Природничі науки. 1 частина. 11 клас. Гільберг

У здоровому тілі…

Що таке здоров’я?

Поняття «здоров’я» спочатку пов’язували лише з фізичним станом людини. Сучасне уявлення про здоров’я спирається на знання, яких набуває людство завдяки розвитку таких наук, як біологія, фізіологія, імунологія, психологія, хімія, фізика тощо. Розвиток суспільства й успіхи наук зумовили те, що поняття «здоров’я» набуло нового змісту. До поняття «здоров’я» додали моральний, інтелектуальний, емоційний, соціальний та інші складники, що разом утворюють єдиний комплекс здоров’я людини (мал. 12.1).

Мал. 12.1. Здоров’я і його складники

Розгляньмо й проаналізуймо різні тлумачення терміна «здоров’я». Яке з них найближче за сприйняттям вам?

Уважають, що здоров’я — це нормальний стан організму, якому властиві оптимальна саморегуляція, повна узгодженість за функціонування всіх органів та систем, рівновага між організмом і зовнішнім середовищем, немає хворобливих проявів. Тому основною ознакою здоров’я є здатність до значної пристосованості організму до впливів різноманітних чинників зовнішнього середовища. Завдяки цьому здоровий організм може витримувати значні фізичні та психічні навантаження, не тільки пристосовуючись до дії екстремальних факторів зовнішнього середовища, а й повноцінно функціонувати в цих умовах. Здоров’я розглядають і як здатність організму активно та повноцінно пристосовуватися до змін оточення. Говорять, що здоров’я — це здатність організму перебувати в рівновазі з оточенням.

Багато хто з учених розглядає здоров’я як форму життєдіяльності організму, яка забезпечує йому необхідну якість життя й максимально можливу за таких умов його тривалість. Здоров’я людини у цьому разі розглядають як сукупність можливостей людини. Завдаючи шкоди своєму здоров’ю, людина відмовляється від певних життєвих перспектив.

Зрозуміло, що здоров’я — це похідне від численних впливів на організм, зокрема природно-кліматичних, соціальних, виробничих, побутових, психологічних чинників, способу життя тощо. Тому вважають, що здоров’я — це функціональний стан організму людини, який забезпечує тривалість життя, фізичну й розумову працездатність, достатньо високий рівень самопочуття, а також відтворення здорового потомства.

Стан здоров’я не є чимось статичним. Це динамічний процес, а отже, стан здоров’я може поліпшуватися або погіршуватися. Кожна людина — це відкрита динамічна система, тому є широкий діапазон поняття «здоров’я» — від абсолютного здоров’я до граничних з хворобою станів.