Підручник з Географії. 9 клас. Гілецький - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 27. Виробництво деревини й паперу в Україні та світі

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ

1. Які природні ресурси є сировиною для виробництва паперу?

2. Як називається вид господарської діяльності, який постачає сировину для виробництва паперу?

3. Як Україна забезпечена лісовими ресурсами?

4. Як розподілені лісові ресурси світу?

1. Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств

Сировинною базою для виробництва деревини й паперу є лісове господарство, яке входить до первинного сектору економіки. Деревообробна промисловість об’єднує виробництва з механічного та хіміко-механічного оброблення й перероблення деревини.

У складі деревообробної промисловості діють лісопильні підприємства, виробництва будівельних деталей і плит на деревній основі, фанерне виробництво, дерев’яної тари, меблеве, лісохімічне (мал. 1). Основними видами продукції цих підприємств є пиломатеріали, деревні плити, заготовки та готові деталі для автомобіле-, вагоно-, суднобудування. Також важливе значення мають деревні будівельні матеріали та конструкції, столярні вироби, дерев’яна тара, меблі, спортивний інвентар, численні товари широкого споживання.

Виробництва, які здійснюють хімічну переробку деревини, відносять до лісохімічної промисловості. Її основною продукцією є деревне вугілля, оцтова кислота, метиловий спирт, каніфоль тощо.

Хоча науково-технічний прогрес створює умови та можливості для економічно доцільної заміни деревини в деяких традиційних сферах її застосування, за сучасних умов практично жодне виробництво не може обійтися без застосування деревини. Продукцію лісової та деревообробної промисловості використовують у будівництві, гірничодобувній і хімічній промисловості, машинобудуванні, сільському господарстві, сфері послуг (особливо папір). Важливе значення вона має і в забезпеченні безпосередніх потреб населення (меблі, зошити, сірники тощо).

Виробництво пиломатеріалів (розпилювання деревини на дошки, бруси) розвинене переважно в районах лісозаготівель. Чинник сировини є визначальним і для розміщення підприємств із виробництва деревостружкових (мал. 2) і деревоволокнистих плит, фанери, що дає змогу комплексно використовувати відходи на лісокомбінатах.

Меблеве виробництво та виготовлення деталей для житлового й промислового будівництва в минулому орієнтувалися значною мірою на споживача, а тому розміщувалися у великих містах. Із використанням сучасних комп’ютерних технологій у виробництві меблевих деталей сировинний чинник розміщення підприємств став знову визначальним, особливо для виготовлення меблів із деревостружкових плит.

Мал. 1. Складові виробництва деревини й паперу.

Мал. 2. Цех підприємства з виробництва деревостружкових плит.

Мал. 3. Папір, виготовлений на целюлозно-паперовому підприємстві.

Виробництвом паперу займається целюлозно-паперова промисловість. Так її називають тому, що основною сировиною для виробництва паперу зараз є целюлоза — природна волокниста речовина, яка в найбільшій кількості міститься в деревині, волокнах бавовни, льону та інших рослин. Отримують целюлозу методом варіння подрібненої деревини на целюлозних заводах, що часто входять до складу комбінатів, які з целюлози виробляють папір. Розміщуються ці підприємства під впливом таких чинників, як близькість сировини, води, виробників електроенергії. Це зумовлено технологічними особливостями процесу виробництва, оскільки для виготовлення однієї тонни целюлози необхідно 350 м3 води і 5 м3 деревини та 2000 кВт • год електроенергії.

2. Виробництво деревини й паперу в Україні

Лісозаготівля й деревообробка зародилися на наших землях за часів України-Русі. Виробництво паперу виникло в Україні в XVII ст. Найбільше підприємств целюлозно-паперової промисловості було збудовано у XVIII—XIX ст. (напередодні Першої світової війни діяли 43 паперові фабрики). Лісохімічна промисловість бере початок у нашій країні з кінця XIX — початку XX ст. Нові підприємства потребували все більше сировини, і тому швидкими темпами розвивалася лісозаготівля. На початку 1950-х рр. вона набула таких темпів, що виникла загроза повного винищення лісів України.

За часткою зайнятих (менше 5 %) і вартістю продукції (менше 3 %) лісова й деревообробна промисловість сьогодні не належать до провідних у національному господарстві України. Значною мірою це пов’язано з обмеженою сировинною базою. Тому деревину, папір, целюлозу Україна змушена імпортувати з інших країн.

В Україні виділяють два великі лісозаготівельні райони — Поліський та Карпатський, де й здійснюються найбільш інтенсивні лісозаготівлі, розміщені малі й великі лісопильні підприємства.

Меблеві підприємства зосереджені значною мірою у великих містах — Києві, Харкові, Львові, Одесі, Луганську, Дніпрі, Донецьку та ін. Найбільшими центрами виробництва меблів у лісопромислових районах є Житомир, Ужгород, Мукачеве. Багато меблевих підприємств розташовано в невеликих містах Карпат і Полісся.

