Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Любі шестикласники та шестикласниці!

У цьому навчальному році ви будете вивчати новий предмет - географію. З географічними об’єктами та явищами ви вже частково ознайомилися в інтегрованих курсах «Пізнаємо природу», «Довкілля» або «Природничі науки». Вони об’єднували всі природничі науки: географію, біологію, фізику, хімію, астрономію та екологію.

Цього року пропонуємо вам поринути в дивовижний світ географії - науки, що вивчає нашу планету Земля. Як і багато дослідників природи в минулому, ви здолаєте великий, часом нелегкий шлях. Проте ми переконані, що вас не лякають труднощі. Наша подорож буде надзвичайно цікавою та корисною, адже відкривати для себе Землю - це вже справжня пригода.

Вивчаючи географію, ви пересвідчитесь, наскільки різноманітними й цікавими є явища природи. Більше дізнаєтеся про загадкові й дивовижні об’єкти неживої природи; навчитеся спостерігати, досліджувати, моделювати, реалізовувати власні проєкти, шукати шляхи розв’язання екологічних проблем, пізнавати особливості та взаємозв’язки в природі, розуміти її закони, раціонально поводитися в довкіллі, любити навколишній світ.

Підручник буде вам надійним помічником на шляху до географічних знань і відкриттів. Для зручності користування матеріал поділено на розділи, теми та параграфи. Кожний з параграфів містить інформацію про різні географічні об’єкти, процеси та явища. Щоб зручніше було користуватися матеріалами підручника, вам допоможуть орієнтири - умовні позначення.

Умовні позначення звертають вашу увагу на головні моменти, види діяльності до кожної теми, виконання різних видів завдань та проведення досліджень.

Працюючи з підручником, уважно читайте текст та аналізуйте його. Звертайте увагу на виділені слова. Якщо певна тема вас зацікавила і ви хочете дізнатися більше, скористайтеся QR-кодом або покликанням на електронний додаток. Там ви знайдете цікаву додаткову інформацію, опис різноманітних досліджень, які можна самостійно провести вдома.

Текст підручника супроводжують кольорові світлини, малюнки, інфографіка, карти, картосхеми, які несуть важливу географічну інформацію. Уважно розгляньте їх, прочитайте і проаналізуйте. Вони допоможуть вам у розв’язанні навчальних завдань, проблемних і дискусійних запитань.

Запитання і завдання передбачають уміння пригадати матеріал з попередніх класів, долучити власний життєвий досвід, сприяють навчанню самостійного пошуку інформації. Ви зможете запропонувати своє припущення (гіпотезу), проаналізувати дані спостережень, зробити висновки. Завдання виконуйте з картою. Адже карта - це «мова географії». Вона допоможе краще зрозуміти новий матеріал, здійснити віртуальні подорожі нашою планетою, побувати в різних її куточках. Відповідаючи на запитання та виконуючи завдання рубрики «Перевіряємо себе» в кінці параграфа, ви зможете закріпити й поглибити знання нового матеріалу.

Сподіваємося, що знайомство зі сторінками цього підручника допоможе більше любити свій край, нашу рідну Україну, жити в гармонії з природою.

Вітаємо вас з початком навчального року! Бажаємо здійснити нові відкриття, вивчаючи географію. Нехай цей упевнений старт у 6-му класі стане успішним початком вашої географічної освіти.

З повагою - колектив авторів

Вступ

§ 1. Чому необхідно вивчати географію

Ніщо так не розвиває розум людський, як географія.

Іммануїл Кант, німецький мислитель

  • Як ви розумієте слова німецького філософа Іммануїла Канта?
  • Пригадайте, до якої групи наук належить географія. Які ще науки входять до цієї групи?

Що вивчає географія. Географія - одна з найдавніших наук. Назву їй дав Ератосфен понад 2200 років тому. Слово «географія» в перекладі з грецької мови означає «землеопис» (гео - «земля», графо - «пишу»).

Дізнайтеся, хто такий Ератосфен і яке його найвизначніше досягнення в галузі географії

Географія - це наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію людей і природи.

Географія досліджує поверхню Землі: материки й океани, острови та моря, річки, країни, вулкани, ґрунти, рельєф тощо. Географи вивчають не лише природні об’єкти та явища, а й те, що створено в результаті діяльності людини (населені пункти, транспортне сполучення, підприємства тощо).

Географічні об’єкти характеризуються розміщенням на певній території, вони взаємодіють між собою, створюючи неповторний вигляд нашої планети.

Розгляньте фізичну карту України у шкільному атласі. Наведіть приклади географічних об’єктів.

Дізнайтеся, який природний об'єкт, що є в багатьох країнах Європи і зокрема на території України, входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Патрімоніто - кумедний чоловічок, який представляє юного помічника, що охороняє Світову спадщину. Це символ молодіжного руху з вивчення об’єктів культурної і природної спадщини.

