Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Розділ III. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

Ви дізнаєтеся про:

 • розмаїття рельєфу території України;
 • багатство корисних копалин країни;
 • особливості природних умов території нашої країни в різні геологічні ери;
 • взаємопов’язаність рельєфу з тектонічними структурами, корисними копалинами, геологічною будовою території.

Ви навчитеся:

 • показувати на карті низовини, височини, гори, вершини, тектонічні структури, басейни й родовища корисних копалин;
 • наводити приклади корисних копалин і їхнього використання;
 • формулювати визначення понять;
 • визначати вік гірських порід за геологічною картою;
 • порівнювати особливості природних умов території в різні геологічні ери;
 • пояснювати вплив дніпровського зледеніння, накопичення лесу, неотектонічних рухів на формування рельєфу;
 • установлювати взаємозв’язок між рельєфом і тектонічними структурами, корисними копалинами, геологічною будовою території;
 • оцінювати вплив людської діяльності на рельєф, наслідки видобування корисних копалин і стан охорони надр.

§ 12. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин

Пригадайте: 1. Що таке рельєф? 2. Які форми рельєфу Землі? 3. Які форми поверхні поширені на території України?

Рельєф земної поверхні вивчає наука геоморфологія (від грецьк. geo — земля та morphe - форма). Складовою частиною цієї науки є орографія (від грецьк. oros — гора та grapho — пишу), яка вивчає розташування форм рельєфу, їх висоту, протяжність, характер схилів тощо. На підстав і даних орографії складають фізичні карти.

Форми земної поверхні. З попередніх курсів географії ви вже знаєте, що рельєф — це сукупність нерівностей земної поверхні. За розміром форми рельєфу поділяють на планетарні (найбільші), основні (великі) та дрібні. До планетарних форм рельєфу Землі належать материки й западини океанів, які сформувалися під впливом внутрішніх сил Землі. У їх межах виокремлюють основні форми рельєфу (на суходолі це рівнини й гори, які виникли завдяки дії не тільки внутрішніх, а й зовнішніх сил). Основні форми рельєфу планети показані на фізичній карті. Дрібні форми рельєфу формуються під дією зовнішніх сил Землі. До них належать, зокрема, яри, балки, зсуви, дюни.

Рівнини (низовини, височини, плоскогір’я) та гори формувалися протягом тривалої геологічної історії. Проаналізувавши фізичну карту України, ви помітите, що форми поверхні території України дуже різноманітні. Адже рельєф України неодноразово змінювався і сформувався внаслідок взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів. Територія країни розташована в межах Східноєвропейської рівнини (Східноєвропейська платформа), зони Українських Карпат і Кримських гір (Альпійська сейсмічна зона). На формування поверхні також вплинули новітні (сучасні) тектонічні рухи, давні зледеніння й відкладення лесу, коливання рівня моря, ерозійна робота річок і вітру, господарська діяльність людини.

Рівнини охоплюють 95 % загальної площі України, із них 70 % припадає на низовини й 25 % — на височини. І лише 5 % території країни займають гори, розташовані на крайньому півдні й заході (табл. 3).

Таблиця 3

Основні форми рельєфу України

Рівнини (95 %)

Гори (молоді гірські системи — 5 %)

Низовини (середні висоти від 10 до 200 м — 70%):

• Причорноморська (120-150 м), Куяльницький лиман (5 м)

• Північнокримська (40 м)

• Придніпровська (50-170 м)

• Поліська (150-200 м), Словечансько-Овруцький кряж (315 м)

• Закарпатська (100-120 м)

Височини (середні висоти від 300 до 400 м — 25 %):

• Придніпровська (150-320 м)

• Приазовська (150-300 м), гора Бельмак-Могила (324 м)

• Подільська (150-300 м), гора Камула (471 м)

• Волинська (220-250 м)

• Передкарпатська (300-600 м)

• Хотинська (250-450 м), гора Берда (515 м)

• Донецький кряж (175-300 м), гора Могила-Мечетна (367 м)

• Середньоруська (190-200 м)

Українські Карпати (середні висоти від 1200 до 1600 м — 4%), гора Говерла (2061 м)

Кримські гори (середні висоти від 250 до 1500 м — 1%), гора Роман-Кош (1545 м)

Мал. 26. Гора Говерла

Більша частина території України розташована на південному заході Східноєвропейської рівнини. Середня висота рівнинної частини становить 175 м над рівнем моря, найвища її точка — гора Берда (515 м) на Хотинській височині. Середні висоти тут — 300-400 м. Мінімальні відмітки висоти (10-15 м) зафіксовано на Азово-Чорноморському узбережжі. Гірські хребти Карпат сягають 1500-2000 м. Найвищою точкою України є гора Говерла. (2061 м) в Українських Карпатах (мал. 26).

Низовини України. Западини на платформах виражені в рельєфі низовинами. Найбільші низовини в Україні знаходяться на півночі, сході та півдні. На півночі України простяглася південна частина Поліської низовини. Її рельєф плоско-хвилястий, а подекуди горбкуватий. Так, на заході низовини є Волинське пасмо та Словечансько-Овруцький кряж (315 м) на Житомирщині. Річкові долини тут широкі й багнисті.

На лівобережжі Дніпра розташована Придніпровська низовина. На схід від долини Дніпра знаходиться Полтавська рівнина. Долини річок переважно широкі, з крутим правим берегом і положистим терасованим лівим.

Південь України займає Причорноморська низовина з пересічними висотами 120-150 м. Поверхня низовини плоска, рівнинна. Вона має похил у бік Чорного моря. Для низовини характерна наявність степових блюдець різного розміру.

 • З’ясуйте, що таке степові блюдця і яку роль вони відіграють у рельєфі низовини.

Річкові долини врізані на глибину 50-80 м (на півночі) і 20-30 м (на півдні). Береги річок порізані балками та ярами, вододіли плоскі.

На заході України розташована невелика за площею Закарпатська низовина, яка є частиною Середньодунайської рівнини. Поверхня її плоска. Пересічні висоти становлять 100-120 м.

 • Пригадайте, якими умовними знаками позначають форми земної поверхні на фізичній карті.
 • Знайдіть на карті виділені в тексті географічні об’єкти.
 • За допомогою фізичної карти України визначте, яку висоту над рівнем моря мають названі в тексті низовини.

Височини України. На заході країни знаходяться Волинська та Подільська височини, які мають абсолютні відмітки 320-350 м. У межах Подільської височини виокремлюють такі масиви: Гологори, Кременецькі гори, Розточчя, Опілля, Товтри. Найвища точка Подільської височини — гора Камула (471 м). На території Волинської височини вирізняються Мізоцький кряж, Пелчанські висоти. Височини мають дуже розчленовану поверхню. Глибини ерозійних врізів становлять 50-100 м. З північного заходу до Українських Карпат прилягає Передкарпатська височина (300-600 м) (мал. 27, с. 60).

У центрі країни розташована Придніпровська височина із середніми висотами 200 м. Глибина ерозійного врізу становить 100-150 м. На південному сході країни знаходиться Приазовська височина. Найвища точка височини — гора Бельмак-Могила (324 м). Глибина ерозійного врізу — 150-200 м. На сході України розташована Донецька височина. Її найвищою розчленованою частиною є Донецький кряж (гора Могила-Мечетна — 367 м). У цьому районі густа річкова та яружно-балкова сітка.

Мал. 27. Передкарпатська височина

Мал. 28. Кримські гори

Гірські системи України. Гори в Україні є частиною великого Альпійсько-Гімалайського гірського поясу. На Карпати припадає до 4 %, Кримські гори — приблизно 1 % площі України. Гірський рельєф порівняно плавний, без скелястих піків і льодовиків, із широкими долинами річок, тільки подекуди трапляються стрімкі ущелини. На заході країни знаходиться гірська система Українських Карпат (середня висота — 1200-1600 м). Гірські пасма мають північно-західне простягання. Це середньовисотні гори з круглими вершинами та положисто-хвилястими схилами. Вони складаються з кількох різних за висотою хребтів — Бескиди, Горгани, Покутсько-Буковинські гори, що утворюють Зовнішні Карпати. У центральній частині гірської системи знаходяться Вододільно-Верховинський і Полонинсько-Чорногорський хребти, Рахівські, Гринявські та Чивчинські гори. На південному заході простягається Вулканічний хребет. Двадцять вершин Українських Карпат мають висоту понад 1700 м, шість — долають позначку 2000 м (додаток 3).

На крайньому півдні півострова Крим знаходяться Кримські гори (мал. 28). Це молоді гори, їх пересічні висоти становлять усього 400 м. Гори складаються з трьох паралельних пасом (Зовнішнє, Внутрішнє й Головне), висота яких зростає з півночі на південь. Найвище Головне пасмо має плоскі вершини, укриті гірськими луками — яйлами. Найвища точка Кримських гір — гора Роман-Кош (1545 м).

Фізична карта України. На фізичній карті позначають форми й типи рельєфу суходолу та морського дна. Для цього використовують спеціальні системи умовних знаків. Фізична карта України — це картографічне зображення території України, зокрема форм рельєфу з позначенням найвищих точок, гідрологічної сітки, морів тощо. У легенді фізичної карти вміщено шкалу глибин і висот у метрах. Фізична карта передає загальні характеристики території та акваторії. Якщо на фізичній карті позначені природні й соціально-економічні об’єкти, таку карту називають загальногеографінною.

Карта «Фізична поверхня». Вона відрізняється від фізичної карти способом зображення форм рельєфу. Також на ній позначена більша кількість географічних назв. На карті зображено поверхню території України, яка охоплює на певний момент сукупність усіх природних твердих і рідких її мас. Це ніби «обличчя» території.

Дискусійний клуб

Чи можливі на території України землетруси? Чи є в Україні діючі вулкани?

Висновки

 • За розміром форми рельєфу поділяють на планетарні (найбільші), основні (великі) та дрібні.
 • До основних форм рельєфу належать рівнини й гори.
 • Рельєф України відображає будову земної кори. В Україні переважає рівнинний характер поверхні.
 • Найбільші низовини — Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська.
 • Найбільші височини — Придніпровська, Приазовська, Подільська, Волинська, Передкарпатська, Донецька.
 • В Україні є дві гірські системи — Українські Карпати та Кримські гори.

Основні терміни й поняття

Геоморфологія — наука, яка вивчає форми рельєфу за будовою, походженням, віком та історією розвитку.

Орографія — наука, яка вивчає розташування форм рельєфу, їх висоту, протяжність, характер схилів тощо.

Рельєф — сукупність нерівностей земної поверхні.

Фізична карта — картографічне зображення території України, зокрема форм рельєфу з позначенням найвищих точок, гідрологічної сітки, морів тощо.

Запитання та завдання

 • 1. Охарактеризуйте рельєф України. Наведіть приклади розмаїття рельєфу.
 • 2. Покажіть на карті найбільші височини України. На якій височині знаходиться найвища точка рівнинної частини України?
 • 3. Які гори розташовані в межах України? Яка найвища точка України?
 • 4. Охарактеризуйте рельєф вашої місцевості.
 • 5. Яку роль відіграє рельєф у житті й діяльності людини?
 • 6. Знайдіть у краєзнавчій літературі інформацію про рельєф вашої місцевості.

Це цікаво

Мал. 29. Співучі піски

Це явище — співучі піски — спостерігається в багатьох частинах світу (мал. 29). В Україні також є співучі піски поблизу м. Нікополя, на косі біля річки Лапінки, на одному з рукавів Дніпра. Зазвичай їх «спів» чути після дощу, коли верхній шар піску злипається й утворює крихку кірку. Часом звук буває такий гучний, що його чути за десятки кілометрів.

Готуємося до наступного уроку

Повторіть матеріал про геологічну історію Землі та геологічне літочислення.