У структурі виробництва паперу в Україні переважає виробництво тарного картону (54,4 %), а частка газетного паперу — менше 1 %. При цьому потреби національної економіки в картонно-паперовій продукції забезпечуються лише на третину власними виробниками, а решта імпортується. У вітчизняній целюлозно-паперовій промисловості діють 42 підприємства, які виробляють папір та картон. Серед найбільших із них такі акціонерні товариства, як Київський картонно-паперовий комбінат (Обухів) (мал. 3), Рубіжанський картонно-паперовий комбінат, Корюківська фабрика технічних паперів (Чернігівська обл.) (мал. 4), Дніпропетровська паперова фабрика, Малинська паперова фабрика (Житомирська обл.). Більшість великих целюлозно-паперових підприємств України працюють уже понад 100 років, і лише чотири збудовані після 1960 р. Отже, технічний стан підприємств целюлозно-паперової промисловості характеризується значним зносом обладнання, що підтримується переважно за рахунок відновлювального ремонту й модернізації.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

Один із перших в Україні масштабних проектів застосування лісових ресурсів пов'язаний із будівництвом у Львові оперного театру. Для зміцнення його фундаменту, що зводився на болотистих землях, наприкінці 1830-х рр. у ґрунт було вбито 16 тис. дубових паль.

Мал. 4. Корюківська фабрика технічних паперів.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

Середньосвітове споживання паперу й картону в розрахунку на одну особу за рік нині становить понад 52 кг, у Європі — 250 кг, у США — 365 кг, а в Україні — лише 32 кг. За цим показником Україна посідає одне з останніх місць у Європі.

Існуючі в Україні потужності підприємств із виробництва паперу й картону зорієнтовані переважно на переробку макулатури та імпортованої целюлози.

Важливими напрямками підвищення ефективності діяльності лісовиробничого комплексу є передусім раціональне використання власних лісових ресурсів, розширення сировинної бази виробництва паперу за рахунок використання відходів сільськогосподарського виробництва, макулатури.

3. Найбільші у світі країни — виробники деревини та паперу

Виробництво та міжнародна торгівля обробленою деревиною в останні роки у світі розвивається досить динамічно. Найбільшими виробниками пиломатеріалів на сьогодні є США, Канада, Росія, Швеція, Фінляндія. Найбільшим експортером цієї продукції є Канада, на яку припадає майже 23 % світового експорту. Швеція є найбільшим світовим експортером хвойних пиломатеріалів. Зростанню обсягів експорту сприяє постійне збільшення світового споживання пиломатеріалів у різних секторах економіки, а також підвищення значущості деревини як натурального, екологічно чистого універсального матеріалу.

Основними імпортерами пиломатеріалів є країни Азії (Китай і Японія), Північної Африки та Близького Сходу. При цьому досить велика частка міжнародної торгівлі пиломатеріалами припадає на торгівлю між європейськими країнами та між Канадою та США.

Серед провідних виробників меблів — Китай, США, Італія, Німеччина, Японія, Канада, Велика Британія і Франція. Лідерами за експортом меблів є Китай, Німеччина, Італія, Польща, США, Мексика, В’єтнам, Канада, Чехія, Нідерланди. При цьому на Китай в останні роки припадає близько 38 % світового експорту меблів.

Найбільшими експортерами картону й паперу за підсумками 2013 р. були високорозвинені країни: Німеччина (13 %), США (11 %), Швеція (9 %), Фінляндія (9 %), Канада (8 %). За експортом пиломатеріалів лідерами у світі є Канада (23 %), Росія (17 %), Швеція (9 %).

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

Беззаперечним лідером із розробки та впровадження наукових досягнень у виробництво картонно-паперової продукції є Швеція. Так, шведська компанія Innventia АВ запустила в місті Стокгольмі перший у світі завод із виробництва наноцелюлози (матеріалу, який виготовляється з волокон деревини). Її цупкість у 5 разів перевищує міцність сталі.

ЗАКРІПЛЮЄМО ЗНАННЯ

1. Які виробництва зайняті лісорозведенням, лісозаготівлею та переробкою деревини? 2. Якими є основні напрямки використання продукції деревообробної промисловості? 3. Які чинники найбільше впливають на розміщення окремих підприємств лісовиробничого комплексу? 4. Як розвивалися лісозаготівля й деревообробка в Україні? 5. Де на сьогодні в Україні розміщені найбільші підприємства з виробництва деревини й паперу? 6. Які держави є на сьогодні найбільшими у світі виробниками деревини та паперу?

ЗАСТОСОВУЄМО ЗНАННЯ, ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО

1. Позначте на контурній карті найбільші центри целюлозно-паперової промисловості України. 2. Відвідайте найближчі меблеві магазини та дізнайтеся, де розміщені виробники меблів, які там продаються.