Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Гільберг - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 2. АЗІЯ

Двадцяте століття було століттям Європи, двадцять перше століття — це століття Азії.

Сьо Косугі

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

§ 16. Географічне положення та природні умови і ресурси Азії

Які річки Азії є судноплавними?

ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Азія разом з Європою утворює найбільший материк Землі — Євразію.

Пригадайте головні фізико-географічні особливості цього материка.

В Азії розташовані такі великі за обсягом ВВП країни світу, як Китай і Японія. У них зосереджені найбільші міста, промислові підприємства і морські порти. Азія має дуже відмінні природні й соціально-політичні умови.

Дізнайтеся більше

В Азії виникли найдавніші цивілізації світу.

Найбільш економічно розвинені країни виходять на береги Тихого й Індійського океанів. Водночас низка країн не має виходу до моря.

Пригадайте, про які країни йдеться.

Азія — перехрестя важливих морських комунікацій. Багато морів, затоки й проток є жвавими морськими трасами. Особливо велика кількість суден проходить через Малаккську і Ормузьку протоки, Перську, Бенгальську й Оманську затоки, Аравійське море. (Покажіть їх на карті.)

В Азії активно розвиваються інтеграційні процеси, насамперед у сфері економіки. Азіатські країни є членами багатьох політичних та економічних міжнародних організацій. Найвпливовішим інтеграційним об’єднанням в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні є Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) (мал. 51), до якої належать Бруней, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сингапур, Таїланд, Філіппіни. (Покажіть їх на карті.)

Мал. 51. Прапор АСЕАН

Пригадайте, які країни входять до складу АСЕАН.

Також у цьому регіоні є інші міжнародні організації: СААРК (Асоціація регіонального співробітництва країн Південної Азії), ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти), ЛАД (Ліга арабських держав), Ісламська конференція або Ісламський конгрес тощо.

СКЛАД РЕГІОНУ І СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА. В Азії розташовані 49 держав і територій. Більшість країн — унітарні, лише окремі з них федеративні (наприклад, Малайзія). Найпоширеніші республіки, проте є країни з монархічними формами правління (наприклад, Кувейт).

За рівнем економічного розвитку в Азії лідером є Японія. Водночас є і найменш розвинені країни світу (наприклад, Афганістан).

Виділяють такі субрегіони: Західна, Південна, Південно-Східна, Центральна і Східна Азія. (Покажіть їх на карті.) Країни Західної Азії дуже відрізняються за рівнем соціально-економічного розвитку. Вирішальне значення у розвитку цього регіону має наявність унікальних стратегічних ресурсів нафти і природного газу.

Південна Азія складається з країн, які розташовані на півострові Індостан і прилеглих до нього островах в Індійському океані. (Покажіть їх на карті.) До Південно-Східної Азії належать країни, розміщені на півострові Індокитай і прилеглих до нього островах Тихого й Індійського океанів. До складу Центральної і Східної Азії входять країни, що займають центральні пустельні та приморські тихоокеанські райони.

ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ. В Азії найбільше різноманіття форм рельєфу на планеті. Гірські системи формують три великі пояси: на півдні та сході — молоді сейсмічно активні гори Альпійсько-Гімалайського і Тихоокеанського поясів, на заході — старий хребет Уральських гір. Між ними розкинулися великі рівнини.

В Азії поширені дуже відмінні типи клімату — від арктичного різкоконтинентального у північних районах до вологого екваторіального на півдні. Особливе значення у господарському розвитку значної частини Азії має мусонний клімат у приморських районах Індійського океану. (Поясніть чому.)

Дізнайтеся більше

Найбільше у світі вулканів в Індонезії — 142.

Назвіть причини його утворення.

Азіатський регіон багатий на різні види природних ресурсів. Корисні копалини дуже нерівномірно поширені. Паливні ресурси переважно зосереджено у районі Перської затоки, де на її основі сформувався один з найбільших у світі регіонів видобування нафти і природного газу. Великі поклади кам’яного вугілля у Східному Сибіру (Кузбаський басейн), а також у Китаї (Північно-Східний басейн), Індії (Східний басейн), Казахстані (Карагандинський та Екібастузький басейни). (Покажіть їх на карті.)

Дізнайтеся більше

Азія — світовий лідер за обсягом видобування руд рідкісноземельних металів.

Пригадайте причини утворення нерудних корисних копалин.

