Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

§ 19. Повітряні маси, що впливають на територію України

Пригадайте: 1. Що таке атмосферна циркуляція? Як вона впливає на формування клімату? 2. Поясніть залежність властивостей повітряної маси від характеру підстильної поверхні.

Властивості повітряних мас. Тропосфера неоднорідна за температурою, вологістю та прозорістю. У її межах утворюються різні повітряні маси, які відрізняються властивостями. Кожна з повітряних мас займає значний простір над материками й океанами. Атмосферна циркуляція сприяє їх переміщенню.

Над Україною формуються або надходять з інших широт три типи повітряних мас: помірні, тропічні й арктичні. Кожен тип поділяють на підтипи — морський і континентальний (табл. 6).

Арктичне повітря відрізняється від помірного низькою температурою, меншою абсолютною вологістю і значною прозорістю. Тропічне повітря має вищу за помірне температуру, континентальне — сухе й запилене, морське — насичене вологою. Повітряні маси рухаються як одне ціле в одній з течій загальної циркуляції атмосфери. Переміщуючись із місця свого формування в райони з іншими умовами, вони трансформуються, тобто змінюють свої властивості.

Таблиця 6

Повітряні маси, їх вплив на характер погоди в Україні

Центри високого чи низького тиску

Повітряні маси

Особливості погоди

Осінньо-зимовий період

Ісландський мінімум

Помірні морські, арктичні морські

Похмура, помірно м’яка, з опадами

Азійський та Арктичний максимуми

Арктичні континентальні

Ясна, суха, морозна

Весняно-літній період

Азорський максимум

Тропічні морські та континентальні

Ясна, суха, жарка

Ісландський мінімум

Помірні морські

Похмура, прохолодна, із значною кількістю опадів

Арктичний максимум

Арктичні та помірні континентальні

Ясна, суха, прохолодна

Дискусійний клуб

Досвідчені городники не висаджують розсаду теплолюбних культур на початку травня, хоча денна температура вже в квітні сягає +20 °С. Як ви вважаєте, чому?

Атмосферні фронти. Між повітряними масами, що мають різні властивості, існують межі, або поверхні розділення, які називають атмосферними фронтами, а лінії їх перетину із земною поверхнею — лініями фронтів.

Фронтальна поверхня завжди нахилена до земної поверхні в бік холодного повітря, оскільки воно важче. Ширина фронтальної поверхні в приземному шарі коливається від кількох до десятків кілометрів, а довжина становить сотні й тисячі кілометрів.

Водночас із рухом повітряних мас рухаються атмосферні фронти (мал. 45). Залежно від того, яка з повітряних мас активніша, фронти бувають теплими й холодними. Атмосферний фронт називають теплим, якщо тепла повітряна маса активніша за холодну. Рухаючись швидше, тепле повітря наповзає на холодне й у процесі підняття охолоджується, утворюючи систему фронтальних хмар: унизу шарувато-дощові, вище — шаруваті, а ще вище — перисті (мал. 46). Проходження теплого фронту зумовлює тривалу мряку.

Холодний фронт рухається в бік теплого повітря і приносить із собою похолодання. Холодне повітря, рухаючись швидше за тепле, занурюється під нього й виштовхує тепле повітря вгору. На лінії фронту утворюються купчасто-дощові хмари (мал. 47). Переміщення холодного фронту супроводжують влітку зливи й грози, узимку — хуртовини.

Мал. 45. Атмосферні фронти

Мал. 46. Дощ дрібний

Мал. 47. Дощ грозовий

Над територією України переміщуються два фронти: арктичний (між арктичними й помірними масами) та помірний (між помірними й тропічними масами). Вони викликають нестійку погоду з опадами.

Циклони й антициклони. Лінії фронтів зазвичай звивисті. Вигини фронту на північ обумовлені «язиками» теплого повітря, на південь — «язиками» холодного повітря. Коли лінії фронту з’єднуються у вигинах, утворюються циклони й антициклони.

Циклон — повітряна маса у вигляді атмосферного вихору з низьким тиском у центрі (мал. 48). Циклони виникають на лінії помірного фронту, де «язики» теплого повітря вклинюються в холодні повітряні маси. Чи навпаки — холодне повітря оточує область теплого повітря. У такому разі тиск буде менший у центрі й більший на периферії. Тому вітер дме в напрямку від периферії до центру, відхиляючись проти годинникової стрілки в Північній півкулі і за годинниковою стрілкою — у Південній. Циклони охоплюють велику територію (до 3000 км у діаметрі) і рухаються зі швидкістю 30-45 км/год. Циклон «живе» 5-7 днів, а потім лінії холодного й теплого фронтів з’єднуються. Тепле повітря піднімається вгору, конденсується та утворює опади. На територію України циклони приходять з Атлантичного океану. Найчастіше вони спостерігаються з листопада до березня, найрідше — наприкінці весни.

Мал. 48. Циклон

Мал. 49. Антициклон

Антициклон — вихороподібний рух повітря з високим атмосферним тиском у центрі (мал. 49). Повітря рухається від центру до периферії за годинниковою стрілкою у Північній півкулі. За кожним циклоном з такою ж швидкістю обов’язково рухається антициклон. Дія антициклону триває від кількох днів до кількох тижнів. В умовах антициклону погода ясна й безвітряна.

Протягом року на території України утворюється в середньому 45 циклонів і 35 антициклонів. Тривалість антициклону довша, тому для України пересічна річна кількість днів із циклонами менша, ніж з антициклонами (відповідно 130 і 235).

Висновки

  • На клімат України впливає надходження помірних, арктичних і тропічних повітряних мас з Атлантичного океану, Арктики, Азії.
  • Між повітряними масами, що відрізняються температурою і вологістю, утворюються атмосферні фронти.
  • Характер атмосферної циркуляції над Україною визначає часта зміна циклонів та антициклонів.

Основні терміни й поняття

Антициклон — вихороподібний рух повітря з високим атмосферним тиском у центрі.

Атмосферний фронт — межа, або поверхня розділення, між повітряними масами, що мають різні властивості.

Повітряна маса — великий об’єм повітря тропосфери з певними властивостями й температурою, вологістю, запиленістю.

Циклон — повітряна маса у вигляді атмосферного вихору з низьким тиском у центрі.

Запитання та завдання

  • 1. Які типи повітряних мас переміщуються над територією України? Як при цьому змінюється погода?
  • 2. Чому повітряні маси помірних широт мають різні властивості як улітку, так і взимку? Чим пояснюються різкі зміни погоди навесні?
  • 3. За якими ознаками розпізнають циклон та антициклон?
  • 4. Що таке атмосферний фронт? Які основні фронти встановлюються над територією України?
  • 5. Якими природними явищами супроводжується надходження теплого й холодного атмосферних фронтів?