Які науки належать до географічних. Весь комплекс географічних наук поділяють на три великі групи (мал. 1).

Мал. 1. Географічні науки

Як окрему географічну дисципліну виділяють картографію. Це наука про створення та використання географічних карт.

Досить молода її галузь - комп’ютерна (цифрова) картографія, яка займається комп’ютерною обробкою цифрових просторових даних. Ще одна дисципліна на стику географії та високих технологій - створення ГІС (географічних інформаційних систем).

Здійсніть віртуальну мандрівку, що включає географічні об'єкти, які ви вивчали раніше, з використанням вебресурсів («Google Earth», «Google maps» тощо).

Дізнайтеся у групі, що вивчають такі науки (6 за вибором): кліматологія, геологія, океанологія, біогеографія, гідрологія, медична географія, палеогеографія, географія туризму, демографія, географія транспорту, екологія, ґрунтознавство, військова географія, географія сільського господарства, метеорологія.

Поміркуйте: якби вам довелося обирати науку з попереднього завдання, яку з них ви б обрали? Чому?

Головні завдання сучасної географії (мал. 2) - вивчати взаємозв’язки між різними природними явищами, проблеми впливу людини на довкілля, берегти та примножувати багатства нашої планети, щоб передати їх майбутнім поколінням.

Мал. 2. Завдання географії

Створіть у групі модель «Дерево географії». Підпишіть на ній назви географічних дисциплін. Обґрунтуйте обраний вами принцип їх розміщення.

Хто такі географи. Учені, які вивчають природу Землі та людське суспільство, - це географи. У минулі часи вони здебільшого описували свої спостереження. Сьогодні ж основна їхня діяльність - це пояснення тих чи інших процесів та явищ, виявлення їх причин та складання прогнозів на майбутнє.

Прогноз (від гр. «передбачення») - це передбачення розвитку різних процесів і явищ у природі й суспільстві.

Географи ведуть спостереження та контроль за станом навколишнього середовища. Це необхідно для прогнозування змін природи як на окремих територіях, так і на Землі в цілому. Отже, основні питання, над якими працює сучасна географічна наука, - чому? від чого? як?

Спробуйте скласти запитання про природу свого населеного пункту, які розпочиналися б зі слів: Чому ...? Від чого ...? Як ...? Що буде, якщо ...?

Географічну науку неможливо собі уявити без карти. Хоч би в якій галузі працював географ, йому доводиться мати справу з картами: складати й правильно їх читати та орієнтуватися за ними.

Пригадайте, що таке географічний атлас.

Географічні рекорди.

Найбільшою книгою Землі є географічний атлас (мал. 3), виданий у 17 ст. Товщина тому - 2 м, ширина - 1 м, вага - близько 175 кг. Зберігається він у Берлінській державній бібліотеці.

Мал. 3. Сторінка географічного атласу 17 ст.

Розгляньте малюнок 4 та ознайомтеся з якостями, які притаманні географу. Назвіть ті з них, які характерні для вас.

Мал. 4. Якості, якими має володіти географ

Чи потрібно вивчати й досліджувати території, на яких ніхто не проживає (наприклад, Антарктиду, пустелі, високогірні райони)?

Вивчення географії формує цілісне розуміння Землі. Ті, хто вивчає географію, легко пояснюють усі процеси та явища, що відбуваються на нашій планеті. Наприклад, зміна клімату, глобальне потепління, опустелювання, проблеми збереження стану водних ресурсів, ґрунтів, забруднення повітря тощо.

Розгляньте малюнок 5, опрацюйте його. Наведіть власні приклади застосування географічних знань у побуті та професійній діяльності.

Мал. 5. Застосування географічних знань

Географія - це всебічний предмет, який дає нам знання про швидкозмінний навколишній світ і про те, як усі ми впливаємо на нашу планету.

Коротко про головне

Географія - це наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію людей і природи. Є фізична, економічна та соціальна географія. Основні питання, над якими працює сучасна географічна наука, - чому? від чого? як? Учені, які вивчають географію, відомі як географи.

Перевіряємо себе

1. Наведіть приклади географічних об’єктів вашої місцевості.

2. Поясніть, навіщо сучасній людині потрібно вивчати географію. Чи користуються члени вашої родини в побуті географічними знаннями? Наведіть приклади.

3. Завдання за вибором.

  • А Намалюйте малюнок на тему «Географія в моєму житті». Захистіть його.
  • Б Напишіть есе на одну з тем: «Географія в сучасному світі» або «Що я очікую від уроків географії».

4. Оцініть свою діяльність на уроці. Доповніть речення:

  • Сьогодні я дізнався/-лася...
  • Було цікаво...
  • Було складно...
  • Мені захотілося...

Підготуйте інформацію (презентацію) про українського вченого-географа (за вашим вибором). Розкажіть про його внесок у розвиток науки.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст