Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Гільберг - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 15. Росія

Чому в Росії є великий контраст у господарському розвитку західних і східних регіонів?

МІСЦЕ КРАЇНИ У СВІТІ ТА РЕГІОНІ. Росія (Російська Федерація) — одна з великих держав світу. Вона постійний член Ради Безпеки ООН. Простягається від Балтійського до Берингового морів. Наявність унікальних покладів корисних копалин та потужного промислового і сільськогосподарського виробництва роблять цю країну вагомим гравцем на світовій арені. Росія ініціювала створення різних міжнародних і міждержавних організацій у 2000-і роки (наприклад, у 2009 р. відбувся перший саміт БРІКС, учасники якого Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР). Великих зусиль Росія докладає для створення власного інтеграційного угруповання на теренах СНД. (Поясніть мету його створення.) Країна має військові бази за межами власної території, що дає змогу стверджувати про її глобальні інтереси. Ознакою могутності Росії є її великі ядерні збройні сили та наявність союзників на різних континентах. Свідченням важливості Росії є саміт у м. Гельсінкі між президентами США і Росії (2018 р.).

ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІСЦЕ КРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ. Росія є важливим експортером на світовому ринку сировинних продуктів. Розміщення на півночі Євразії дає змогу бути важливою транзитною державою між країнами Європи й Азії. Значні капіталовкладення в економіку інших країн світу надають їй можливість суттєво впливати на їхній соціально-економічний і політичний розвиток. Активна діяльність провідних російських компаній із купівлі провідних промислових підприємств у різних країнах світу.

Мал. 49. Ермітаж (Санкт-Петербург) — один з найбільших у світі музеїв образотворчого мистецтва

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. Більше 2/3 населення становлять етнічні росіяни. Водночас в окремих регіонах Росії їхня частка дуже відмінна. Найменше росіян проживає у Чечні, а найбільше — у Центральній Росії. Серед національних меншин найчисленнішими є татари, українці, башкири. Їхня сукупна частка становить менше 10 % населення цієї держави. Татари і башкири у своїх традиційних ареалах етнічного розселення становлять більше половини всього населення.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В РОСІЇ. Міграційні процеси привели до того, що найбільше українців проживає у Тюменській і Московській областях. Також значна їхня частина здавна живе у прикордонних з Україною областях — Белгородській і Ростовській, а також у Краснодарському краї.

Спираючись на знання з курсу історії України, поясніть сучасне розміщення українців у Росії.

СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ. Росія має виразні диспропорції у розселенні населення. Найгустішою є мережа поселень в її західних областях, натомість східні окраїни цієї держави дуже рідко заселені. Майже 2/3 населення Росії живе в її європейській частині. У системі розселення вирізняються Москва і Санкт-Петербург — як головні осередки зосередження населення. Також великими за людністю є міські агломерації у Середньому Поволжі (Нижній Новгород, Казань, Самара) і на Уралі (Єкатеринбург і Челябінськ). До великих осередків міжрегіональних систем розселення в інших частинах Росії належать: Волгоград, Воронеж, Перм, Ростов-на-Дону, Красноярськ, Новосибірськ, Омськ, Уфа. (Покажіть їх на карті.)

РОЛЬ МОСКВИ У КОНТРОЛІ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛІ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ КРАЇНИ. Москва — справжнє «серце» Росії. У місті зосереджено всі управлінські структури федерального рівня, більшість штаб-квартир провідних компаній і банків, більше половини всіх наукових і науково-дослідницьких установ. У цьому світовому місті ухвалюють політичні, економічні, релігійні рішення, які впливають на життя не лише Росії, а й багатьох інших країн світу. Москва — найбільший авіатранспортний і залізничний вузол СНД. Виразна управлінська функція зумовила високий рівень розвитку ділових, фінансово-кредитних, страхових послуг, у сфері медицини, освіти, консалтингу. Перерозподіл багатства став символом цього міста. (Поясніть чому.)

Велич столиці

Москва є найбільшим за людністю містом Росії. У місті збережено архітектурні пам’ятки від Середньовіччя до сучасності. Світового значення музеї мистецтва і заклади культури є окрасою міста.