Рудні корисні копалини Азії здебільшого пов’язані з фундаментом давніх платформ і мезозойською складчастістю. Особливо великі запаси залізних руд в Індії, Казахстані, Китаї. Поклади кольорових металів світового значення залягають уздовж східної окраїни материка.

У багатьох районах Азії є нерудні корисні копалини — кам’яна сіль, розсоли Мертвого моря, на Іранському нагір’ї зосереджені найбільші у світі родовища сірки. Є графіт, селітра, великі запаси будівельних матеріалів. Коштовне каміння переважно поширене у Південній Азії.

Водні ресурси. Лише річки Азії впадають до всіх океанів Землі. Важливе значення у господарській діяльності мають річки Азіатської Росії (Об, Лена, Єнісей), Китаю (Хуанхе, Янцзи), Індії (Ганг), Пакистану (Інд) та ін. Багаті на гідроенергоресурси річки Сибіру, плоскогір’я Декан, Тибету, Індокитаю (мал. 52). В Азії розташоване найбільше за обсягом води озеро світу — Байкал. Розвинена іригація.

Мал. 52. Нові ГЕС у Лаосі

Пригадайте склад земельних ресурсів.

Земельні ресурси. Більшу частину території Південної і Південно-Східної Азії використовують як сільськогосподарські угіддя. У долинах місцевих річок поширені родючі алювіальні ґрунти і червоноземи, на яких вирощують різноманітні субтропічні і тропічні культури. На прибережних низовинах, що оточують Середземне і Червоне моря, Індійський океан і Перську затоку, а також на Месопотамській низовині, переважно через посушливий клімат, поширено зрошення, а в оазах Аравійської пустелі — садівництво. У центрі Азії чимало чорноземів на лесових породах. Усе різноманіття земельних ресурсів представлено на східному узбережжі Азії.

Лісовими ресурсами краще за інші регіони забезпечена Південно-Східна Азія та східні райони Китаю, де ростуть великі масиви цінних листяних лісів. У Північному лісовому поясі переважають хвойні породи.

Рекреаційні ресурси. Туризм бурхливо розвивається в Азії. Тут сконцентрована майже п’ята частина загальної кількості пам’яток, внесених до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Найбільше їх у Китаї. Багато туристів приваблюють віддалені райони Азії з їхньою чудовою природою. Окремі країни фактично живуть за рахунок туристів (наприклад, Мальдіви). Особливе місце у світовому туризмі займає Близький Схід. (Поясніть чому.)

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• В Азії розташовані 49 держав і територій. У регіоні виділяють такі субрегіони: Західна, Південна, Південно-Східна, Східна, Центральна Азія.

• Переважають країни, що розвиваються.

• За формою адміністративно-територіального устрою більшість країн — унітарні, за формою правління — республіки, але є чимало монархій.

• До Другої світової війни більшість країн Азії були колоніями. Нині майже всі вони є незалежними (суверенними) державами.

• В Азії зосереджено одні з найбільших у світі поклади корисних копалин.

• Водними і земельними ресурсами найкраще забезпечені східні та південні частини Азії, лісовими — північні, східні та південно-східні.

• Рекреаційні ресурси найбільше використовують острівні та приморські країни Азії.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Членами яких міжнародних організацій є азіатські країни?

2. Які існують форми державного устрою в Азії? Наведіть приклади країн з різними формами державного устрою.

3. Використовуючи різні джерела інформації, доведіть, що приморське положення країн Перської затоки має важливе значення для їхньої співпраці.

4. Чому, на вашу думку, у Шрі-Ланці більше пам’яток Світової спадщини ЮНЕСКО, ніж в Україні? Як це впливає на розвиток міжнародного туризму у цій країні?

5. Чи існує закономірність у розміщенні гідроенергетичного потенціалу в Азії?

Працюю з картою

Позначте на контурній карті країни, які входять до складу Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Шукаю в Інтернеті

За допомогою інтернет-джерел підготуйте презентацію-повідомлення «Великий Шовковий шляхта місце в ньому України».

Генерую ідеї

За допомогою офіційного сайта Міністерства закордонних справ України «зайдіть» на офіційні веб-сторінки вітчизняних дипломатичних представництв в азіатських країнах та з’ясуйте, які заходи двосторонньої співпраці мали місце у минулому році. Де вони відбувались та який мали наслідок для розвитку України?