Географія. 7 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 40. Дослідження та освоєння материка

Пригадайте: 1. Коли та як були відкриті вивчені вами материки? 2. Де проходить межа між Європою й Азією? Покажіть на карті.

Освоєння материка. Перші відомості про природу материка зафіксовано в працях античних учених Геродота й Птолемея.

Великий шовковий шлях. Наприкінці II ст. до н. е. сформувався Великий шовковий шлях — внутрішньоконтинентальний торговельний маршрут, який з’єднував Китай, Індію, Близький Схід і Європу. Ця розгалужена система караванних шляхів проіснувала понад 1,5 тис. років. Основними товарами, що перевозили цим шляхом, були шовк-сирець і шовкові тканини. Китай експортував порцеляну й чай. Із Близького Сходу та Центральної Азії ішли каравани з шерстяними й бавовняними тканинами, з Південної і Південно-Східної Азії — зі спеціями для консервування продуктів і виготовлення ліків. За східні товари європейці розплачувалися золотом. Великий шовковий шлях слугував каналом для «перевезення» дорогоцінних металів з Європи на Схід.

«Із варяг у греки». У VIII ст. активне проникнення на північ і захід Європи почали нормани. У X ст. вони вже мали відомості про північні райони Атлантики. З XII ст. європейці почали досліджувати нові землі. Шлях «із варяг у греки», який проходив по річках, з’єднав Балтійське та Чорне моря й мав велике значення для розвитку торговельних відносин між країнами материка.

Спочатку нормани використовували шлях для грабіжницьких набігів, пізніше він став важливим торговельним маршрутом між Північною Європою й багатою Візантією.

Географічні знання накопичувалися й завдяки подорожам дипломатів і купців. Слов’янський світ отримав інформацію про Індію завдяки описам мандрівника Афанасія Нікітіна (XV ст.). Він здійснив тривалу торговельну подорож у Персію та Індію. У щоденнику «Ходіння за три моря» А. Нікітін розповів про свої враження.

Епоха великих географічних відкриттів. З XVI ст. розпочалось освоєння Сибіру російськими землепрохідцями. У XVII ст. росіяни дісталися берегів Тихого океану. Унаслідок роботи Великої Північної і Камчатської експедицій були досліджені північні й північно-східні райони материка. На початку XX ст. материк був досліджений майже повністю. У XX ст. особлива увага приділялася вивченню й дослідженням північних островів і важкодоступних районів материка.

Петро Семенов-Тянь-Шанський

Важкодоступні Центральну Азію й прилеглі до неї території почали вивчати порівняно пізно, лише в XIX ст. Навіть далеку Австралію в ті часи знали краще. У дослідженнях цієї території особливо великі заслуги російських мандрівників Петра Семенова-Тянь-Шанського та Миколи Пржевальського.

Дослідження П. Семенова-Тянь-Шанського. Петро Семенов здійснив дві подорожі по Тянь-Шаню. Результати були вражаючі. Він установив кордони Тянь-Шаню — однієї з головних гірських систем Центральної Азії, відкрив Хан-Тенгрі, яка

тривалий час уважалася найвищою вершиною Тянь-Шаню. Дослідивши високогірне озеро Іссик-Куль, П. Семенов довів, що воно безстічне. Уперше були визначені вертикальні пояси в горах Тянь-Шаню. Виявлено, що снігова лінія тут розташована вище, ніж в Альпах.

На визнання наукових досягнень II. Семенов отримав право називатися Тянь-Шанським. Іменем П. Семенова-Тянь-Шанського названі гірські хребти, окремі вершини, льодовик у Центральній Азії.

Дослідження М. Пржевальського. Микола Пржевальський поклав початок усебічному вивченню Центральної Азії. Ним обстежена територія, що за площею майже однакова з Австралією.

Багато труднощів довелося подолати М. Пржевальському та його супутникам — високі гірські хребти та сипучі піски пустель, спеку й сильні морози.

У результаті подорожей мандрівника на карту вперше було нанесено десятки не вивчених раніше гірських хребтів, описано багато пустель, витоки великих азіатських річок Хуанхе та Янцзи.

Учений установив місце розташування й описав природу озера Лобнор, уперше описав нові види тварин, серед них — дикий кінь, дикий азіатський верблюд.

Микола Пржевальський здійснив чотири подорожі в Центральну Азію й зібрав велику колекцію гірських порід і рослин. Усе побачене дослідник описував у своїх працях, де багато уваги приділено місцевому населенню, його побуту й умовам життя.

Учений помер під час своєї п’ятої подорожі в Центральну Азію. В останні хвилини життя він заповів, щоб його поховали на березі озера Іссик-Куль біля підніжжя хребтів Тянь-Шаню.

Микола Пржевальський

Дослідження Центральної Азії у XX ст. продовжив Віктор Обручев, геолог і автор науково-популярних книжок («Земля Санникова» та ін.).

Дослідження та подорожі О. Шмідта. Російський учений Отто Шмідт — один з організаторів освоєння Північного морського шляху. Йому належать дослідження льодовиків Паміру. Він здійснив кілька експедицій на Землю Франца-Йосифа й на Північну Землю. У 1937 р. дослідник організував експедицію на Північний полюс для створення там першої дрейфуючої станції.

Значний внесок у вивчення природи Євразії зробили також П. Козлов, А. Гумбольдт, Ф. Врангель, В. Беринг, К. Арсеньев, С. Дежньов і багато інших географів, дослідників і мандрівників.

Сучасні географічні дослідження Євразії орієнтовані на освоєння її природних ресурсів. Проводяться спостереження, оцінювання й прогноз стану навколишнього середовища у зв’язку з господарською діяльністю людини.

Отто Шмідт

Запитання та завдання

  • 1. Що вам відомо про Великий шовковий шлях і шлях «із варяг у греки»?
  • 2. Чому великі простори Азії тривалий час залишалися недослідженими?
  • 3. У чому полягає внесок П. Семенова-Тянь-Шанського та М. Пржевальського у вивчення Центральної Азії?
  • 4. Дізнайтеся, яка роль у вивченні материка Євразія належить П. Козлову, А. Гумбольдту, Ф. Врангелю, В. Берингу, К. Арсеньєву, С. Дежньову, використовуючи різноманітні джерела інформації. Заповніть таблицю в робочому зошиті.

№ з/п

Прізвище, ім’я

Що досліджували

  • 5. Підготуйте презентацію про вітчизняних дослідників Північного Льодовитого океану, використовуючи інтернет-ресурси. Виступіть із повідомленням перед однокласниками.

Працюємо з картою та атласом

Позначте на контурній карті: Великий шовковий шлях; шлях «із варяг у греки»; Північний морський шлях.

Сторінка дослідника

Дослідіть, як упродовж історії змінювалися мета й об’єкти географічних досліджень. З чим це було пов’язано?

Цікавий факт

Давнім китайцям (II тис. до н. е.) були відомі землі Східної, Центральної та Південно-Східної Азії. Давні індійці досягли Гімалаїв, вели торгівлю з країнами Месопотамії та Індокитаю. Жителі Межиріччя (долини річок Тигру та Євфрату) досліджували й освоїли Месопотамію, узбережжя Перської затоки й Аравійського півострова. Завдяки фінікійцям, які населяли східний берег Середземного моря, західні цивілізації отримали уявлення про існування частин світу — Азії та Європи.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.