ПРОМИСЛОВІ ВИРОБНИЦТВА, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІЖНАРОДНУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ КРАЇНИ. Основну сучасної економіки Росії та її впливу становлять другі за обсягами запасів у світі поклади нафти і перші природного газу, які видобувають і продають переважно у сирому вигляді за кордон. Сучасна нафто- і газодобувна промисловість цієї країни зосереджена переважно на північному заході Сибіру. (Поясніть чому.) Важливе значення має розвинена гірничодобувна промисловість та первинний обробіток кольорових металів. Більшість з них видобувають у складних кліматичних умовах Крайньої Півночі чи Сибіру. У машинобудуванні розвинені види, що виробляють техніку для добувної промисловості, а також автомобілебудування. Переважно у Середньому Поволжі розташовані нафтопереробні і хімічні підприємства, що випускають необхідні для сучасного інтенсивного сільського господарства добрива і засоби захисту рослин.

Гордість країни

«Газпром» — найбільша у світі енергетична компанія.

Унікальний досвід

У м. Калуга у 2017 р. збудовано новий завод з випуску компонентів двигунів компанії «Континентал». Загальна вартість цього інвестиційного проекту — 24 млн євро. Створено 100 нових робочих місць.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Складні агрокліматичні умови та поширення вічної мерзлоти на більшій частині азіатської Росії не сприяють веденню інтенсивного сільського господарства на цих територіях. Воно розвивається на півдні і заході держави у лісостеповій і степовій природних зонах.

У структурі власності на землю переважають великі товарні господарства площею майже 1000 га. Переважно вони входять до складу потужних агрохолдингів експортного спрямування. Росія експортує продукцію рослинництва, а завозить у великих обсягах продукцію тваринництва і садівництва, а також готові продукти харчування.

У рослинництві переважають посіви пшениці, цукрового буряку, соняшнику. Більше 70 % посівної площі країни займають зернові культури. Росія нині є лідером світового експорту зернових. Більшість зерна вирощують великі сільськогосподарські підприємства на півдні країни. (Поясніть чому.)

Дізнайтеся більше

Росія — світовий лідер за збором ячменю.

У тваринництві домінують великі ферми і відгодівельні комплекси. Переважно утримують корів і свиней. За виробництвом яловичини Росія є четвертою країною світу. Ареал вирощення свиней обмежений не лише природними умовами, а й традиціями вживання в їжу їхнього м’яса. (У яких регіонах РФ споживання свинини є найменшим і чому?) У районах товарного вирощення пшениці поширені великі птахофабрики. Переважає вирощення курей. Овець і кіз утримує здебільшого сільське населення.

Садівництво є важливим видом сільського господарства Росії. У приміських районах і на півдні Росії вирощують яблука. На півночі поширеним є збір чорниць, лохини, журавлини.

Виділяють кілька спеціалізованих аграрних регіонів Росії. У західних і південних суб’єктах Федерації домінують посіви зернових та зосереджено найбільше поголів’я свиней і птиці. На півночі переважає випас оленів. Садівництво зосереджено у передмісті великих міст країни і на півдні. У посушливих районах півдня Росії набуло поширення вирощення дрібної рогатої худоби.

Гордість країни

Росія — світовий лідер за площею лісів у світі (мал. 50).

Мал. 50. Хвойний ліс Росії

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРЕТИННОГО СЕКТОРУ. Росія має розвинену у світовому масштабі сферу послуг. Переважає зайнятість у сфері торгівлі та надання приватних послуг. Транспорт є другим за значенням видом третинного сектору. Велике значення має розвиток його зовнішньоторговельної складової. По трансконтинентальних магістральних нафто- і газопроводах постачають більшість енергоносіїв за кордон. (Покажіть їх на карті.) Для внутрішньої єдності країни велике значення має залізниця, а у віддалених районах Сибіру та Крайньої Півночі і Далекого Сходу — морський і річковий транспорт. Добре розвинена мережа авіаперевезень сполучає всі центри суб’єктів Федерації з Москвою. Столиця Росії, а також Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Новосибірськ є важливими авіаційними хабами. Автомобільні дороги переважно прокладено у західних областях Росії. Існує сильний контраст між західними і східними регіонами цієї держави за рівнем і ступенем розвитку сфери послуг і транспорту. (Поясніть чому.) У найбільших містах зосереджено ділові та фінансово-кредитні послуги.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА. Росія є дуже поляризованою країною. Найрозвиненішою у господарському плані є її європейська частина. Тут виділяють ареал найвищої густоти населення і зосередження господарства — Московську агломерацію. Від неї в усі боки розходяться, як промені, головні транспортні осі, на яких розміщені на значній відстані інші важливі міжрегіональні центри: Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону тощо. В азіатській частині Росії головною віссю розвитку і господарського освоєння території є Транссибірська залізниця. На півночі переважно видобувають корисні копалини і майже відсутні середні і великі за людністю міста. Виняток становлять Магадан і Норильськ — важливі центри добувної промисловості світу та Мурманськ — найбільший морський порт на берегах Північного Льодовитого океану. Більша частина серединних азіатських районів не освоєна у господарському плані та вкрита суцільними лісовими масивами тайги і болотами. (Поясніть, яка роль клімату у цьому.)

ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ є основою економічного розвитку та світової політики Росії. Країна утвердилась як велика сировинна держава. Більше половини її експорту становить продаж нафти і продуктів її перероблення. Також за кордон постачають руди чорних і кольорових металів та продукцію їх первинного перероблення. Великим є значення Росії у світовій торгівлі продукцією рослинництва. На ринках окремих видів продукції хімічної промисловості (наприклад, калійних добрив) ця країна є однією з найбільших експортерів. В імпорті переважає продукція переробної промисловості. Лідером за обсягом поставок є складна електронна, електро-, радіотехніка, а також автомобілі. Важливим є імпорт продукції АПК та фармацевтичної і хімічної промисловості.

Країна виконує значний обсяг транзитних перевезень в Євразії суходолом. Модернізовані великі морські торговельні порти Росії є важливими каналами постачання товарів її зовнішньої торгівлі. Особливе значення для завезення імпортних товарів мають порти Фінської затоки. (Поясніть чому.) Важливими є послуги у фінансово-кредитній та освітній сферах. Значна частина російських банків і страхових компаній мають розгалужену мережу своїх філій та є власниками відповідних структур у країнах-сусідах (наприклад, «Альфа-банк» в Україні), що дає змогу збільшувати обсяг наданих послуг у цій сфері.

В імпорті Росії велике значення мають туристичні послуги. Значна частина громадян цієї держави регулярно виїжджає на відпочинок й оздоровлення за кордон. Велику роль відіграють ділові й інженерні послуги іноземних компаній, які використовують для реалізації масштабних інфраструктурних і промислових проектів (наприклад, будівництво підводного магістрального газопроводу «Північний потік-1»). Важливими є послуги у фінансово-кредитній сфері та з програмування.

Більшість капіталів Росія вкладає у придбання різноманітних активів переважно у країнах СНД та в Європі. Створено великі спільні компанії, наприклад «ТНК-БР», які беруть участь у реалізації масштабних економічних проектів. Іноземці переважно інвестують у промисловість Росії. Створюють спільні підприємства, а також продають окремі промислові гіганти у переробній промисловості. Наприклад, «АвтоВАЗ» придбала компанія «Рено — Ніссан — Міцубісі», яка здійснює реконструкцію цього підприємства.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ є давніми. Водночас вони сильно залежать від змін у зовнішній політиці. Останнім часом має місце велика політична криза. (Чим вона зумовлена?) У сусідній країні здавна проживає численна українська громада. Діє більше 100 громадських організацій українців. У дипломатичній сфері нині переважно контактують у рамках Тристоронньої контактної групи Україна — Росія — ОБСЄ з урегулювання ситуації на Сході України.

Росія є найбільшим торговельним партнером України серед країн світу. Переважно торгують традиційними товарами міжнародної спеціалізації. Україна постачає: чорні метали, продукти неорганічної хімії, електротехнічні вироби, натомість отримує з Росії бензин і нафтопродукти, продукцію машинобудування, вироби з пластмас. Україна переважно надає транспортні послуги, послуги у сфері ремонту та технічного обслуговування, страхування, а Росія — послуги з переробки матеріальних ресурсів, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, транспортні послуги.

За останні роки обсяг прямих російських інвестицій в економіку України різко скоротився. Значно менші й українські інвестиції. Вони спрямовані у сферу надання ділових послуг.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Росія — найбільша за площею країна світу. Це велика сировинна держава. В економіці Росії панівне положення займають фінансово-промислові групи. Провідним економічним центром країни є Москва.

• У системі розселення і просторової організації економіки Росії європейська її частина добре розвинена, азіатська — слабо. Вирізняються великі міські агломерації Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга. Для України Росія залишається найбільшим торговельним партнером.

• Основу зовнішньої торгівлі Росії становлять поставки мінеральної сировини та продуктів її первинної переробки. В її експорті домінують сировина і напівфабрикати, а в імпорті — промислові товари. Основою промислового виробництва є добувна і хімічна промисловість та машинобудування, а сільського господарства — рослинництво і тваринництво. Більшість населення зайнято у сфері послуг

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Поясніть причини переважного економічного розвитку Московської агломерації.

