 5,4 %. Частка шкіряного взуття в загальному обсязі італійського експорту всіх видів взуття становить 61 %.