2. Розкрийте вплив наслідків вічної мерзлоти на особливості розвитку сільського господарства Росії.

3. Поясніть, чому більшість нафти і природного газу видобувають у Сибіру?

4. Поміркуйте, чому у прямих іноземних інвестиціях Росії до України переважають капіталовкладення у фінансово-кредитну сферу.

5. Чому більшість українців у Росії мешкає у Москві?

Працюю з картою

За допомогою карт шкільного атласу з’ясуйте природні чинники спеціалізації сільського господарства Смоленської й Астраханської областей.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайта «Укрзалізниці» встановіть, до яких міст Росії існують регулярні рейси міжнародних пасажирських поїздів. Поясніть причини обрання міст-кінцевих станцій їх курсування.

Генерую ідеї

Проаналізуйте уривок зі статті Ж. Боттела «Росія навіть не спроможна виробляти власні Лади». Чому, на вашу думку, було передано більшість акцій «Авто-ВАЗ» іноземній компанії? Які це мало наслідки для виробництва?

«Від 2008 р. «Рено—Ніссан»... інвестував більше 1 млдр євро у це підприємство. За вісім років обсяг продажу впав з 640 000 до 269 000 автомобілів. Втрати вже перевищували 900 млн євро у 2015 р. і сягнули 498 млн за перші вісім місяців 2016 р. <...> За винятком шин решта компонентів виробляють на місці... Завантаженість виробничих потужностей, розрахованих на випуск одного мільйона автомобілів на рік, становить лише 45 %.... Але дуже низькі зарплати (430 євро у середньому, 290 євро для робітників) — це головний козир конкурентоспроможності — було знижено на 20 %. «АвтоВАЗ» пропонує своїм робітникам брати участь у громадських роботах, які ... фінансує уряд.»

Capital. — 2017. — janvier. — p. 48—50.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Тема: Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «Великої сімки» (на вибір)

Алгоритм виконання

1. Нанесіть на контурну карту державні кордони та головні міста обраної країни.

2. За шкільним атласом встановіть, які головні автомобільні і залізничні дороги сполучають ці міста між собою.

3. За шкільним атласом встановіть переважаючі види економічної діяльності в кожному з цих міст і напрям розвитку сільського господарства у цій країні.

4. Визначте, в якому регіоні обраної країни зосереджено найбільшу кількість її виробництва.

5. Поясніть регіональні відмінності в його розміщенні по території країни.

Дослідження

Орієнтовні теми (на вибір учня/учениці)

1. «Нове обличчя» Руру — постіндустріальний розвиток: «зелені» міста замість похмурих ландшафтів.

2. Лондон, Берлін, Париж, Київ: схожість і відмінність сучасного розвитку міст.

3. Кластери в Італії як домінуюча форма організації виробництва товарів і послуг

Формуємо ключові компетентності

АКАДЕМІЯ НЕСТАНДАРТНИХ РІШЕНЬ

КЕЙС 1. ДИСКУТУЄМО

Прочитайте уважно уривок зі статті П. Ріше «Сардекс, малі гроші, що зростають, зростають». Визначте, яка основна думка закладена в ній. Чи погоджуєтесь ви з точкою зору автора цитати? Висловіть власні судження.

«Ми живемо у часи постправди. Подивіться на людей: у них у руках комп’ютери, потужніші, ніж ті, що мало НАСА для польоту на Місяць, а вони їм слугують лише для того, щоб робити селфі!»

Nouvelle Observateur. — 2016. — n 2714, p. 66.

КЕЙС 2. ЗМАГАННЯ «ПОДОРОЖУЄМО ЄВРОПОЮ!»

Учні самостійно або поділившись на команди обирають одну зі столиць країн Західної Європи й готують коротку (на 5 хв) презентацію про головні її туристичні принади (пам’ятки, музеї, виставки, громадські заходи). Потрібно визначити й вказати на слайді кошторис витрат на поїздку до обраного міста, а саме:

• вартість і час проїзду різними видами транспорту з вашого населеного пункту до відповідної столиці;

• вартість проживання на добу на одну особу;

• вартість харчування на добу на одну особу;

• маршрут і вартість квитків на міський транспорт, яким слід добиратись до вказаних у презентації головних туристичних принад міста;

• вартість вхідних квитків до музеїв і виставок, вказаних у презентації;

• загальна вартість поїздки.

Для здобуття перемоги, необхідно запропонувати найоптимальніший по вартості варіант подорожі.